Gerlóczy László
Gerlóczy László

2021. október 18. Hétfő

Gerlóczy László, gerlóczi és alsóviszokai

honvéd tábornok

Névváltozatok

vitéz

Születési adatok

1892. január 7.

Kassa

Halálozási adatok

1969. október 10.

Budapest


Család

Nagyapja: Gerlóczy Károly (1835–1900) jogász, Budapest első alpolgármestere. Sz: Gerlóczy Géza (1867–1903) mezőgazda, gazdasági tanintézeti és jogakadémiai tanár, Münster Berta (1869–). F: 1919-től Dvoratsek Erzsébet (1892–).

Iskola

Soproni Főreáliskolát (1909), Ludovika Akadémiát (1912), Hadi Akadémiát végzett (1921).

Életút

Hadnagyként a kassai 9. gyalogezred ún. alantas tisztje (1912–1913), az I. vh.-ban a 3. tábori ágyús ezred főhadnagya (1914), majd az orosz fronton a 3. tarackos osztály ütegparancsnoka (1914–1917), a VI hadtestparancsnokság beosztott tisztje (1917–1918). Az összeomlás után századossá nevezték ki (1919) a Honvédelmi Minisztériumban (HM) beosztott vezérkari tiszt (1920–1937); őrnagyi (1929–1935), ezredesi rangfokozatban (1935-től). A nyíregyházi 6/II. tüzérosztály (1937–1939), a 24. tüzérezred parancsnoka (1939–1942), Budapest városparancsnoka (1942–1944); vezérőrnagyi rangban (1942. okt. 1.-jétől), a 3. légvédelmi tüzérdandár parancsnoka (1944). Budapest védelmében szovjet fogságba esett, a II. vh. után igazolták (1945. máj. 10.). A HM Igazoló Bizottságának tagja, elnöke (1945. ápr. 12.–1946. aug. 31.), később a szolgálat alól felmentették (1946. márc. 1.), „B” lista határozattal elbocsátották, nyugállományba helyezték (1946. szept. 1.).

Irodalom

Irod.: Szakály Sándor: A magyar katonai elit. (Bp., 1987)
Szakály Sándor: A magyar katonai felsővezetés. 1938–1945. Lexikon és adattár. (Bp., 2001).

Megjegyzések

Révai Új Lexikona: eltérő halálozási adat: nov. 30.!

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013