Gilde Ferenc
Gilde Ferenc

2023. december 1. Péntek

Gilde Ferenc

fizikus

Születési adatok

1928. január 9.

Szeged, Csongrád vármegye

Halálozási adatok

2019. július 22.

Szeged, Csongrád megye

Temetési adatok

2019. augusztus 5.

Szeged

Alsóvárosi Temető


Család

Dédszülei, apai: Gilde János kisbirtokos, Jochum Magdolna; Nott János művezető, Horváth Mária.

Nagyszülei: Gilde Vendel honvéd zenész, őrmester, Nott Julianna varrónő; Pap Gyula, Pelisek Terézia.

Gilde Vendel második felesége: Szabó Vilma (†1960. jún. 12. Bp. Temetés: 1960. jún. 15. Rákoskeresztúr).

Szülei: Gilde Ferenc (1900. aug. 30. Székesfehérvár), Pap/p Irén (1904. ápr. 23. Algyő–1990. jan. 25. Szeged. Temetés: 1990. febr. 13. Szeged, Belvárosi Temető).

id. Gilde Ferenc testvérei: Gilde László (1907. okt. 27. Székesfehérvár), Gilde Géza (1913. okt. 22. Székesfehérvár).

Gilde Vendel és Szabó Vilma leánya: Barla Gyuláné Gilde Vilma (1921–) a Bányászati Kutató Intézet munkatársa.

Gilde Vilma férje: Barla Gyula (1911–) bányamérnök.

 

Felesége: 1953-tól dr. Farkas Mária kémikus, a JATE TTK Kolloidkémiai Tanszéke egy. adjunktusa; Farkas József (†1972. máj. 6. Győr. Temetés: 1972. máj. 8. Győr) a téti, majd a barcsi polgári fiú- és leányiskola igazgatója és Nusser Mária (†1970. márc. 3. Győr. Temetés: 1970. márc. 6. Győr) polgári iskolai tanár leánya.

Gyermeke, leánya: Gilde Gabriella.

Iskola

Elemi és középiskoláit Szegeden végezte, a Szegedi Kereskedelmi Iskolában éretts. (1947), a Szegedi Tudományegyetemen vegyész okl. szerzett (1953), doktorált (1959); a fizikai tudományok kandidátusa (1959).

Életút

A Szegedi Tudományegyetem, ill. a JATE TTK Elméleti Fizikai Tanszék tanársegéde (1956–1958), egy. adjunktusa (1958–1961), egy. docense (1961–1993), a TTK dékánhelyettese (1966. júl. 1.–1969. jún. 30.) és a Tanszék vezetője (1970. júl. 1.–1983. jún. 30.).

A JATE TTK MSZMP alapszervezete titkára (1961–1966?).

Az MTA–TMB-n Neugebauer Tibor aspiránsa (1956–1959).

Komplex vegyületek kvantumkémiai elméletével foglalkozott jelentős eredményeket ért el oktaéder szimmetriával rendelkező molekulák elektronszerkezetének és abszorpciós spektrumának felderítése terén.

Elismerés

Munka Érdemrend (bronz, 1964; ezüst, 1977).

Főbb művei

F. m.: Electronic Structure of Cr[III] Hexacyanide Complex Ion by the LCAO Method. (Acta Physica et Chemica Szegediensis, 1957)
Az átmeneti fémek oktaéderes cianidkomplexeinek elektrontermjei az LCAO-módszerrel. Kand. értek. (Szeged, 1958)
dn termek felhasadásai tetragonális, trigonális és rombos szimmetriájú erős komplex terekben. Bán Miklóssal. A Vegyészkonferencia Spektroszkópiai Szekcióján elhangzott előadás, 1959. dec. 20. (Magyar Fizikai Folyóirat, 1960. 2.)
Felvételi vizsgakísérlet a József Attila Tudományegyetem Természettudományi Karán. Többekkel. (Felsőoktatási Szemle, 1966. 2.)
Az egyetemi oktatómunka korszerűsítésének problémái. (Felsőoktatási Szemle, 1967. 10.)
Determination of the Diffusion Coefficient in a Lacquer Layer by Means of a Radioactive Substance. (Acta Physica et Chemica Szegediensis, 1971)
Determination of the Dimensions of Capillaries in Porous Material by Diffusion. (Acta Physica et Chemica Szegediensis, 1973)
Termodinamika. Egy. jegyz. (Bp., Tankönyvkiadó, 1973
3. kiad. 1987
4. kiad. 1989
5. kiad. 1991 és utánnyomások)
O4 Representations and the Spectra of Hydrogen and Helium. Benedict Mihállyal. (Acta Physica et Chemica Szegediensis, 1973)
Sedimentation of Structured Suspensions. Többekkel. (Acta Physica et Chemica Szegediensis, 1974).

Irodalom

Irod. és források: Eljegyzés. Gilde Vendel honvéd zenész őrmester, Nott Juliánna. Székesfehérvár. (Székesfehérvár és Vidéke, 1897. aug. 21.)
Lökös Zoltán: Szakmai felkészültség és ideológiai biztonság. Egy egyetemi párttitkár arcképéhez. [Gilde Ferenc portréja.] (Pártélet, 1964. 11.)
Elhunyt Farkas Józsefné Nusser Mária ny. tanár. (Kisalföld, 1970. márc. 4.)
Elhunyt [id.] Gilde Ferencné Pap Irén. (Délmagyarország, 1990. febr. 8.)
Szegedi egyetemi almanach. 1921–1995. (Szeged, 1996)
Elhunyt dr. Gilde Ferenc az Elméleti Fizika Tanszék ny. egyetemi docense. (Délmagyarország, 2019. aug. 1.).

 

neten:

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6J3H-KVKJ (Gilde Vendel és Nott Julianna házassági anyakönyve, 1897)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6J3W-ZCH2 (Gilde Ferenc születési anyakönyve, 1900)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6J37-9CN4 (Gilde László születési anyakönyve, 1907)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6JB7-S3V5 (Gilde Géza születési anyakönyve, 1913)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6V1P-BRYN (Gilde Ferenc és Pap Irén házassági anyakönyve, 1926)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/270775 (Gilde Vendelné Szabó Vilma gyászjelentése, 1960)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/222798 (Farkas Józsefné Nusser Mária gyászjelentése, 1970)

https://mailman.kfki.hu/sympa/arc/fizinfo/2019-08/msg00000.html (Elhunyt Gilde Ferenc, 2019)

https://www.alsovarositemeto.hu/sirhelyek/?id=23689 (Dr. Gilde Ferenc sírja a Szegedi Alsóvárosi Temetőben, 2019)

 

https://mta.hu/data/11_Osztaly/Dokumentumok/Fizika_1945-1959_2021_szeptember.pdf (Fizika Magyarországon 1945 és 1959 között. Összeáll. Sólyom Jenő, 2021)

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2023

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője