Gergácz József
Gergácz József

2021. május 14. Péntek

Gergácz József

erdőmérnök, növénynemesítő

Születési adatok

1938. október 26.

Fertőszentmiklós, Sopron vármegye

Halálozási adatok

2008. december

Sárvár, Vas m.

Temetési adatok

2008. december 15.

Sárvár


Család

Sz: Gergácz József gazdálkodó, Menyhárt Rozália. Hatan voltak testvérek. F: 1963-tól Horváth Rozália, női szabó, majd egy ruházati ktsz műszaki vezetője.

Iskola

A soproni Széchenyi István Gimnáziumban éretts. (1957), a soproni Erdészeti és Faipari Egyetemen (EFE) erdőmérnöki okl. szerzett (1962), doktorált (1977); a mezőgazdasági (erdészeti) tudományok kandidátusa (1977).

Életút

A Kisalföldi Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság Jánossomorjai Erdészetének gyakornoka (1962–1963). Az Erdészeti Tudományos Intézet (ERTI) soproni (1963–1965), majd sárvári Észak-dunántúli Kísérleti Állomásának tud. segédmunkatársa (1963–1965), tud. munkatársa (1965–1974), tud. főmunkatársa (1974–1994), tud. osztályvezetője és állomásigazgatója (1994–2003). A Bajti Kísérleti Telep vezetője is (1971-től). Az EFE c. egy. docense (1992-től). Erdészeti növénykórtannal, erdővédelmi kutatásokkal, nyár- és lucfenyőfajták betegségeivel, elsősorban a lucfenyő-gubacstetvek életmódjára alapozott vegyszeres védekezéssel, valamint a nyár- és fűzfafajták és szaporítókertek komplex védekezési technológiájának kidolgozásával foglalkozott. Részt vett három, ideiglenes szaporításra engedélyezett nyár klón nemesítésében és tíz klón fajtaminősítésre előkészítésében. További kutatási területe: nyárfajták rezisztenciavizsgálata, nyár- és fűzfajták nemesítése.

Emlékezet

Sárvárott élt és tevékenykedett, a helyi temetőben nyugszik.

Elismertség

A Veszprémi Akadémiai Bizottság (VEAB) Erdészeti Szakbizottságának elnökségi tagja (1981–1989). A Magyar Növénynemesítők Egyesülete tagja (1991-től). A TIT Vas megyei vezetőségi tagja és sárvári elnöke (1981-től).

Elismerés

Vadas Jenő-emlékérem (1998), Fleischmann Rudolf-díj (2000), Alföldi Erdőkért Emlékérem (2003).

Főbb művei

F. m.: nemesítései: nyárfajták: I–214 (1971)
OP–229 (1971)
Favorit (1977)
I–154 (1978)
Blanc du Poitou (1980)
Pannonia (1980)
I–273 (1984). F. m. írásai: Lucfenyő-gubacstetvek elleni védekezés lehetőségei karácsonyfatelepeken. (Az Erdő, 1966)
Gubacstetvek.
Tetvek. (A fenyő termesztése. Bp., 1966)
Élettani megfigyelések és védekezési kísérletek a lucfenyő-gubacstetvek [Fam. Adelgidae] ellen, karácsonyfatelepeken. (Erdészeti Kutatások, 1966)
Marssonina-károsítás nyárakon. (Az Erdő, 1967)
Nyárkéreg-fekélymegbetegedések 1967-ben. Halupa Lajossal, Szontagh Pállal. (Az Erdő, 1968)
A nyár szaporítóanyag-védelme.
Lucfenyő-gubacstetvek elleni nagyüzemi védekezés tapasztalatai és a javasolható újabb permetezőszerek. (Az Erdő, 1969)
A rezisztencia nemesítés erdészeti lehetőségei hazai tapasztalatok alapján. (Az Erdő, 1971)
A nyár szaporítóanyag-pusztulását okozó gombakárosítók és az ellenük való védekezés. (Erdészeti Kutatások, 1971)
Vegyszeres gyomirtás a hansági nyárasokban. Többekkel. (ERTI Tudományos Közleményei, 1971)
Nyármegbetegedések. (Összefoglaló jelentés a nyárfakutatás terén, 1967–1972-ben elért eredményekről. Szerk. Keresztesi Béla és Palotás Ferenc. Bp., 1973)
Nyár-szaporítóanyag és telepítések komplex védelme. Szontagh Pállal. (Az Erdő, 1973)
A hansági nyárasokban végzett gyomirtási kísérletek újabb eredményei. Többekkel. (Erdészeti Kutatások, 1973)
A nyárasokban végzett vegyszeres gyomirtás gazdaságossága. Többekkel
Rezisztenciára nemesítés eredményei a nyár-klónkísérletekben. (Az Erdő, 1974)
A nyárfák rezisztenciakutatási eredményei a levél- és kéregkárosító gombák figyelembevételével. (Erdészeti Kutatások, 1975)
Nyár anyatelepek és csemeték védelme levélkárosító gombákkal szemben. (Növényvédelem, 1975)
Az Aigeiros szekcióba tartozó nyárak levél- és kéregmegbetegedései és az ellenük való védekezés. Kand. értek. (Sárvár, 1976)
Klónszelekció nyárfagazdálkodásunk fejlesztése érdekében. (Az erdő, 1981)
A tölgylisztharmat elleni védekezés tapasztalatai. Kiss Lászlóval. (Az erdő, 1985)
Populus deltoides származási kísérletek tízéves eredményei. (Erdészeti Kutatások, 1987)
Adalékok a sárvári erdészeti kutatásokhoz. (Vasi Szemle, 1988)
Populus trichocarpa származáskutatásának hazai tapasztalatai
A nyárak keresztezéses nemesítése terén elért eddigi eredmények. (Erdészeti Kutatások, 1989)
A sárvári kísérleti állomás arborétumi és szaporítóanyag termesztő tevékenysége. (Az erdő, 1989)
kéziratban: ERTI kutatási jelentések: A nyárak rezisztenciakutatásának eredményei a levél- és kéregkárosító gombák figyelembevételével. (1975)
A tölgy-lisztharmat elleni védekezés csemetekertekben. (1975).

Irodalom

Irod.: Természettudományos és műszaki ki kicsoda? Szerk. Schneider László, Szluka Emil. (Bp., 1986)
Ki kicsoda a magyar mezőgazdaságban? I. köt. Szerk. Balogh Margit. (Szekszárd, 1997).

Megjelent: nevpont.hu, 2013