Gerendai Ida
Gerendai Ida

2022. szeptember 25. Vasárnap

Gerendai Ida

orvos, endokrinológus

Születési adatok

1945. december 26.

Kispest, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye

Halálozási adatok

2012. július 16.

Budapest


Család

Sz: Tóth Ida.

Iskola

A bp.-i Steinmetz Miklós Gimnáziumban éretts. (1964), a SOTE-n általános orvosi okl. szerzett (1970), az orvostudományok kandidátusa (1986), doktora (1994).

Életút

A SOTE Általános Orvostudományi Kar II. Anatómiai, Szövettani és Fejlődéstani Intézete gyakornoka, egy. tanársegéde (1970–1982), egy. adjunktusa (1982–1990), egy. docense (1990–1997), egy. tanára (1997. júl. 1.-jétől). Az MTA–Semmelweis Egyetem Neuromorfológiai és Neuroendokrin Kutatócsoport (1999–2007), ill. a Neuroendokrin Kutatócsoport vezetője (2007–2012). A Cataniai Egyetem Gyógyszertani Intézete (1976, 1978–1979, 1982), a New York-i Population Center vendégkutatója (1983 és 1985). Kísérletes andrológiával, neuroendokrinológiával, elsősorban a perifériás endokrin szervek (a petefészek és a herék) működésszabályozásának vizsgálatával foglalkozott. Elsőnek vezette be a vesebiopsziás anyagok patológiai feldolgozásában a mikrohullámú technikát, fontos megállapításokat tett az ún. tubulointersticiális vesebetegségekkel (pl. mielomás nefropátia) kapcsolatban. Kutatási területei: a központi idegrendszer és a perifériális endokrin szervek közötti közvetlen idegi kapcsolat szabályozása, az endokrin szabályozásban résztvevő idegrendszeri struktúrák aszimmetriája, a here által termelt opioid peptidek szerepe a hereműködés szabályozásában.

Emlékezet

Fiatalkori festészeti tanulmányai után 2006-ban kezdett el újra alkotni, haláláig közel 300 képet festett. Festményein balatonfelvidéki tájakat, városképeket, mediterrán hangulatokat, pillanatképeket alkotott ragyogó színekkel.

Elismertség

Az MTA Idegtudományi Bizottsága tagja. A Magyar Endokrinológiai és Anyagcsere Társaság főtitkára (1995–1998), elnöke (1999–2007). A Magyar Anatómusok, Hisztológusok és Embriológusok Társasága tagja. Az Európai Neuroendokrin Társaság vezetőségi tagja (1998–2002), az Európai Endokrinológiai Társaság alelnöke (2001–2005). Az Európai Neuropeptid Klub tagja (1990-től), a National Science Foundation (USA) lektora. A Román Orvostudományi Akadémia tb. tagja (2001-től). A European Journal of Endocrinology szerkesztőbizottságának tagja (1997–2005). F. kiállítása: Egészségügyiek a művészetben. G. I. kiállítása. Békeház. (Budapest, 2012).

Elismerés

Akadémiai Díj (1991), Széchenyi Professzori Ösztöndíj (1997–2000).

Főbb művei

F. m.: Further Data on the Existence of a Neural Pathway from the Adrenal Gland to the Hypothalamus. Többekkel. (Cell Tissue Research, 1974)
Effect of Alloxan Induced Diabetes on the RNA Synthesis in the Rat Hypothalamic Ventromedical Nucleus. Baráth P.-vel. Hemigonadectomy Induced Changes in the RNA and Protein-Synthesizing Activity of the Hypothalamic Arcuate Nucleus. Rácz K.-val. (Cellular and Molecular Bases of Neuroendocrine Processes. Szerk. Endrőczi Elemér. Bp., 1975)
Differences in the RNA-Synthesizing Activity between the Two Sides of the Hypothalamic Arcuate Nucleus Following Unilateral Ovariectomy. Rácz K.-val. (Acta Biologica, 1975)
Recent Data on the Mechanism Controlling Anterior Pituitary Function. Többekkel. (Hormones and Brain Development, 1978)
Brain Monoamines and Endocrine Rhythms. Többekkel. (Neuroendocrinology. Biological and Clinical Aspects. London, 1979)
Unilateral Isolation of the Medio-Basal Hypothalamus Interferes with Compensatory Ovarian Growth Following Unilateral Ovariectomy. (Neuroendocrinology Letters, 1980)
The Medial Preoptic Area and the Hypothalamic Arcuate Nucleus Participate in the Neuronal Mechanism of Compensatory Ovarian Growth. Denkova, R. T.-vel. (Neuroendocrinology Letters, 1980)
Unilateral Posterior Deafferentation of Hypothalamus and Mitotic Activity of Thyroid Follicular Cells under Normal Conditions and after Hemithyroidectomy. Többekkel. Többekkel. (Endocrinologia Experimentalis, 1982)
Unilateral Vagotomy Induces Hyperprolactinaemia in Male Rats. Többekkel. (Neuroendocrinology Letters, 1983)
Lateralization of Neuroendocrine Control. (Cerebral Dominance the Biological Foundations. Cambridge, [Massachusetts, USA], 1984)
Identification and Possible Function of Pro-opiomelanocortin-derived Peptides in the Testis. Többekkel. (Annals of New York Academy of Sciences, 1984)
Újabban felderített tényezők (idegi, opioid peptid) kompenzatorikus ivarmirigy hypertrophia kifejlődésében. Kand. értek. (Bp., 1985)
The Effect of Opioid Receptor Antagonists Suggest That Testicular Opiates Regulate Sertoli and Leydig Cell. Többekkel. (Endocrinology, 1986)
The Effect of Neonatal Vasectomy on Testicular Function. Többekkel. (Andrologia, 1986)
Pro-opiomelanocortin-derived Peptides in Testis, Ovary and Tissues of Reproduction. Többekkel. (Recent Progress in Hormone Research, 1987)
Possible Function of the Testicular Opioid Peptides in the Control of Testicular Function. (Progress in Neuropeptide Research. Basel, 1989)
Neuroendocrine Control of the Gonads. (Acta Biomedica, 1991)
Modulation of Testicular Functions by Testicular Opioid Peptides. (Journal of Physiology and Pharmacology, 1991)
Effect of Intratesticular Administration of Anticorticotropin-releasing Factor Antiserum – a-CRF – on Testicular Function in Neonatal Rats. Csernus Valérral, Nemeskéri Á.-val. (Andrologia, 1993)
Autokrin és parakrin hatások, valamint a perifériás innerváció befolyása a here működésére. Doktori értek. (Bp., 1993)
Neuroendocrine Asymmetry. Többekkel. (Frontal Neuroendocrinology, 1997)
Neuronal Labeling in the Rat Brain and Spinal Cord from the Ovary Using Viral Transneuronal Tracing Technique. Többekkel. (Neuroendocrinology, 1998)
Újabb felismerések a neuroendokrin rendszert szabályozó struktúrák szerveződéséről. Halász Bélával, Kiss Józseffel. (Magyar Tudomány, 1998)
Kísérletes adatok a hereműködés finomszabályozásáról. (Magyar Andrológia, 1998)
Fine-tuning Control of Testicular Functions. (Neurobiology, 1998)
Central Nervous System Structures Connected with the Endocrine Glands. Findings Obtained with the Viral Transneuronal Tracing Technique. Többekkel. (Experimental Clinical Endocrinology and Diabetes, 2000)
Asymmetry of the Neuroendocrine System. Többekkel. (News Physiological Sciences, 2001)
A neuroendokrin rendszer aszimmetriája. (Orvosképzés, 2001)
Unilateral Paramedian-Sangittal Brain Cut Extending from the Level of the Anterior Commissure to the Mindlevel of the Third Ventricule. Banczerowski P.-vel. (Acta Biologica, 2003)
Csernus Valérral. Occasional Transsynaptic Viral Labeling in the Central Nervous System from the Polycystic Ovary Induced by Estradiol Valerate. Többekkel. (Microscopy Research and Technique, 2005)
Functional Significance of the Innervation of the Gonads. Többekkel. (Endocrine, 2005)
Predominance of the Supraspinal Innervation of the Left Ovary. Többekkel. (Microscopy Research and Technique, 2007)
Location of Parotid Preganglionic Neurons in the Inferior Salivatory Nucleus and Their Relation to the Superior Salivatory Nucleus of Rat. Többekkel. (Neuroscience Letters, 2008)
Cerebral Neurones Involved in the Innervation of Both the Adrenal Gland and the Ovary. A Double Viral Tracing Study. Többekkel. (Brain Research Bulletin, 2008)
Transneuronal Retrograde Viral Labeling in the Brain Stem and Hypothalamus Is More Intense from the Left Than from the Right Adrenal Gland. Többekkel. (Microscopy Research and Technique, 2008)
Recent Findings on the Organization of Central Nervous System Structures Involved in the Innervation of Endocrine Glands and Other Organs. Observations Obtained by the Transneuronal Viral Double-Labeling Technique. Többekkel. (Endocrine, 2009)

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője