Göllesz Viktor
Göllesz Viktor

2023. december 1. Péntek

Göllesz Viktor

gyógypedagógus, orvos

Születési adatok

1930. május 21.

Nagykanizsa, Zala vármegye

Halálozási adatok

1999. március 11.

Budapest


Iskola

A bp.-i Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán gyógypedagógiai tanári okl. (1953), a BOTE-n általános orvosi okl. szerzett (1961).

Életút

A bp.-i Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola Tanulmányi Osztályának vezetője (1953–1954). A bp.-i Mosonyi utcai Gyógypedagógiai Intézet orvosa (1962–1964), a Szociális Intézetek Központja szaktanácsadója (1964–1967), a bp.-i Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola Gyógypedagógiai Kórtani Tanszék tanszékvezető főisk. docense, főisk. tanára (1967–1989) és a Főiskola főigazgatója (1968–1972). A Szociálrehabilitációs Szövetség Fogyatékosságügyi Szakosztályának elnöke (1969–1981), a Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete kezdeményezője, alapító elnökségi tagja (1972–1988), főtitkára (1980–1986). A Magyar Speciális Olimpia Egyesület Országos Bizottságának tagja (1989–1999), a Szociális Munka Alapítvány Kuratóriumának elnöke (1990–1999). Fejlődéstannal, gyógypedagógiai kór- és élettannal, gyógypedagógiai iskola-egészségüggyel, rehabilitációval és szociálpolitikával foglalkozott. Tudományos pályafutásának kezdetén a Down-kórban szenvedő betegek speciális rehabilitációját vizsgálta, később érdeklődése kiterjedt valamennyi hazai fogyatékos helyzetének komplex tanulmányozására (pl. elsőként tett javaslatot a felnőtt korban megvakult emberek elemi rehabilitációjának bevezetésére, 1976). Gyógypedagógiai tapasztalatai alapján korszakos jelentőségű eredményeket ért el a magyarországi szociálismunkás-képzés megszervezése és a fogyatékosok rehabilitációja terén. A hazai gyógypedagógia-történettel kapcsolatos kutatásai és tudományszervezői tevékenysége is értékes. Vezető szerepet játszott a Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete megalapításában (1972. febr. 12-én).

Emlékezet

Budapesten élt és tevékenykedett, erzsébetvárosi lakóházát (VII. kerület Király utca 3/a) emléktábla jelöli (2004-től). Halálának 10. évfordulóján az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége (ÉFOÉSZ) az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karral együttműködve emlékkonferenciát rendezett (2009. október 29-én a Kar Ecseri úti épületében). Róla nevezték el – többek között – a diósjenői Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthont (2001-ben), a bp.-i Göllesz Viktor Óvodát, a bp.-i és a kiskunfélegyházi Göllesz Viktor Általános Iskolát. Tiszteletére az ÉFOÉSZ Göllesz Viktor-díjat alapított (a tehetséges, intellektuális fogyatékossággal élő fiatalok tanulmányainak támogatására, 2002-ben).

Szerkesztés

A Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola Évkönyvei (1973–1975), a Gyógypedagógiai Szemle szerkesztője (1973–1980), a Szociális Munka főszerkesztője (1989–1999). Az Egészség c. folyóirat szerkesztőbizottságának tagja (1977-től).

Főbb művei

F. m.: Szájról olvasás a felnőtt nagyotthallóknál. Kelédi Ferenccel. (Bp., 1954)
Down-betegek serumának vizsgálata papírelektroforésissel. Többekkel. (Orvosi Hetilap, 1955. 42.)
Adatok a Down-betegek – Mongoloid idióták – vérképzéséhez. Csabay Lászlóval, Horváth Lászlóval. (Gyermekgyógyászat, 1958)
Fejlődéstani ábragyűjtemény. Összeáll. Csabay Lászlóval. (Bp., 1958)
Down-betegek RES-működésének vizsgálata. Csabay Lászlóval, Horváth Lászlóval. (Gyermekgyógyászat, 1959)
Megfigyelések alvó gyermekeken. – Csabay Lászlóval, Horváth Lászlóval. – Adatok a gyermekkori oligophreniák glutaminsav- therápiájához, különös tekintettel a Down-betegségre. (Gyermekgyógyászat, 1960)
Élettani gyakorlatok. Csabay Lászlóval, Döbrössy Lajossal. (Bp., 1960)
A mozgóképek segítségével történő gyógypedagógiai oktatás jelentősége egy kísérlet értékelése alapján. Vadász Jánossal. (Magyar Pedagógia, 1962)
Egyes betűelemek gátló hatása az írás automatizációjára és a tempógyorsításra. (Magyar Pedagógia, 1963)
Idegen szavak magyarázata. Összeáll. (Bp., 1963)
Az alkoholizmus és a bűnözés kérdéseihez. (Belügyi Szemle, 1963)
Adatok a csoportos tetoválás pszichológiai hátterének elemzéséhez. György Mihállyal. (Magyar Pszichológiai Szemle, 1964)
Adatok a Down-betegek iskolai teljesítményéhez. Cs. Kremmer E.-vel. (Pszichológiai tanulmányok. VI. Bp., 1964)
Bevezetés a fejlődéslélektanba. Főisk. jegyz. (Bp., 1965
2. kiad. 1966
11. kiad. 1975)
A komplex hallásfejlesztésről. A szájról olvasás helye a hallásfejlesztésben. – Bárczi Géza „fonetikai írásáról”. – Daktylema rendszerek összehasonlító elemzése. Kelédi Ferenccel, Rendi Lászlóval. (A Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola évkönyve. I. Bp., 1965)
Alkoholdilemma. Igyunk vagy ne igyunk? Győry Mihállyal. (Bp., 1967)
Adalékok a gyógyító-nevelés hazai koncepciójának bírálatához. (A Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola évkönyve. II. Bp., 1967)
A gyógypedagógia és a fogyatékosok rehabilitációja kapcsolatáról. (Tanulmányok a gyógypedagógia köréből. Szerk. is. Illyés Sándorral, Lovász Tiborral. Bp., 1968)
Fogyatékos gyermekek az általános iskolában. (Gyermekgyógyászat, 1969)
Kísérletek a siketvakokkal való taktilis communicatio mechanizálására. – Magyarázórajzi hangképjelek alkalmazása a hallási fogyatékosok beszédre tanításában. – Törekvések a gyógypedagógia elméleti kérdéseinek korszerű megoldására Magyarországon. (A Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola évkönyve. III. Bp., 1970)
A védőmunkahelyek szerepe az értelmi fogyatékosok rehabilitációjában. (A Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola évkönyve. IV. Bp., 1971)
Az értelmi fogyatékosok rehabilitációjának jelenlegi adottságai és jövő perspektívái. (Gyógypedagógia, 1972)
A fogyatékosok szociális integrációja a Magyar Népköztársaságban. (A Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola évkönyve. VI. Bp., 1973)
A szociális szervezők főiskolai képzése. (Felsőoktatási Szemle, 1974)
Kommunikáció – hallássérülés. Szerk. Illésfalvi Bélával. (Bp., 1974)
Szemelvények a szociálpolitika szakirodalmából. I–IV. köt. Szerk. (Bp., 1974–1975
I–II. köt. 2. kiad. 1976–1979
3. kiad. 1984–1985)
Tanulmányok a felnőtt fogyatékosok nevelése témaköréből. Szerk. (Bp., 1975)
A fogyatékosok társadalmi rehabilitációja. A fogyatékosok rehabilitációjának gyógypedagógiai kapcsolatai. (A gyógypedagógia alapproblémái. Szerk. is Bp., 1976
2. kiad. 1979)
Nem olyan mint a többi… Tanácsok az értelmi fogyatékos gyermekek családi neveléséhez. Szerk. (Bp., 1976)
Vezetéselmélet. Szemelvénygyűjtemény. I–II. köt. Szerk. (Bp., 1977)
Mozgásfogyatékosok önéletrajzainak elemzése. Kelédi Lászlóval, Kemény Ferenccel. (A Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola évkönyve. IX. Bp., 1980)
A fejlődéstan alapjai. Főisk. tankönyv. (Bp., 1981
2. kiad. 1989
3. kiad. 1992
5. kiad. 2002)
Gyógypedagógiai kórtani tanulmányok. I–II. köt. (Bp., 1982
2. kiad. 1985
5. kiad. 1989)
Beszédlégzés-vizsgálatok beszédhibások körében. Subosits Istvánnal. (A beszéd és zavarai. Szerk. Vassné Kovács Emőke, Subosits István. Bp., 1983)
Gyógypedagógiai iskola-egészségtan. Főisk. tankönyv. Szerk. (Bp., 1984
2. kiad. 1991
3. kiad. 1994
4. kiad. 1998
5. kiad. 2003)
Gyógypedagógiai rehabilitáció. Főisk. tankönyv. (Bp., 1985)
Hatvan éves a magyar beszédhangok első röntgenográfiai leírása. Subosits Istvánnal. (Magyar Nyelv, 1989)
A szociálpolitikus Bárczi Gusztáv. (Gyógypedagógiai Szemle, 1989)
Egy humanista életmű mai tanulságai. Subosits Istvánnal. (Szociális Munka, 1990)
Gyógypedagógiai kórtan. Főisk. tankönyv. Szerk. (Bp., 1990)
Főhajtás Bárczi Géza emléke előtt. Összeáll. (Bp., 1990)
Bárczi Gusztáv munkásságának hatása a magyar fonetika fejlődésére. Subosits Istvánnal. (Nyelvtudományi Közlemények, 1991)
Szociálpolitikai szemlélet Magyarországon a két világháború között. Subosits Istvánnal. (Szociális Munka, 1991)
A műveltség és a szociális gondoskodás összefüggése Comenius műveltségi rendszerében. Subosits Istvánnal. (Szociális Munka, 1991)
Életminőség-fejlesztő speciális mozgalmak a fogyatékosságügyben. Összeáll. (Bp., 1993)
Mozaikok a szociális gondoskodás hazai történetéből. G. V. cikkei, előadásai. I–III. köt. (Bp., 1993–1997)
Egy emberbarát politikus a vakok és siketnémák oktatásáról. Subosits Istvánnal. (Gyógypedagógiai Szemle, 1994)
Kossuth Lajos szociális politikai nézetei. Subosits Istvánnal. (Szociális Munka, 1994)
A beszéd rendellenességei Balassa József munkásságának tükrében. Subosits Istvánnal. (Gyógypedagógiai Szemle, 1995)
Mozaikok egy intézményrendszer fejlődéstörténetéből. (Szociális Munka, 1995)
A „Siketnémák kéz-alphabetjök” a reformkor sajtójában. Subosits Istvánnal. (Gyógypedagógiai Szemle, 1997)
Sajtótörténeti adatok a siketek ujjábécéjének hazai publicitásához. Subosits Istvánnal. (Szociális Munka, 1997)
Afáziás betegek gondozása a szociális intézményekben. Subosits Istvánnal. (Szociális Munka, 1998).

Irodalom

Irod.: Halálhír. (Népszabadság, 1999. márc. 20.)
Gordosné Szabó Anna: In memoriam G. V. (Gyógypedagógiai Szemle, 1999)
Kappéter István: Ellentmondásosság nélküli élet ellentmondásos korunkban (Szociális Munka, 1999)
G. V.-emlékszám. (Szociális Munka, 2000)
Névadó ünnepség a G. V. Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthonban. Visszaemlékezések G. V.-ra. (Szociális Munka, 2001)
Emléktábla G. V. emlékére. (Gyógypedagógiai Szemle, 2005)
Kiállítás G. V. gyógypedagógiai bélyeg- és éremgyűjteményéből. (Gyógypedagógiai Szemle, 2007)
Gereben Ferencné: Megemlékezés G. V. halálának 10. évfordulóján. (Gyógypedagógiai Szemle, 2009).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője