Gerendás Ernő
Gerendás Ernő

2024. április 20. Szombat

Gerendás Ernő

történész, könyvtáros

Születési adatok

1908. november 14.

Győr

Halálozási adatok

1943. június 12.

Salzburg, Ausztria


Iskola

Az esztergomi Bencés Gimnáziumban éretts. (1928), a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen történelem–földrajz szakos középiskolai tanári és bölcsészdoktori okl. szerzett (1936); közben olasz állami ösztöndíjjal a római egyetemen tanult (1934–1935).

Életút

A vatikáni levéltár kutatója és a római Magyar Akadémia könyvtárosa (1934–1935), a Fővárosi Könyvtár segédőre (1936), belföldi kutatási ösztöndíjasa (1937–1938), középfokú könyvtári gyakornoka (1939–1943). Egyháztörténeti és agrártörténeti kutatásokkal foglalkozott, elsősorban a magyarországi egyházi nagybirtokok középkori és kora újkori történetét vizsgálta. Könyvészeti tevékenysége is jelentős.

Emlékezet

Budapesten, a Józsefvárosban élt (VIII. kerület Reviczky utca 1.). Bécsi tanulmányi kirándulása alatt nyomtalanul eltűnt.

Főbb művei

F. m.: Az esztergomi főkáptalan garamszentbenedeki birtokkerülete a XVIII. sz. második felében. Egy. doktori értek. is. (Tanulmányok a magyar mezőgazdaság történetéhez. Bp., 1934)
Az esztergomi káptalan visszaköltözése Esztergomba, 1820-ban. (Domanovszky-emlékkönyv. Bp., 1937)
A magyar gazdasági irodalom könyvészete. II. köt. 1806–1830. Összeáll. Dóczy Jenővel, Bakács Istvánnal. (Bp., 1938)
Adatok a budai és pesti céhek életéhez, különös tekintettel a Fővárosi Könyvtár céhirataira. (Fővárosi Könyvtár Évkönyve. X. köt. Bp., 1941)
A céhek és a vallásos élet. (Regnum. Egyháztörténeti évkönyv. Bp., 1943)
A bécsi nagy könyvtárak. (Magyar Könyvszemle, 1943)

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője