Gilyén Jenő
Gilyén Jenő

2021. február 26. Péntek

Gilyén Jenő

építészmérnök

Születési adatok

1918. december 29.

Komárom

Halálozási adatok

2011. július 13.

Budapest

Temetési adatok

2011. július 29.

Budapest

Farkasrét


Család

Sz: Gilyén József tisztviselő, Bubik Anna. F: Gulyás Mária. Fia: Gilyén Péter (1951–) építészmérnök; leánya: Gilyén Mária (1958–).

Iskola

A bp.-i Kemény Zsigmond Reáliskolában éretts. (1937), a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen (JNMGE) építészmérnöki okl. (1943), építőmesteri képesítést szerzett (1947), a műszaki tudományok kandidátusa (1980).

Életút

Csonka Pál Építészmérnöki Tervező Irodájának tervezőmérnöke (1942–1943), a JNMGE Szilárdságtani Tanszék tanársegéde (1943–1947); egyúttal Messinger Rezső Építőmesteri Cégének építésvezetője (1945–1947). Az Építés- és Közmunkaügyi Minisztérium (1947–1949), a Budapesti Építésügyi Igazgatóság építésellenőrzési csoportvezetője, építési ellenőre (1949). A Mezőgazdasági Épülettervező Vállalat (Mezőterv) tartószerkezeti tervosztályának helyettes vezetője (1949–1950), a Városépítési Tervező Iroda (Váti) vezető tervező mérnöke (1950–1951), a Középülettervező Vállalat (Közterv) tervezési osztályvezetője (1951– 1959). A Típustervező Központ, a Tervezésfejlesztési és Típustervező Intézet (TTI), ill. a Lakóterv–Típustervező Intézet létesítményi főmérnöke (1960–1971), uo. a II. sz. Középülettervező Iroda Tartószerkezeti Szakági Osztályának vezetője (1971– 1975), műszaki gazdasági tanácsadója és tartószerkezeti szakági főmérnöke (1975–1980). A Gazdasági és Műszaki Akadémia óraadó (1951–1952), a BME Mérnöktovábbképző Intézet előadó tanára. A BME c. egy. docense (1970–1982), c. egy. tanára (1982-től). Mérnöki statikával, lakások és középületek szerkezetvizsgálatával, nagyelemes előregyártott épületek épületfizikájával, alak- és hőmérsékletváltozásaik vizsgálatával foglalkozott. Jelentős eredményeket ért el a beton- és vasbetonszerkezetek nem lineáris alakváltozásainak kutatása, ill. az ezzel kapcsolatos faltáblás szerkezetek modellképzésének és az ún. inhomogén csomópontok méretezése terén. Kísérleteket végzett a könnyűbeton födémeknél a feszített betonpálca alkalmazására, részt vett a magasépítési méretezési szabványok korszerűsítésében. Vezető szerepet játszott a bp.-i Népstadion építési terveinek elkészültében és a megvalósítás munkálataiban.

Elismertség

Az MTESZ Építéstudományi Szakosztálya elnökségi tagja (1968–1990). A Magyar Építőművészek Szövetségének (MÉSZ) tagja (1960-tól).

Elismerés

Szocialista Munkáért (1953), Munka Érdemrend (1953; ezüst, 1972). Alpár Ignác-emlékplakett (1943), Kossuth-díj (a Népstadion építési tervei elkészítésének munkálataiban végzett kiemelkedő tevékenységéért, 1954), Alpár Ignác-emlékérem (1966), az Építésügyi Minisztérium Nívódíja (1967), Csonka Pál-emlékérem (1989).

Főbb művei

F. m.: A budapesti Népstadion szerkezetei. (Magyar Építőipar, 1953)
A műemlékvédelem néhány szerkezeti problémája. (Műemlékvédelem, 1961)
A konstrukció és a konstruktőr szerepe a mai építészetben. (Magyar Építőipar, 1964)
Házgyári szerkezetek fejlesztése. (Műszaki Tervezés, 1967)
Méretezési előírások és szabályozások a magyarországi panelos építésben. (Magyar Építőipar, 1969)
A panel szerkezetű lakóházak tervezéséről. (Műszaki Tervezés, 1970)
Az épületek tartószerkezetének hő okozta alakváltozásai és a meghibásodások megelőzése. (Magyar Építőipar, 1970)
A budapesti házgyárakkal kapcsolatos egységesítés és műszaki fejlesztés. (Műszaki Tervezés, 1972)
Előregyártott fal- és födémtáblákból összeépített szerkezetek modelelemeinek merevsége. (Magyar Építőipar, 1974)
Házgyári panelos épületek alapozása. Egy. jegyz. Tímár Andrással, Varga Lászlóval. (Bp., 1974)
Alagútzsalus épületek. Tervezési segédlet. (Bp., 1975)
Városkép – változatosság – tömeges lakásépítés házgyári elemekből. (Magyar Építőipar, 1975)
Panelos épületek károsodása, a károsodás okai és a javítási módok. (Bp., 1976)
Új erőtani modell, inhomogén anyagú síkbeli elemhalmaz számítására. – Az alapsüllyedések és az épületek alakváltozás-tűrésének korszerű értékelése. (Magyar Építőipar, 1976)
Panelos és előregyártott elemekből szerelt tartószerkezetek új statikai modellje. Egy. jegyz. (Bp., 1978)
Elemekből összeállított felmenő szerkezet viselkedése az alapozási süllyedéskülönbségek szempontjából. (Magyar Építőipar, 1978)
Nagylétesítmények és lakóépületek előregyártott elemekből. Kand. értek. (Bp., 1978)
Építési hibák. Vasbeton ridegtörése az elégtelen kengyelezés következtében. – Vasbeton és feszítettbeton gerendák tényleges és a számított alakváltozása közötti különbségek. (Magyar Építőipar, 1979)
Előregyártott elemekből összeépített szerkezetek viselkedése és a statikai modell változása az építmény élettartama alatt. (Bp., 1979)
A panelos épületek sajátos tervezési, építési és gyártási kérdései. Egy. jegyz. (Bp., 1979)
A panelos épületek szerkezeti fejlődése az európai eredmények tükrében. Fejlődési tendenciák és a fejlesztési feladatok. (Magyar Építőipar, 1980)
Panelos épületek szerkezetei. Tervezés, méretezés. Monográfia és egy. tankönyv. (Bp., 1982)
A vasbeton szerkezetek képlékeny alakváltozása. (Műszaki Tervezés, 1982)
Előregyártott elemekből összeépített szerkezetek viselkedése és a statikai modell változása az építmény élettartama alatt. Egy. jegyz. (Bp., 1984)
A vasbeton szerkezetek nem lineáris alakváltozásának hatása a statikailag határozatlan szerkezeteknél. – A vasbetonépítés 40 éves fejlődése a lakás- és középület-építésben. – Az épületek élettartama az energiatakarékosság és a régi épületszerkezetek összefüggései alapján. (Magyar Építőipar, 1985)
Építési szokások, szerkezetkialakítás hatása a földrengések okozta károkban. (Magyar Építőipar, 1986)
Meghibásodások, repedések vasbeton tartóknál nem várt modelváltozás miatt az acélbetétek lehorgonyzási szakaszán. (Magyar Építőipar, 1987)
Négyszög keresztmetszetű, hajlított vasbeton tartók méretezése a repedéstágasság figyelembevételével. (Műszaki Tervezés, 1987)
Régi épületek tartószerkezete. Értékelés, megerősítés, átalakítás. (Bp., 1991)
Ácsszerkezetek jellegzetes hibái. (Családiház, 1994)
Panelos épületek átalakítása. Lehetőségek és korlátok. 1–3. (Műszaki Tervezés, 1996–1999)
A századforduló városi épületeinek tartószerkezetei. – A Népstadion szerkezeteinek építése, károsodásai. (Magyar Építőipar, 1996)
A 45 éves Népstadion tervezése, építése, fejlesztése, rekonstrukciója. (Műszaki Tervezés, 1998)
Hazai lehetőségek és ajánlások a földrengés esetén bekövetkezhető károk mérséklésére a tartószerkezetek megfelelő átalakításával. Gilyén Péterrel. (Műszaki Tervezés, 2000)
Az építéstechnológiai módszerek és az anyagvizsgálatok fejlődésének hatása a vasbeton szerkezetek méretezésében. – Az alakváltozási különbözőségekből eredő igénybevétel-eloszlási kérdések tartószerkezetek megerősítésénél. (Műszaki Tervezés, 2002)
Régi épületek szerkezetei: diagnosztika, javítás, megerősítés. 1–2. Gilyén Nándorral. (Magyar Építőipar, 2003)
Fehér foltok a betonnal kapcsolatos kutatásokban. (Beton, 2003)
A vasbeton szerkezete. 1–3. (Műszaki Tervezés, 2004)
A hajlított vasbeton szerkezetek igénybevételeinek módosítása. (Beton, 2005)
Paradigmaváltás a stadionépítésben. Kiss Álmos Péterrel, Kiss Istvánnal. (Magyar Építőipar, 2005)
Épületek földrengésállósága, különös tekintettel a panelos szerkezetekre. (Beton, 2007)
Az épületek tűzállósága, tekintettel a panelos épületekre. (Magyar Építőipar, 2007)
Előregyártott elemekből létrehozott szerkezetek sajátos tulajdonságai. (Magyar Építőipar, 2008)
Vasbetontervezés a XX. században. (Magyar Építőipar, 2010).

Irodalom

Irod.: Modern építészeti lexikon. Szerk. Kubinyi Mihály. (Bp., 1978)
Természettudományos és műszaki ki kicsoda? Szerk. Schneider Gábor, Szluka Emil. (Bp., 1986)
G. J. 90 éves. (Mérnök Újság, 2009 és Vasbetonépítés, 2009).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013