Gedeon József
Gedeon József

2024. július 25. Csütörtök

Gedeon József

gépészmérnök

Születési adatok

1923. július 26.

Budapest

Halálozási adatok

2012. március 25.

Budapest

Temetési adatok

2012. április 11.

Budapest

Rákoskeresztúr


Család

Sz: Gedeon József tisztviselő, Klempay Ilma. F: 1986-tól Szerencse Gizella.

Iskola

A bp.-i Szent László Gimnáziumban éretts. (1941), a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen (JNMGE) gépészmérnöki okl. szerzett (1947), a műszaki tudományok kandidátusa (1970), doktora (1987).

Életút

A MÁVAG Autóosztályának autószerkesztő mérnöke (1946–1949), a Duna Repülőgépgyár Rt., ill. a Csepel Autógyár és Szerszámgépgyárának statikusa, aerodinamikusa, műszaki fejlesztési osztályvezető főmérnöke (1949–1953), kutatómérnöke és beruházási felelőse (1953–1957). A BME Gépészmérnöki Kar Repülőgépek, ill. Aero- és Termotechnika Tanszék tud. munkatársa (akadémiai státuszban: 1957–1963, egyetemi állományban: 1963–1971), a BME Közlekedésmérnöki Kar Mechanika, ill. Járműváz- és Könnyűszerkezetek Tanszék tud. főmunkatársa (1971–1983. dec. 31.). C. egy. tanár (1983?-tól). Aranykoszorús vitorlázó-repülő, vitorlázórepülőgép-oktató (1947–1973). Az MTA–TMB önálló aspiránsa (1961–1964). Tudományos pályafutásának kezdetén teherautók és autóbuszok tervezésével foglalkozott, részt vett a magyarországi traktorgyártás beindításában. Az ő tervei alapján (is) készült az 5T, a Tr5, a B5 és M5 kocsitípusok, továbbá a T20/25 típusú MÁVAG traktor. Később jelentős szerepet játszott a különleges fogazószerszámok gyártástechnológiájának kidolgozásában, mérési problémáinak (pl. pneumatikus hosszmérés) megoldásában. Alapvetően új eredményeket ért el az ún. nagynyomású pneumatikus komparátorok méretezésének vizsgálata terén, majd vitorlázó-repülőgépek üzemi terhelésének statikai problémáit és járművázszerkezetek kifáradási élettartam-vizsgálatát kutatta. A Gépipari Tudományos Egyesület (GTE) tagja (1957-től), a Repülési Szakosztály vezetőségi tagja (1960?-tól). Az MTESZ Központi Asztronautikai Szakosztályának tagja (1976-tól). Az Organization Scientifique et Technique Internationale du Vol a Voile (OSTIV) meghívott tagja és vitorlázógép-fejlesztő bizottságának (Sailplane Development Panel) tagja (1978-tól).

Emlékezet

Népszerűsítő cikkei a Repülés c. folyóiratban jelentek meg (1951–1968).

Főbb művei

F. m.: Pneumatikus komparátorok méretezése és hitelesítése. (Mérés és Automatika, 1954)
Vitorlázó repülőgépek igénybevétele leszálláskor. (Járművek, Mezőgazdasági Gépek, 1958)
Hosszanti statikus stabilitásmérések vitorlázógépeken. (Járművek, Mezőgazdasági Gépek, 1960)
Statistische Längsstabilitätsmessungen an Segelflugzeugen. (Aero Revue, 1961)
Vitorlázó repülőgépek szilárdsága. (Teljesítményrepülés. Bp., 1964
2. kiad. 1969)
Kézi szabályozású lengőrendszerek stabilitása és mozgékonysága. Benyújtott kand. értek. (Bp., 1964)
The Statistical Treatment of Pilot-opinions on Flying Qualities. (ICAS Papers, 1968)
Statisztikai módszerek alkalmazása a repülőtulajdonság kutatásban. (Járművek, Mezőgazdasági Gépek, 1969)
Vitorlázógépek repülőtulajdonságainak minősítése. Kand. értek. (Bp., 1969)
Delfinező termik-távrepülés dinamikai vizsgálata. 1–2. (Járművek, Mezőgazdasági Gépek, 1974)
Fáradástűrés-növelő technológiai kísérletek kiértékelési módszerének továbbfejlesztése. (Gép, 1977)
A gépteljesítmény és a termikerősség befolyása a legjobb gépvezetési módra delfinezésnél. (Járművek, Mezőgazdasági Gépek, 1977)
A használtjármű-fárasztás előnyei és problémái. (Járművek, Mezőgazdasági Gépek, 1978)
Az űrkutatás új eszköze: az űrrepülőgép. Szentesi Gy.-vel. (Csillagászati Évkönyv. 1979. Bp., 1978)
Emelőterek és légköri turbulencia. – Kétkormányos iskolagépek fejlesztési problémái. (Járművek, Mezőgazdasági Gépek, 1981)
Mechanika. IV/1. Lengéstan. (Bp., 1981)
Az ipari számítógép-használat néhány gazdasági és oktatási kérdése Magyarországon. Babanaszisz Szergiosszal. (BME Marxizmus-Leninizmus Intézete Közleményei, 1981)
A Weibull-eloszlás néhány műszaki alkalmazása. 1–3. (Gép, 1981)
Primary Two-seater Development Problems. (Technical Soaring, 1982)
A léptékparaméter mint a járművek üzemi terhelésének egyik jellemzője. (Periodica Polytechnica Transportation Engineering, 1983)
Balatoni vízibuszok kifáradásának vizsgálata. (Víziközlekedés, 1984)
Jármű-vázszerkezetek kifáradási élettartamának meghatározása. Benyújtott doktori értek. is. (Bp., 1984)
Turbulance Scale Parameter and Spectrum Identification. (Technical Soaring, 2001)
A mértani hasonlóság problémája. (Járművek, 2002)
A terepegyenetlenség leírása. – A terepen mozgó járművek modellezése. Laib Lajossal. (Terepen mozgó járművek. Szerk. Laib Lajos. Bp., 2002)
Az üzemi terhelések modellezésében és a kifáradási élettartam-számításban elért kutatási eredmények felhasználása az oktatásban. Dóra Sándorral. (Gép, 2004)
Toward More Uniform Concepts in Calculation and Modelling. (International Journal of Vehicle Design, 2005)
szabadalmai: Nagynyomású, folyadék-manométeres pneumatikus mérőműszer. (bejelentve: 1955
kiadva: 1958)
Kétmembrános kiegyensúlyozott nyomásszabályozó. Balogh Lajossal. (bejelentve: 1956
kiadva: 1958)
kéziratban BME intézeti jelentései: Vázszerkezeti elemek laboratóriumi vizsgálata. (1973)
Főcsapágycsavarok fárasztóvizsgálata. (1974)
Kétablakmezős, ragasztott oldalablakos próbatest fárasztóvizsgálata. (1975)
Új rendszerű drótkötélvégek fárasztóvizsgálata. (1976)
Vízibusz típusú balatoni hajók állapotvizsgálata. (1977)
Mezőgazdasági gép és alkatrész-fárasztóvizsgálatok berendezés- és műszerigényének felmérése. (1978)
Autóbuszváz-szerkezeti anyagok fáradástűrésének vizsgálata. (1979)
A Csopak motorhajó vizsgálata. (1982).

Irodalom

Irod.: Budapesti Műszaki Egyetem Közlekedésmérnöki Kar. 1951–1971. Sajtó alá rend.: Lévai Zoltán. (Bp., 1972)
Természettudományi és műszaki ki kicsoda? Szerk. Schneider László, Szluka Emil. (Bp., 1988)
Hübners Who is Who. 2. kiegészítő köt. (Zug, 2004)
Halálhír. (Magyar Nemzet, 2012. ápr. 7.)

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője