Gertig Béla
Gertig Béla

2024. május 29. Szerda

Gertig Béla

geográfus

Születési adatok

1919. október 14.

Boda, Baranya vármegye

Halálozási adatok

1996. február 25.

Miskolc


Család

Sz: Gertig Károly falusi tanító, Felber Erzsébet. F: Damasi Magdolna tanító. Fia: Gertig András (1947–); leánya: Gertig Judit (1950–).

Iskola

Pécsett tanítói képesítést (1939), a Szegedi Tanárképző Főiskolán biológia–földrajz szakos polgári iskolai (1942) és tanítóképző- intézeti tanári okl. szerzett (1943). A Szegedi Tudományegyetemen doktorált (1959), a földrajztudományok kandidátusa (1983). Az MLEE-n végzett (1962).

Életút

A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium (VKM) Szegedi Kollégiuma felügyelő tanára (1942–1943), a II. vh.-ban frontszolgálatot teljesített, hadifogságba esett (1943–1945). A Kőszegi Állami Tanítóképző Intézet r. tanára (1945–1948), mb. igazgatója (1948– 1949), az átszervezés után a Kőszegi Állami Gimnázium r. tanára és igazgatóhelyettese (1949–1950), igazgatója (1950). A Pécsi Pedagógiai Főiskola, ill. a Pécsi Tanárképző Főiskola Földrajz Tanszék főisk. adjunktusa (1950–1960), főisk. docense (1960–1968), főisk. tanára (1968–1982) és a Tanszék vezetője (1974. jan. 1.–1982. júl. 31.). Az MKKE Pécsi Kihelyezett Tagozatának előadó tanára (1971–1977), a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem (JPTE) Közgazdaság-tudományi Kara egy. docense (1977–1983).

Elismertség

Általános gazdaságföldrajzzal, az idegenforgalom földrajzával, Ázsia és Amerika természet- és gazdaságföldrajzával foglalkozott, elsősorban a Balaton üdülőhelyeinek gazdaságföldrajzi vizsgálata, a balatoni üdülőkörzet fejlesztési terveinek kidolgozása terén ért el jelentősebb eredményeket. Számos főiskolai tankönyvet írt és szerkesztett.

Elismerés

Munka Érdemrend (ezüst, 1974).

Főbb művei

F. m.: Adatok a Nyugat-Mecsek löszeinek vizsgálatához. (Pécsi Pedagógiai Főiskola Évkönyve, 1957)
Az Amerikai Egyesült Államok természeti és gazdasági földrajza. Egy. doktori értek. (Szeged, 1959)
Somogy megye mezőgazdasági földrajza. (Földrajzi Közlemények, 1962)
A Pécsi Kenderfonógyár fejlődése. (Pécsi Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei, 1963)
A balatoni üdülőkörzet zöldségellátásának földrajzi problémái. (Földrajzi Értesítő, 1964)
Általános és ágazati gazdasági földrajz. 2. Főisk. tankönyv. (Bp., 1964
2. kiad. 1965
3. kiad. 1966
4. kiad. 1967)
Általános és ágazati gazdasági földrajz. 3. Főisk. tankönyv. Bona Imrével. (Bp., 1965
2. kiad. 1967
4. kiad. 1970
új kiad. Bona Imrével, Moholi Károllyal. 1972)
A Balaton-part távlati fejlesztése. Kovács Gézával. (Kaposvár, 1965)
A Balaton idegenforgalma. (Jelenkor, 1966)
A Balaton déli – somogyi – partja üdülővendég-forgalmának alakulása. (Földrajzi Értesítő, 1966)
Die Entwicklung und geographische Verteilung des Fremdenverkehrs in Ungarn unter besonderer Berücksichtigung der Erholungsbezirkes Balaton. (Der Tourismus und seine Perspektiven für Südosteuropa. München, 1971)
Amerikai Egyesült Államok. (Kontinensek földrajza. 2. Főisk. tankönyv. Bp., 1973)
Közép- és Kelet-Ázsia. Dél-Ázsia. (Kontinensek földrajza. 1. Főisk. tankönyv. Bp., 1979)
Általános gazdasági földrajz. Tanárképző főiskolai tankönyv. Szerk. (Bp., 1979)
A Balaton helye és szerepe Magyarország idegenforgalmában. (Levéltári Évkönyv Kaposvár, 1980)
A Balaton idegenforgalmának néhány jellemzője. (Földrajzi Értesítő, 1980)
A Balaton üdülőkörzet idegenforgalmának gazdasági, földrajzi vizsgálata. Kand. értek. (Pécs, 1982)
Magyarország idegenforgalmának főbb jellemzői, különös tekintettel a férőhely-kapacitás és a vendégforgalom gyarapodásának, összetételének és földrajzi megoszlásának alakulására 1945 és 1975 között. (A Pécsi Tanárképző Főiskola Földrajzi Tanszéke által rendezett Nemzetközi Földrajzi Tudományos Ülésszak előadása. Pécs, 1979. ápr. 19.–20. Szerk. is Lehmann Antallal. Pécs, 1981)
A Balaton és az idegenforgalom. A természeti környezet és a társadalmi–gazdasági szerkezet, valamint ezek földrajzi kapcsolatrendszere a Balaton térségében. Szerk. Lehmann Antallal. (Pécs, 1985)
Fonyód helye és szerepe a Dél-Balaton idegenforgalmában. (Fonyód története. Tanulmányok. Szerk. Kanyar József. Fonyód, 1985)
Kontinensek földrajza. 2. (Bp., 1987
2. kiad. 1989).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője