Gelei József
Gelei József

2021. október 27. Szerda

Gelei József

író, műfordító

Születési adatok

1754. december 6.

Alacska, Borsod vármegye

Halálozási adatok

1838. március 1.

Miskolc


Család

Régi református családból származott, a család távoli rokona – többek között – Gelei Katona István (1589–1649) református püspök is. Sz: Gelei Gábor református lelkész, prédikátor.

Iskola

Miskolcon és a sárospataki református kollégiumban tanult. Az MTA tagja (l.: 1832. szept. 1.).

Életút

Középiskolai tanulmányainak befejezése után Bécsben élt, Szacsvay Sándor lapjának, a Magyar Kurirnak segédszerkesztője (1786–1790). A jászberényi (1790–1795), a kiskunhalasi, majd a sárospataki református gimnázium r. tanára (1795–1807). Nyugdíjaztatása után Miskolcon élt (1807-től). Műfordítóként elsősorban kortárs német írókat tolmácsolt. Elsőként ő fordította le magyar nyelvre Robinson Crusoe klasszikus történetét (Joachim Heinrich Campe német, az ifjúság számára készített átdolgozásából, 1787-ben). Néhány tankönyvet is írt – már magyar nyelven. Élete végén, 78 éves korában választották meg a Magyar Tudós Társaság tagjának, elsősorban sárospataki gimnáziumi tanársága elismeréséül.

Emlékezet

Nyugdíjaztatása után Miskolcon élt, ott is hunyt el. Néhány, kéziratban maradt műfordítását – pl. Mendelssohn Moses Phaedon c. művét – az MTA Könyvtára őrzi.

Főbb művei

F. m.: Kámpe, J. H.: Ifiabbik Robinzon, íródott a gyermekeknek gyönyörködtető és hasznos mulatságára. Ford. (Pozsony, 1787)
Sintenis, Christian Friedrich: Hallónak boldog estvéje. I–II. köt. Reg. Ford. (Pozsony, 1788)
Természeti história. III. rész. Az ásványok országa. Készíttetett a sárospataki református humán oskolák számára. Az I. részt Id. Emődy István, a II. részt Vadnay József írta. (Sárospatak, 1811).

Irodalom

Irod.: G. J. (A Magyar Tudós Társaság Évkönyvei. 1836–1838. Pest, 1840)
Váró Gedeon: Két régi Robinson-fordításról. (Magyar Nyelvőr, 1913)
Benkő Samu: Egy XVIII. századi plagizáló nyelvi vonatkozásairól. (Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények, 1958)

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013