Giber János
Giber János

2022. január 18. Kedd

Giber János, ifj.

vegyészmérnök

Születési adatok

1929. május 27.

Karcag, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye

Halálozási adatok

2011. augusztus 31.

Budapest

Temetési adatok

2011. szeptember 12.

Budapest

Óbuda


Család

Sz: Giber János, id. (1900–1968) mezőgazdasági mérnök, a Keszthelyi Mezőgazdasági Akadémia első főigazgatója, Koczkás Ilona (†1971). 2. F: Kerepesi Katalin (1941–) közgazdász. Fia: Giber János (1954–).

Iskola

Elemi iskoláit Karcagon végezte, a bp.-i Szent Benedek Gimnáziumban éretts. (1947), a BME-n vegyészmérnöki és vegyész hadmérnöki okl. szerzett (1951), a kémiai tudományok kandidátusa (1958), doktora (1972).

Életút

A BME Hadmérnöki Kar Ipari Szerveskémia Tanszék tanszékvezető egy. adjunktusa (1952–1956), az ELTE TTK Fizikai Kémiai Tanszék–MTA Elektrokémiai Kutatócsoport tud. munkatársa (1957–1961). Az Egyesült Izzólámpa és Villamossági Rt. (EIVRT), ill. a Tungsram Rt. főkonstruktőre és a Félvezető Fejlesztési Főosztály vezetője (1961–1973). A BME Fizika Tanszék, ill. Fizikai Intézet Atomfizika Tanszék egy. tanára (1973. júl. 1.–1995. dec. 31.); közben az Atom- és Felületfizikai Tanszék vezetője (1981–1991), emeritusz professzora (1996-tól). A müncheni Max Planck Intézet (1978–1979), a Kaiserslauterni Egyetem (1984 és 1989), a San Franciscó-i Berkeley Egyetem vendégprofesszora (1992). Az MTA–TMB-n Schay Géza aspiránsa (1953–1957). Tudományos pályafutásának kezdetén elektrolit oldatok szerkezetével és transzportjelenségeivel foglalkozott, ill. megbízták a BME-n a vegyészhadmérnök-képzés megszervezésével (1952–1956). Később érdeklődése az elektrolit oldatok, elsősorban a különböző oldószerek szerkezete és transzportjelenségeinek vizsgálata, valamint a félvezetők fejlesztése és gyártásbevezetése felé fordult. Nevéhez fűződik az EIVRT félvezető-fejlesztési osztályának megszervezése, amely az 1960-as–1970-es években száz mérnök, fizikus, matematikus és vegyész foglalkoztatásával 34 félvezetőeszköz típuscsalád kifejlesztését oldotta meg (e fejlesztési munka eredményeként gyártott félvezetőeszközök darabszáma meghaladta a 40 milliót!) Irányításával dolgozták ki továbbá a Tungsram nagy megbízhatóságú ipari félvezetőit, amelyek húszezer órás tartóségetést biztosítottak, majd megindította az ún. mesa és planár tranzisztorok és az integrált szilárdtest-áramkörök kísérleti, majd tömeggyártását. Jelentős eredményeket ért el az elektrooptikai és magnetooptikai berendezésék fejlesztése, ill. az információtárolás és a szenzorkutatás terén is.

Emlékezet

Budapesten élt, alkotott és hunyt el, az Óbudai Temetőben nyugszik.

Elismertség

Az MTA Szilárdtestfizikai Komplex Bizottsága (1964-től) és Elektronikus Eszközök Bizottsága tagja (1968-tól). A Híradástechnikai Tudományos Egyesület elnökségi tagja (1963-tól).

Elismerés

Magyar Népköztársasági Érdemérem (bronz, 1953), Munka Érdemrend (ezüst, 1968). Kiváló Feltaláló (1982, 1988, 1991), Eötvös Loránd-díj (1991), Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett (1994).

Szerkesztés

A Sensors and Activators és a Surface and Interface Analysis c. nemzetközi folyóiratok szerkesztőbizottságának tagja.

Főbb művei

F. m.: Extrakció. Tettamanti A. Károly előadásai nyomán összeáll. (Bp., 1951)
Nitroparaffinok. Szántay Csabával. (Magyar Kémikusok Lapja, 1956)
A metán és salétromsavgőz közt végbemenő nitráló reakció kinetikai vizsgálata. Kand. értek. (Bp., 1957)
A polinitroetilén előállítása és néhány fizikai tulajdonsága. Kiss Lajossal, Szántay Csabával. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1958)
A metán salétromos nitrálásának kinetikája gázfázisban. Schay Gézával. – A metán gázfázisú nitrálásának termékanalízise. Meisel Tiborral. – Tanulmányok a kevert savval való nitrálás területén. 1–3. Dobis Ottóval, Kuncz Adolffal. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1959)
Adatok az ionvezetés mechanizmusához koncentrált sósav oldatban. Többekkel. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1960)
Vizes nátrium-hidroxid- és kálium-hidroxid-oldatok átviteli számai. Többekkel. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1962)
Vizes alkáli-halogenid-oldatok viszkozitásának vizsgálata. Többekkel. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1964)
Félvezető eszközök konstrukciója és technológiája. 1. Szép Ivánnal. (Bp., 1965)
Hazai félvezető alapkutatások. (MTA Műszaki Tudományok Osztálya Közleményei, 1967)
Ionadszorpció meghatározása kémiailag kezelt germánium egykristály és közepes koncentrációjú elektrolit oldat radioindikációs módszerrel. Többekkel. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1969)
Oxigén és vízgőz adszorpciója kémiailag kezelt germánium egykristály felületeken. 1–5. Többekkel. (Kémiai Közlemények, 1970–1972)
Tanulmányok kémiailag kezelt germánium és szilícium egykristály felületek néhány technológiailag fontos fizikai-kémiai felületi jelenségének és folyamatának tárgyköréből. Doktori értek. (Bp., 1971)
Kémiailag kezelt germánium egykristály felületek nyugalmi és polarizációs potenciáljának vizsgálata. Marton Dénessel, Perczelné Vajasdy Irmával. 1–3. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1971
angolul: Acta Chimica, 1972)
Kémiailag kezelt germánium elegykristály-felületek elektródkapacitásának vizsgálata közepes koncentrációjú elektrolitoldatokban. 1–3. Fülöp Mihállyal. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1975)
Szilárdtestfizika. 1–2. Egy. jegyz. Antal Jánossal, Kónya Alberttel. (Bp., 1976–1977
4. kiad. 1982
5. kiad. 1983
6. kiad. 1984
7. kiad. 1986
8. kiad. 1987)
Kísérleti és elméleti vizsgálatok a szilárdtestfelület-gázion ütközések szekunderion-spektrumainak kvantitatív értelmezése területén. Antal Jánossal. (A szilárdtestkutatás újabb eredményei. 3. Bp., 1977)
Application of Cyclig Boundary Conditions in the CNDO/2 Calculation of SiO2 Clusters. Többekkel. (Physics Letters, 1978)
Újabb eredmények és lehetőségek a kvantitatív SIMS-vizsgálatokban. Riedel Miklóssal, Sólyom Andrással. (Magyar Fizikai Folyóirat, 1979)
Bevezetés az alkalmazott szilárdtestfizikába. (Bp., 1979)
Calculation of Surface Free Energies and Characteristic of Surface Segregation of Solids. Többekkel. (Surface Science, 1982)
Szilárdtestfizikai feladatok és számítások. Többekkel. (Bp., 1982)
The Surface Free Energies of Solid Chemical Elements. Mezey Lőrinc Zoltánnal. (Japanese Journal of Applied Physics, 1982)
Calculation of Inelastic Energy Loss in Solids. Többekkel. (Nuclear Instruments and Methods in Physical Research, 1984)
Depth Resolution in Ion Sputtering-an Aspect of Quantitative Microanalysis. Többekkel. (Journal du Physique, 1984)
New Simple Rules of Interface Segregation. Többekkel. (Surface Science, 1985)
Bevezetés az alkalmazott szilárdtestfizikába vegyészmérnök hallgatóknak. Egy. jegyz. (Bp., 1985
2. kiad. 1987)
Szilárdtestek felületfizikája. Többekkel. (Bp., 1987)
The Problem of Anomalous Near Surface Diffusion. Deák Péterrel, Kristyán Sándorral. (Acta Physica, 1989)
A polikristályos szilárdtestek felületi szabadenergiájának és moláris felületének viszonya az alacsonyindexű felületek megfelelő tulajdonságaihoz. Mezey Lőrinc Zoltánnal, Störi Herberttel. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1990)
Theoretical Thermochemistry of Diamond-like Carbon Film Growth. Többekkel. (Surf, and Coating Techniques, 1991)
Critical Point Energies in hcp and fcc Cobalt from Appearance Potential Spectra. Többekkel. (Applied Physics A, 1991)
Fizika. A műszaki fizika alapjai. I–II. köt. Egy. tankönyv. Sólyom Andrással. (Bp., 1992)
III. köt. Az anyagtudomány alapjai. Deák Péterrel, Kacsányi Lászlóval. (Bp., 1993)
A felületkutatás helyzete hazánkban. Berényi Dénessel, Gergely Györggyel. (A szilárdtestkutatás újabb eredményei. 24. Bp., 1992)
Detection of Reducing Gases by Ga2O3 Thin Films, Using Self-Heated and Externally Oven-Heated Operation Modes. Többekkel. (Sensors and Activators, 1995)
Diffúzió és implantáció szilárdtestekben. A technológia alapjai. I. köt. Egy. tankönyv. Gyulai Józseffel, Vargáné Josepovits Katalinnal. (Bp., 1997)
Fizika mérnököknek. Kocsányi Lászlóval, Sólyom Andrással. (CD-ROM. Bp., 1999
2. jav. és kieg. kiad. 2002)
A hazai félvezetőkorszak hagyatéka: a gyökerek megmaradtak, újra és újra kihajtanak és termést hoznak. (A magyar elektronikai ipar. Múlt és jelen. Szerk. Mojzes Imre. Bp., 2004).

Irodalom

Irod.: Mérnök vagyok. Elektronika. Szerk. Szluka Emil. (Bp., 1989)
Természettudományos és műszaki ki kicsoda? Szerk. Schneider László, Szluka Emil. (Bp., 1988).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője