Gécseg Ferenc
Gécseg Ferenc

2023. december 6. Szerda

Gécseg Ferenc

matematikus

Születési adatok

1939. március 13.

Zalavár, Zala vármegye

Halálozási adatok

2014. október 6.

Szeged

Temetési adatok

2014. október 27.

Szeged

Belvárosi Temető, hamvasztás


Család

Szegényparaszti családból származott: szülei napszámosok voltak, 1945 után a zalavári Új Idők Tsz tagjai. Sz: Gécseg Gábor, Farkas Margit. Testvére: Gécseg Éva. F: 1959-től Pápai Mária kémikus. Leánya: Gécseg Mária (1962–) és Gécseg Zsuzsanna (1964–). 

Iskola

Általános iskoláit Zalavárott végezte, a keszthelyi Vajda János Gimnáziumban éretts. (1957), a Szegedi Tudományegyetemen matematika–algebra szakos középiskolai tanári és matematikus okl. szerzett (1962), a JATE TTK-n doktorált (1967); a matematikai tudományok kandidátusa (1967), doktora (1976). Az MTA tagja (l.: 1987. máj. 8.; r.: 1995. máj. 8.). 

Életút

A Szegedi Tudományegyetem, ill. a JATE TTK Bolyai Intézet Algebra és Számelmélet Tanszéke tanársegéde (1962–1967), egy. adjunktusa (1968–1970), egy. docense (1970–1975); közben uo. az MTA–TMB-n Csákány Béla aspiránsa (1965–1967). A Számítástudományi Tanszék tanszékvezető egy. docense (1975–1977), egy. tanára (1977. júl. 1-jétől), emeritusz professzora (2009-től) és a Tanszék vezetője (1977. júl. 1.–1990. jún. 30.). A JATE TTK dékánja (1987–1990). Az MTA szegedi Matematikai Logikai és Automata Elméleti Tanszéki Kutatócsoport vezetője (1976–1993).

 

A winnipegi Manitoba Egyetem vendégkutatója (ún. postdoctorate fellow, 1968–1969), a Turkui Egyetem (1974–1975), a Tamperei Műszaki Egyetem (1978), a University of Western Ontario vendégprofesszora (1987), a Finn Tudományos Akadémia vendégkutatója (1992–1993). 

Számítógép-tudománnyal, absztrakt algebrával, az automaták algebrai elméletével, ill. automaták összekapcsolásával és felbomlásával kapcsolatos problémákkal foglalkozott. Szegeden az első magyarországi automaelméleti iskola megalapítója, az informatika szakos középiskolai tanárképzés elindítója. 

Elismertség

Az MTA Matematikai Bizottsága tagja (1970-től), Számítástudományi Bizottsága tagja (1975-től), elnöke (1985–1990). A Szegedi Akadémiai Bizottság tagja. A Bolyai János Matematikai Társulat és a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság tagja.

 

A Finn Tudományos Akadémia tagja (külföldi: 1994). Az Európai Elméleti Számítógép-tudományi Társaság (= European Association for Theoretical Computer Science, EATCS) tagja (1983-tól), alelnöke (1989–1998). 

Elismerés

Munka Érdemrend (ezüst, 1974; arany 1983), a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje (2007).

 

Grünwald Géza-díj (1966), Akadémiai Díj (1980), Kalmár László-emlékérem (1982), Szele Tibor-emlékérem (1990), Szent-Györgyi Albert-díj (1995), Pro Universitate Díj (Szegedi Tudományegyetem, 2004). 

Szerkesztés

A Foundations of Control Engineering (1978-tól), az Alkalmazott Matematikai Lapok (1987-től), az Acta Mathematica (1987-től) és a Journal of Universal Computer Sciences c. folyóiratok szerkesztője, szerkesztőbizottsági tagja (1994-től). 

Főbb művei

F. m.: Az automaták matematikai elméletéről. (A METESZ Szegedi Intézeti Bizottsága Évkönyve, 1964)
Az automaták R-szorzatairól. Kand. és egy. doktori értek. (Szeged, 1966)
Az automaták algebrai elmélete. Peák Istvánnal. (Matematikai Lapok, 1966)
On Complete Systems of Automata. (Acta Mathematica Szegediensis, 1969)
On Certain Classes of ∑-structures. (Acta Mathematica Szegediensis, 1970)
Algebraic Theory of Automata. Monográfia. Peák Istvánnal. (Disquisitions Mathematicae Hungaricae. Bp., 1972)
On Equatorial Classes of Unoids. Székely Sándorral. (Acta Mathematica Szegediensis, 1973)
A matematika mai horizontjai. Az automataelmélet alapjai. (Természet Világa, 1973)
On Subdirect Representations of Finite Commutative Unoids. (Acta Mathematica Szegediensis, 1974)
Composition of Automata. (Saarbrücken, 1974)
Absztrakt automaták kompozíciói. Doktori értek. (Szeged, 1975)
A faautomaták algebrai elmélete. 1–2. Steinby, Magnusszal. (1. Matematikai Lapok, 1975 és 2. Matematikai Lapok, 1976–1979)
On Products of Abstract Automata. (Acta Mathematica Szegediensis, 1976)
Representation of Automaton Mappings in Finite Length. (Acta Cybernetica, 1976)
On Representation of Trees and Context-Free Languages by Tree-Automata. Horváth Gy.-vel. (Foundations of Control Engineering, 1976)
Minimal Ascending Tree Automata. Steinby, Magnusszal (Acta Cybernetica, 1978)
The Transformations Preserving Recognizability. (Finite Algebra and Multiple-Valued Logic. North-Holland, 1979)
On the Periodic Sum of Finite Automata. Imreh Balázzsal. (Foundations of Control Engineering, 1980)
Fundamentals of Computation Theory. Proceedings of the 1981 International FCT-Conference. Szeged, 1981. aug. 24–28. Szerk. (Lecture Notes in Computer Science. 117. Berlin–Heidelberg–New York, 1981)
On a Representation of Deterministic Frontier-to-root Tree Transformations. (Acta Mathematica Szegediensis, 1983 és Acta Cybernetica, 1983)
General Products and Equational Classes of Automata. Ésik Zoltánnal. (Acta Cybernetica, 1983)
Tree Automatas. Monográfia. Steinby, Magnusszal. (Bp., 1984)
Finite Representations and Infinite Products. (Papers on Automata Theory, 1984)
Metric Representations by vi-products. – On vi-products of Commutative Automata. (Acta Cybernetica, 1985)
Metric Equivalence of Tree Automata. (Acta Mathematica Szegediensis, 1985)
Conference on Automata, Languages and Programming Systems Held in Salgótarján, 1986. máj. 19–22. Szerk. Peák Istvánnal. (Bp., 1986)
Products of Automata. Monográfia. (EATCS Monographs on Theoretical Computer Science. 7. Berlin–Heidelberg–New York, 1986)
Type-Independent Equational Classes and Metric Equivalence of Tree-Automata. Ésik Zoltánnal. (Fundamenta Informaticae, 1986)
On Alphai-products of Automata. Homomorphic Representation. (Algebra, Combinatorics and Logic in Computer Science. North-Holland, 1986)
On Alpha0-products and Alpha2-products. (Theoretical Computer Science, 1986)
On Metric Equivalence of vi-products. – On Alphai-products of Tree-Automata. Imreh Balázzsal. (Acta Cybernetica, 1987)
Characterizations of Locally Transitive Semiautomata. Thierrin, G.-vel. (Papers on Automata Theory, 1987)
Az automaták sorozatáról. Akadémiai székfoglaló. (Elhangzott: 1988. máj. 21.)
A Decidability Result for Homomorphic Representation of Automata by Alpha0-products. Ésik Zoltánnal. (Acta Mathematica, 1989)
On Star Products of Automata. Imreh Balázzsal. (Acta Cybernetica, 1989)
Simulation by vi-products of Automata. Dömösi P.-vel. (Publicationes Mathematicae, 1989)
Automata Represented by Products of Soliton Automata. Jürgensen, Helmuttal. (Theoretical Computer Science, 1990)
On Alpha0–vi-products of Automata. Jürgensen, Helmuttal. (Theoretical Computer Science, 1991)
A Note on Isomorphically Complete Systems. Imreh Balázzsal. (Discrete Applied Mathematics, 1992)
Algebras with Dimension. Jürgensen, Helmuttal. (Algebra Universalis, 1993)
On Finite Isomorphically Complete Systems of Tree Automata. Imreh Balázzsal. (Acta Mathematica Szegediensis, 1993)
On Homomorphic Representations by Products of Tree Automata. (New Results in Theoretical Computer Science. Graz, 1994)
On Completeness of Nondeterministic Automata. Imreh Balázzsal. (Acta Mathematica, 1995)
On the Cube-Product of Nondeterministic Automata. Imreh Balázzsal. (Acta Mathematica Szegediensis, 1995)
Tree Languages. (Handbook of Formal Languages. Berlin–Heidelberg–New York–Tokyo, 1996)
Dependence in Algebras. Jürgensen, Helmuttal. (Fundamenta Informaticae, 1996)
Teljességi tételek az automaták elméletében. Akadémiai székfoglaló. (Elhangzott: 1996. okt. 30.)
On the Existence of Finite Isomorphically Complete Systems of Automata. Imreh Balázzsal és Pluhár A.-val. (Journal of Automata, Languages and Combinatorics, 1998)
On Some Classes of Tree Automata and Tree Languages. (Annales Academiae Scientiarum Fennicae, 2000)
On Isomorphic Representations of Generalized Definite Automata. Imreh Balázzsal. (Acta Cybernetica, 2001)
On Monotone Automata and Monotone Languages. Imreh Balázzsal. (Journal of Automata, Languages and Combinatorics, 2002)
On Quasi-Products of Tree Automata. (Journal of Universal Computer Science, 2002)
On Definite and Nilpotent DR Tree Languages. Imreh Balázzsal. (Journal of Automata, Languages and Combinatorics, 2004)
Automaták és formális nyelvek. (Polygon jegyzettár. Szeged, 2005)
On Asynchronous Tree Automata. Imreh Balázzsal. (Journal of Automata, Languages and Combinatorics, 2006)
On the Closedness of Nilpotent DR Tree Languages under Boolean Operations. Gyuricza Gy.-vel. (Acta Cybernetica, 2006)
Classes of Tree Languages Determined by Classes of Monoids. (International Journal of Foundations of Computer Science, 2007)
Classes of Tree Languages and DR Tree Languages Given by Classes of Semi-Groups. (Acta Cybernetica, 2011). 

Irodalom

Irod.: Sulyok Erzsébet: Aranymosás. Beszélgetések szegedi akadémikusokkal. (Szeged, 1995)
Szegedi ki kicsoda. 1998–1999. Főszerk. Dlusztus Imre. (Szeged, 1999)
G. F. (Acta Cybernetica, 1999)
Automata, Formal Languages and Related Topics. Dedicated to Ferenc Gécseg on the Occasion of His 70th Birthday. Szerk. Ésik Zoltán és Fülöp Zoltán. (Szeged, 2009). 

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2014

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője