Géber Ede
Géber Ede

2024. július 14. Vasárnap

Géber Ede

orvos, bőrgyógyász

Születési adatok

1840. november 19.

Körmend, Vas vármegye

Halálozási adatok

1891. október 1.

Kolozsvár

Temetési adatok

1891. október 4.

Kolozsvár


Család

F: 1870-től Gráner Hedvig. Fia: Géber János (1881–) orvos és Géber Antal; leánya: Géber Michaela.

Iskola

Középiskoláit Szombathelyen végezte, a bécsi egyetemen orvostudori okl. (1866), bőrgyógyászatból és bujakórtanból magántanári képesítést szerzett (1873).

Életút

A bécsi egyetem Bőrgyógyászati Tanszékén Ferdinand Ritter von Hebra gyakornoka, egy. tanársegéde (1866–1873); közben ösztöndíjasként Egyiptomban és Kis-Ázsiában járt hosszabb tanulmányúton (1873). Az újonnan megalakult kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen a dermatológia ny. rk. (1874. júl. 31.–1879), a bőr- és nemikórtan ny. r. tanára (1879–1891) és a tanszék vezetője (1874–1891); közben az Orvostudományi Kar dékánja (1884–1885 és 1891). Az Országos Karolina Kórház Bujakóros Osztályának osztályvezető főorvosa (1874–1891). 

Az első magyar bőrgyógyászprofesszorként – Budapesten csak 1892-ben kapott katedrát a bőrgyógyászat és venerológia! – elsősorban a vérbaj bőrgyógyászati elváltozásaival, annak sebészeti és konzervatív kezelésével foglalkozott. Robert Koch (1843–1910) felfedezésének – a baktériumok tiszta tenyészetének előállítási módszere – hatására a kolozsvári egyetem Berlinbe küldte (1890), hogy tanulmányozza a védőoltásnak a lupusz-bántalmakra való hatását. Élete utolsó éveiben, hazatérése után maga is sikerrel alkalmazta az új szérumot (az országban először, 1890–1891-ben). Tapasztalatairól írásban is beszámolt, úti jelentése igen fontos orvostörténeti kordokumentum. Súlyos bőrbetegségek és a bőr rákos elváltozásainak összefüggéseit, ill. gombás bőrelváltozások diagnosztikai kérdéseit is tanulmányozta. Jelentőset alkotott továbbá a lupus erythematodes hisztopatogenezisére, a molluscum contagiosum szövettanára, valamint az aleppói fekélyre, az ún. xeroderma pigmentosum patológiájára vonatkozóan is. Váratlanul hunyt el, szívinfarktusban. 

Az első magyar bőrklinika Kolozsvárott, a Serház utcában működött ahol elsősorban a bőrbetegeket helyezték el, a Karolina Kórházban, amelynek szintén Géber volt az osztályvezetője a nemi betegeket gondozták. Később a klinika a Külmagyar utcába, majd Géber halála előtt néhány hónappal a Bástya utcai egyemeletes lakóházba költözött – a folyamatos bővülés elsősorban Géber európai hírnevének volt köszönhető. 

Emlékezet

Géber Ede volt az első magyar zsidó származású orvosprofesszor és ő volt az első zsidó származású dékán is! Kolozsvárott élt és alkotott, a kolozsvári izraelita temetőben nyugszik. Lakása udvarán felállított ravatalánál megjelent a rektor vezette tanári kar, a főispán, az alispán, valamint Eisler Mátyás, neológ főrabbi. Az éppen beiktatott Eislernek ez volt az első bemutatkozási alkalma a város szélesebb közönsége előtt. A sírnál Davida Leó orvoskari dékánhelyettes és Jórend József egyetemi hallgató búcsúztatta. Géber Ede sírköve ma is áll a Balassa utcai régi zsidó sírkertben. Halála után a kolozsvári egyetemi tanári kar Géber-alap létesítését határozta el.

Főbb művei

F. m.: A Xanthoma – vitiligoidea – palpebrarum boncztani viszonya. (Orvosi Hetilap, 1872)
A rhinoscleroma lényegéről. (Orvosi Hetilap, 1873)
Über das Wesen der Aleppobeule. (Vierteljahrsschrift für Dermatologie und Syphilis, 1874)
A gombás szőrtüszeg. (Orvosi Hetilap, 1875)
Zur Anatomie des lupus erythematodes. (Vierteljahrsschrift für Dermatologie und Syphilis, 1876)
Bőrlobok egy eddig nem ismert atkafaj által okozva. (Orvosi Hetilap, 1877)
Über Anatomie des Psoriasis vulgaris. (Vierteljahrsschrift für Dermatologie und Syphilis, 1878)
Über eine entzündlich-fungöse Geschwulstform der Haut. (Deutsches Archiv für Klinische Medizin, 1878)
Előleges közlemény Mainner-féle tapintatos tescsek az emberi nyelven. (Orvosi Hetilap, 1879
németül: Zentralblatt für Medizinische Wissenschaften, 1879)
Über die Wirkung der Tayuya bei venerischen Geschwüren und den verschiedenen Formen der Syphilis. (Vierteljahrsschrift für Dermatologie und Syphilis, 1879)
Kritik über Kaposi’s Lehrbuch der Hautkrankheiten, Entzündliche Prozesse der Haut durch eine bisher nicht bestimmte Milbenart verursacht. (Wiener Medizinische Presse, 1879)
Az Epitheliama molluscum universale esete különös tekintettel a kór lényegére. (Orvosi Hetilap, 1882 és Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Munkálatai, 1882)
Über einem Fall von Epithetioma molluscum universale und das Wesen der Geschwulstform speziell. (Vierteljahrsschrift für Dermatologie und Syphilis, 1882)
Adatok a gonorrhoea által okozott húgycsősipoly kórtanához. (Orvosi Hetilap, 1887)
Über Granuloma fungoides. (Vierteljahrsschrift für Dermatologie und Syphilis, 1887)
Syphilis és carcinoma. (Természettudományi Közlöny, 1890)
A tuberkulinnal kezelt betegek gyógyulásáról. (Természettudományi Közlöny, 1891)
Úti tapasztalataim a Koch-féle gyógykezelésre vonatkozólag. (Értesítő az Erdélyi Múzeum Egylet Orvos-Természettudományi Szakosztályából. I. Orvosi Szak. Kolozsvár, 1891)

 

kéziratban a Belügyminisztérium számára: Kézdivásárhely közegészségügyi viszonyairól. – Az erdélyi részben uralgott himlőjárvány és az ottani oltási viszonyok megvizsgálása eredményéről. (1890–1891). 

Irodalom

Irod.: G. E. (Vasárnapi Ujság, 1891)
Feuer Nathaniel: G. E. (Gyógyászat, 1891)
Genersich Antal: G. E. (Orvosi Hetilap, 1891)
Frivaldszky János: Megemlékezés halottainkról. G. E. (A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Nagygyűlésének munkálatai, 1892)
Szállási Árpád: G. E., a dermatológia professzora. (Orvosi Hetilap, 1976. 10.)
Gaal György: Az izraeliták Erdélyben. (Helikon, 1994)
125 éve nyílt meg a Kolozsvári Tudományegyetem. Emlékkönyv. Összeáll. Gazda István. (Piliscsaba, 1997)
Lőwy Dániel: A téglagyártól a tehervonatig. Kolozsvár zsidó lakosságának története. (Kolozsvár, 1998)
Gaal György: Zsidó és zsidó származású tanárok a kolozsvári egyetem tanári karában. (Múlt és Jövő, 2000)
Gergely András: Jeles magyar zsidó orvosok lexikona. (Bp., 2001).

Megjegyzések

A Magyar Zsidó Lexikon és a Wikipédia adatával szemben nem Géber Ede volt az első zsidó származású magyar egyetemi tanár, hanem Fleischer Antal, a kolozsvári egyetem vegyészprofesszora!

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője