Geszti P. Ottó
Geszti P. Ottó

2024. február 23. Péntek

Geszti P. Ottó

gépészmérnök

Névváltozatok

Geszti Pál Ottó 

Születési adatok

1922. november 19.

Budapest

Halálozási adatok

1985. április 6.

Budapest


Család

Sz: Geszti József (1878–1944) gépészmérnök, geofizikus, Breuer Margit. Fia: Geszti Péter (1947–).

Iskola

Budapesten műszerész tanuló (1940–1941), a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen (JNMGE) gépészmérnöki okl. szerzett (1946), a műszaki tudományok kandidátusa (addigi tevékenységéért, 1952), doktora (1957).

Az MTA tagja (l.: 1967. máj. 5.; r.: 1976. máj. 7.).

Életút

A Magyar Állami Szénbányák Villamosenergia Főosztálya (1946–1949), az Állami Villamos Művek Rt. (ÁVIRT) Fejlesztési és Tervezési Osztálya beosztott mérnöke (1949), a Nehézipari Minisztérium (NIM) Villamosenergia Igazgatósága főmérnöke, főosztályvezető- helyettese (1949–1953), a Mátravidéki Erőmű főmérnöke (1953–1955). Az MTA Műszaki Tudományok Osztálya szaktitkára (1955–1959), a BME Villamosmérnöki Kar Villamosművek Tanszék tanszékvezető egy. tanára (1959. máj. 30.–1972), az Erősáramú Intézet intézetigazgató egy. tanára (1972–1985); közben a Villamosmérnöki Kar dékánja (1967–1973).

Villamosenergia-rendszerek összehasonlító vizsgálatával foglalkozott. Vezető szerepet játszott az ország első villamosítási tervének kidolgozásában, az együttműködő energiarendszer kialakításában, az első nemzetközi távvezetéki kapcsolatok megteremtésében, az első nagy magyarországi villamoserőművek létesítésében. Kutatóként nemzetközileg is jelentős eredményeket ért el a villamos stabilitás, a túlfeszültség-védelem, a szigeteléstechnika, a zárlatvédelem, ill. az ún. tranziens jelenségek vizsgálata terén.

Emlékezet

Budapesten hunyt el, a Farkasréten nyugszik. Sírját a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság védetté nyilvánította (2004-ben).

Elismertség

Az MTA Műszaki Tudományok Osztályának osztálytitkár-helyettese (1959–1964), elnöke (1980–1985), az MTA Elnökség tagja (1980–1985). Az MTA Energetika Szakbizottsága tagja, Elektrotechnikai Bizottsága alelnöke.

 

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület (MEE) társelnöke. A Nagyfeszültségű Villamosrendszerek Nemzetközi Tanácsa (CIGRÉ) magyar nemzeti bizottsága elnöke (1985).

Elismerés

Munka Érdemrend (ezüst, 1965; arany, 1982), Felszabadulási Jubileumi Emlékérem (1970).

 

Zipernowsky Károly-díj (1952), Állami Díj (1973).

Főbb művei

F. m.: Ipari energianormák. Szepesi Endrével. (Bp., 1952)
Villamos energiaátviteli rendszerek stabilitásának kérdései. (Bp., 1952)
Földvezetéses távvezető rendszerek elvi kérdései. Kovács K. Pállal. (Elektrotechnika, 1952)
Szimmetrikus összetevők. Kovács K. Pállal, Vajta Miklóssal. (Bp., 1957)
Új üzemzavari szinkronozási eljárás. Doktori értek. (Bp., 1957)
Szabadvezetékek vezetőinek mozgása a szél hatására. Ludvig Győzővel. (Bp., 1960)
Távvezetékek ívvédő szerelvényeinek hatásossága. (Elektrotechnika, 1960)
Bonyolult rendszerek statikus stabilitásának vizsgálata. Bókay Bélával, Gertler Jánossal. (Bp., 1961)
Hajnali átívelések a hazai 100–120 kV-os országos hálózaton. Ronkay Ferenccel. (Bp., 1961)
Néhány hálózati zérussorrendű probléma. (Bp., 1961)
Hatásosan földelt táphálózat zérussorrendű áthatása kompenzált hálózatra Ydy transzformáció esetén. Vajta Miklóssal. (Bp., 1962)
Nagyfeszültségű szabadvezetékek koronavesztesége. Akadémiai székfoglaló. (Elhangzott: 1967. okt. 17.)
Villamosművek. I–II. köt. Egy. tankönyv. (Bp., 1967
2. kiad. 1977)
Szigetelt fázisvezetőjű szabadvezeték. Bendes Tiborral. (Elektrotechnika, 1972)
Turbógenerátorok kvázistatikus stabilitási határesetének hibrid vizsgálata. Többekkel. (Elektrotechnika, 1974)
Különlegesen nagyfeszültségű és hosszú szabadvezetékek egysarkú rövidzárlatai és gyors visszakapcsolási problémái. Akadémiai székfoglaló. (Elhangzott: 1976. okt. 14.)
A Kron-féle hálózatszámítás lineáris vektorterek elméletén alapuló egyszerű változata. Tevan Györggyel. (Műszaki Tudomány, 1978)
Villamosenergia-rendszerek. I–III. köt. Egy. tankönyv. (Bp., 1983–1985).

Irodalom

Irod.: Vajda György: G. P. O. (Magyar Tudomány, 1985)
Vágó István: G. P. O. (Elektrotechnika, 1985).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője