Gombás Tibor
Gombás Tibor

2021. október 26. Kedd

Gombás Tibor

gépészmérnök, tudománytörténész

Születési adatok

1898. április 4.

Nagykend, Maros-Torda vármegye

Halálozási adatok

1968. augusztus 30.

Budapest


Család

F: Somogyi Mária. Fia: Gombás Tibor (1936–1982) gépészmérnök; leánya: Száday Lászlóné Gombás Judit (1943–) sakkozó.

Iskola

A József Műegyetemen mérnöki okl. szerzett (1922).

Életút

A Ganz Mozdony-, Vagon- és Gépgyár munkatársa, majd a Ganz Technikum alapító tanára, igazgatója (1922–1957). A BME Hadmérnöki Kar alapító előadó tanára (1954–1957). Dízel-motorok számítás- és méretezéstechnikájával, elsősorban a lengéstani és szilárdsági méretezésével foglalkozott. A Ganz Gyárban, Jendrassik György mellett dolgozott, s elsősorban a motorok alkatrészeinek szilárdsági és dinamikai számításait végezte. Különösen jelentős technikatörténeti tevékenysége. Részt vett és meghatározó szerepet játszott a Művelődésügyi Minisztérium (MM) műszaki emlékeket gyűjtő és nyilvántartó csoportjának munkájában, ill. kezdeményezte a Magyar Műszaki Múzeum (= Országos Műszaki Múzeum) újraalapítását. Tudománytörténészként elsősorban Bánki Donát és Jendrassik György munkásságával foglalkozott. Nevéhez fűződik a Műszaki Nagyjaink c. életrajzgyűjtemény-sorozat elindítása, az I. kötet szerkesztője és lektora (1967).

Főbb művei

F. m.: Géprajz, gépelemek. A Gazdasági és Műszaki Akadémia tankönyve. I–II. köt. (Bp., 1950)
Gépelemek. Tankönyv. (Bp., 1951)
Ábrázoló mértan és műszaki rajz. Rövid mértani és ábrázoló mértani összefoglalás a Gazdasági és Műszaki Akadémia építőipari tagozatának hallgatói számára. Makk Károllyal, Városy Péterrel. (Bp., 1951)
Bánki Donát szerepe a belsőégésű motorok fejlődésében. (Járművek, Mezőgazdasági Gépek, 1959)
Belsőégésű motorok gyártása a Ganz Gyárban. (Technikatörténeti Szemle, 1964)
Jendrassik György. – Epperlein Oszkár. Balogh Artúrral. (Műszaki nagyjaink. I. köt. Szerk. is. Bp., 1967)
ford.: Csudakov, E. A.: A gépkocsiporlasztók keverékszabályozói. Ford. Kovácsházy Ernővel, Mihályffy Pállal. (Bp., 1953)
kéziratban: A Jendrassik-motor gyártása. (Magyar Műszaki Múzeum, 1964)

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013