Gerő Sándor
Gerő Sándor

2024. április 21. Vasárnap

Gerő Sándor

orvos, belgyógyász

Születési adatok

1904. április 12.

Budapest

Halálozási adatok

1992. július 28.

Budapest


Család

Sz: Gerő Adolf könyvszakértő, Friedmann Alice. F: 1958-tól Körmöczy Zsuzsa (1924–2006) teniszező. 

Iskola

A Pázmány Péter Tudományegyetemen általános orvosi okl. szerzett (1928); közben biokémiai tanulmányokat folytatott (1935– 1936), belgyógyász (1932), radiológus szakorvosi vizsgát tett (1942), az orvostudományok kandidátusa (1956), doktora (1963).

Életút

A bp.-i Szabolcs utcai kórház Belgyógyászati Osztályán Fodor Imre gyakornoka, segédorvosa, (1928–1934), alorvosa (1934–1936), tud. asszisztense és a Központi Röntgen Intézetben Bársony Tivadar alorvosa (1936–1942). A II. vh.-ban munkaszolgálatos, majd Buchenwaldba deportálták (1944–1945). A Szabolcs utcai kórház szakorvosa (1945). az Országos Társadalombiztosítási Intézet (OTI) belgyógyász főorvosa (1946–1948), a Pázmány Péter Tudományegyetem, ill. a BOTE II. sz. Belgyógyászati Klinika osztályvezető egy. tanársegéde (1948–1950). A BOTE, ill. a SOTE III. sz. Belgyógyászati Klinika egy. adjunktusa és a Klinika igazgatóhelyettese (1950–1957), egy. docense (1957–1961) és a Tanszék vezetője (1959. ápr. 15.–1974. dec. 31.), klinikaigazgató egy. tanára (1961. júl. 18.–1974. dec. 31.). Az Atherosclerosis Kutatócsoport vezetője (1973-tól).

Kísérletes immunológiával, endokrinológiával, a hőmunka élettanával, elsősorban az ateroszklerózis patomechanizmusának kutatásával foglalkozott. Nemzetközileg is jelentős eredményeket ért el az aorta és érelváltozások kialakulásának immunológiai kutatása terén, nevéhez fűződik a felszaporodott lipoproteinek elleni immunizálási eljárás kidolgozása. Elsőként írja le Magyarországon az ún. Q-láz előfordulását.

Emlékezet

Budapesten, a Pasaréti út 159.-ben lakott, Budapesten is hunyt el. Tiszteletére Gerő Sándor-emlékérmet alapítottak (első ? díjazottja: Romics László akadémikus, 1995-ben).

Elismertség

Az MTA I. sz. Klinikai Bizottsága tagja. Az Egészségügyi Tudományos Tanács Belgyógyász Bizottságának tagja. A Belgyógyász Szakcsoport, ill. a Magyar Belgyógyász Társaság és a Magyar Gerontológiai Társaság vezetőségi tagja. A Magyar Atherosclerosis Társaság elnöke, majd tb. elnöke. Az Európai Arteriosclerosis Társaság választmányi tagja, a washingtoni American College of Cardiology tagja, a londoni Royal Society of Medicine külső tagja (1959-től). A Lengyel Kardiológiai Társaság tb. tagja, a párizsi Société de l’Athérosclérose tagja.

Szerkesztés

Az amszterdami Journal of Atherosclerosis Research szerkesztőbizottságának alapító tagja (1961-től).

Főbb művei

F. m.: Vizsgálatok a vérszérum atoxylresistens lipaséjának klinikai jelentőségéről. Kunos Istvánnal. (Gyógyászat, 1930)
Salyrgan hatása diabetes insipidusnál. (Therapia, 1934)
Endokrinológiai és alkattani adatok a szexualitás kérdéséhez. (Gyógyászat, 1935)
Kísérletek a cukorbaj alkati gyógyítására. (Gyógyászat, 1936)
Munkaártalmak patogenezise és megelőzése. 1–3. Fischer Antallal, Sellei Kamillóval. (Orvosi Hetilap, 1949–1950)
A Q-láz előfordulása Magyarországon. Farkas Elekkel, Takátsy Gyulával. (Orvosi Hetilap, 1950. 23.)
A toluidinkék hatása aphagocytosisra. Kérdő Istvánnal, Mosonyi Lászlóval. (Kísérletes Orvostudomány, 1951) Salyrgan hatása diabetes insipidusnál. (Therapia, 1956)
Adatok a heparin antilipémiás hatásához. Kand. értek. (Bp., 1956)
A XVII. transzport. Élményregény a vészkorszakból. (Tel Aviv, 1957)
Q-láz. (Újabb fertőző betegségek. Bp., 1957)
A lipoidanyagcsere zavarai. Donhoffer Szilárddal. (MTA Biológiai és Orvosi Tudományok Osztálya Közleményei, 1957)
Az atherosclerosis kutatások mai állása. (Orvosi Hetilap, 1959. 25.)
Különböző érterületek összehasonlító vizsgálata immunoelektroforézissel. Többekkel. (Orvosi Hetilap, 1961. 6.)
Complex Formation in vitro between Mucopolysaccharides from Atherosclerotic Aortic Intimas and Plasma b-lipoprotein and Fibrinogen. Többekkel. (Journal of Atherosclerosis Research, 1961)
Az atherosclerosis kutatás fő kérdései. Doktori értek. (Bp., 1963)
A gyomornedv mucopolysaccharidáinak szerepe a vérlipoidkép alakulásában. Többekkel. (Orvosi Hetilap, 1965. 38.)
Lipaemia–véralvadás–atherosclerosis. Székely Judittal. (Orvosi Hetilap, 1966. 44.)
A szív és érrendszer betegségeinek allergiás és autoimmun vonatkozásai. Székely Judittal. (Magyar Belorvosi Archivum, 1973)
Az érfal patológiás szerkezetváltozásának szerepe a lipidlerakódásban. Bihari-Varga Magdolnával, Fehér Imrével. (MTA Orvosi Tudományok Osztálya Közleményei, 1975)
Klinikai megfigyelések primaer hyperlipoproteinaemiában 218 eset kapcsán. Többekkel. (Orvosi Hetilap, 1945. 43.)
Immunreakciók vizsgálata érbetegségekben. Horváth Máriával, Ónody Klárával. (Orvosi Hetilap, 1979. 39.)
Clofibrat kezelés hatása a szérumlipidekre és lipoproteinekre. Romics Lászlóval, Szondy Évával. (Orvosi Hetilap, 1980. 6.).

Irodalom

Irod.: Fehér János: G. S. nyolcvan éves. (Orvosi Hetilap, 1984. 15.)
Fehér János–Romics László: In memoriam G. S. (Orvosi Hetilap, 1992. 49.)
Gergely András: Jeles magyar zsidó orvosok lexikona. (Bp., 2001)
Emed, Alexander: G. S. emlékezetére. (Lege Artis Medicinae, 2006).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője