Gesztelyi Ernő
Gesztelyi Ernő

2023. szeptember 21. Csütörtök

Gesztelyi Ernő

matematikus

Születési adatok

1923. április 5.

Szerencs, Zemplén vármegye

Halálozási adatok

1991.

Debrecen


Család

Sz: Gál Róza. Apja bírósági tisztviselő, telekkönyvvezető volt.

Iskola

A bp.-i Madách Imre Gimnáziumban éretts. (1942), az ELTE TTK-n matematika–fizika szakos tanári okl. szerzett (1950), doktorált (1962), a matematikai tudományok kandidátusa (1968), doktora (1984).

Életút

A miskolci NME Matematika Tanszék tanársegéde (1950–1952), a jászberényi Lehel Vezér Gimnázium (1952–1953), a mezőtúri Teleki Blanka Leánygimnázium tanára (1953–1960). A KLTE TTK Analízis Tanszék tanársegéde (1960–1962), egy. adjunktusa (1962–1969), egy. docense (1969–1973), a Számítástudományi Tanszék tanszékvezető egy. docense (1973–1985), tanszékvezető egy. tanára (1985. júl. 1.–1993. dec. 31.). Tudományos pályafutásának kezdetén az ún. Mikusinski-féle operátor-transzformációk elméletével foglalkozott, majd érdeklődése a rendszerelmélet, ill. a színelmélet felé fordult. A színérzékelés matematikai leírásának terén ért el nemzetközileg is jelentős eredményeket.

Elismertség

A Debreceni Akadémiai Bizottság Matematikai–Fizikai Szakbizottság Számítástudományi Munkabizottságának elnöke (1981-től). A Bolyai János Matematikai Társulat elnökségi és választmányi tagja (1978-tól). A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság tagja.

Főbb művei

F. m.: A differenciálszámítás egy új megalapozása. (Matematikai Lapok, 1958)
Anwendung der Operatorenrechnung auf lineare Differentialgleichungen mit Polynom-Koeffizienten. (Publicationes Mathematicae, 1963)
Über das Stieltjes-Integral von Operatorfunktionen. 1–2. (Publicationes Mathematicae, 1965–1966)
Lineáris operátortranszformációk. Kand. értek. (Debrecen, 1967)
Limit and Infinite Integral of a Mikusinski-operator. (Studia Mathematica, 1971)
Bevezetés az analízisbe és a topológiába. (Bp., 1971)
Differenciál- és integrálszámítás. (Bp., 1971)
Tetszőlegesen nagy egész számokkal való pontos számolás számítógéppel. Jékel Pállal. (MTA SZTAKI Közleményei, 1976)
Bevezetés a rendszerelméletbe. Fazekas Gáborral. (Bp., 1979)
Színfelismerő rendszerek matematikai modelljei. Doktori értek. (Debrecen, 1983).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője