Gombos Gyula
Gombos Gyula

2022. augusztus 16. Kedd

Gombos Gyula

író, irodalomtörténész, szerkesztő

Születési adatok

1913. szeptember 30.

Temesvár

Halálozási adatok

2000. december 5.

Budapest


Család

Református családból származott. Sz: Gombos József dohánygyári bérelszámoló, Veres Róza. Öten voltak testvérek. F: Kulcsár Viola.

Iskola

Családja Budapesten telepedett le (1925). A bp.-i Lónyay utcai Református Főgimnáziumban éretts. (1933).

Életút

Tanulmányai befejezése után Budapesten házitanító (1934–1938), a Magyar Út c. hetilap munkatársa (1936–1939), a Magyar Élet c. folyóirat segédszerkesztője (1939–1941), szerkesztője (1941. márc.–1942. febr.). A Nemzetőr (1939–1940) és a Híd munkatársa (1941–1942), a Magyar Út felelős szerkesztője (1941–1944), a Turul Könyvkiadó lektora (1942–1944). A Magyar Testvéri Közösség tagja (1940-től). Az ország német megszállása alatt a Magyar Függetlenségi Mozgalom tagjaként részt vett a nemzeti ellenállási mozgalomban (1944). A II. vh. után az FKgP pártalkalmazottja (1945–1946), eszmetársaival megalakították a párt értelmiségi bizottságát, de maga nem vállalt politikai szerepet. A Magyar Testvéri Közösség ellen koholt ún. köztársaság-ellenes összeesküvési ügy kapcsán letartóztatták (1947. febr.), de két nap vizsgálati fogság után szabadon engedték. – A kommunista hatalomátvétel után elmenekült az országból (1948. dec.), Svájcban (1949–1951), az USA-ban (1951–1984), majd Párizsban élt (1984–1992), élete utolsó éveiben hazatelepült (1992). Az Új Magyar Út szerkesztőbizottságának tagja, a Látóhatár munkatársa (1949–1951), a Szabad Európa Rádió New York-i tudósítója (1952–1974), az Új Látóhatár főmunkatársa (1959–1980). Első írása a Magyar Útban jelent meg (Illyés Gyula Puszták népe c. művéről, 1936-ban). Az 1930-as évek végétől sorra közölte könyv-, színház- és filmkritikáit a Magyar Út, a Magyar Élet és Zilahy Lajos lapja, a Híd. Sajátos műfajú dolgozatait, amely a népi írókról rajzol irodalmi igényű portrékat Álom az országról (1941) c. kötetében tette közzé. A II. vh. után, jóllehet politikai szerepet nem vállalt, a Magyar Testvéri Közösség elleni koholt per vádlottjaként az ország elhagyására kényszerült. Emigrációjában írt első könyve (Szűk esztendők, 1960) a magyar református egyház II. vh. utáni történetével, Bereczky Albert és Péter János személyével foglalkozott. Néhány évvel később megjelentette legismertebb művét, a Szabó Dezső (1966) életét feldolgozó nagymonográfiáját. Az ellentmondásos életművet maga után hagyó íróról igyekezett torzításmentes képet kialakítani, elismerve Szabó Dezsőnek azt a megkerülhetetlen szerepét, amely a 20. sz.-i nemzeti ideológia alakításában játszott. Gombos úgy vélte, hogy Szabó Dezső Ady Endre munkásságának méltó folytatója, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Szabó Dezső szépírói műveinél értékesebbek tanulmányai, esszéi és harcos publicisztikái, s az a közszereplői attitűd, ami a harmadik utat, a sajátos magyar fejlődést népszerűsítette. (A mű első két kiadása Münchenben jelent meg, a 3. New Yorkban és csak 1989-ben adhatták ki Magyarországon!) Szabó Dezső munkásságát szinte egész életében tanulmányozta, még egy könyvet és számos kisebb írást, publicisztikát, történelmi esszét szentelt életútjának és ezzel összefüggésben a harmadik útnak. Másik ismert műve, a Húsz év után (1970) fiktív levelek gyűjteménye Mircse Zoltánhoz (Németh László Az utazás c. színművének főhőséhez), s a mű arról szól, hogy a szerző hogy látja az 1956 utáni magyar valóságot, az ország politikai, gazdasági helyzetét, kulturális állapotát. A mű igen nagy visszhangot váltott ki, a sajátos hangvételű munka váratlan sikere arra késztette Gombos Gyulát, hogy a folytatást is megírja (Huszonegy év után címmel, 1972). Az 1980-as években több szociográfiai írást is közölt Amerikáról, az amerikai magyarságról.

Emlékezet

A rendszerváltás után hazaköltözött: életműsorozatának kiadására a Püski Kiadó vállalkozott (1990-es évektől). Budapesten (Krisztinaváros, I. kerület Mikó utca 3.) élt és tevékenykedett.

Elismerés

A Bethlen Gábor-alapítvány díja (1989), Márton Áron-emlékérem (1989), Magyar Művészetért Díj (1990), Széchenyi-díj (1993), Kölcsey Ferenc-díj (1999).

Szerkesztés

A Hitel c. lap ún. védnökségi tagja (1990–1992).

Főbb művei

F. m.: Álom az országról. Irodalmi tanulmányok. Az arcképeket Szabó Vladimir rajzolta. (Bolyai Könyvek. Bp., 1941)
Szűk esztendők. A magyar kálvinizmus válsága. (Washington, 1960
angolul: New York, 1960)
Szabó Dezső. Monográfia. (Aurora Könyvek. München, 1966
2. kiad. München, 1969
3. kiad. New York, 1975
4. [1. magyarországi] kiad. Bp., 1989)
Húsz év után. Levelek Mircse Zoltánhoz. Esszék. (Aurora Könyvek. München, 1970)
Huszonegy év után. (Aurora Kiskönyvek. München, 1972)
A történelem balján. Vál. írások. (New York, 1975)
Szabó Dezső és a magyar miniszterelnökök. Szerk. és a bevezető tanulmányt írta. (Washington, 1975
2. kiad. Bp., 1995)
Németh László. Portrévázlat. (New York, 1975)
Hillsdale. Amerikai vázlatok. Szociográfiai írások. (Washington, 1979
2. kiad. Bp., 1982)
Igazmondók. Tanulmányok. (New York, 1981)
Szabadságalapítók. A plymouthiakról. (New York, 1984)
A harmadik út és a népi mozgalom. (Hitel, 1989)
A történelem balján. Vál. írások. I–II. köt. (Bp., 1989–1992)
A harmadik út. (Bp., 1990)
A harmadik út. (Párbeszéd Magyarországgal. Nyugat-európai és tengerentúli magyar tanulmányírók. Szerk. Pomogáts Béla. Bp., 1991)
Arany Bálint: Koronatanú. Emlékirat. 1945–1957. Az előszót írta. (Bp., 1990)
Tükörcserepek. Publicisztikai írások. (Bp., 1993)
Távolból is itthon. A szerző válogatása életművéből. (Örökségünk. Bp., 1995)
Az eltüntetett emberek. (Hitel, 1998)
Nemzeti kisebbségek Lengyelországban. (Regio, 1999)
Eszmélet. Emlékezések és elmélkedések. (Bp., 1999)
Szociológia az 1989 utáni Lengyelországban. (Regio, 2000)
A trivializálódás árnyékában? (Mi újság a kelet-közép-európai szociológiában? A lengyelországi, a magyarországi, a romániai, a szerbiai és a szlovákiai szociológia a kilencvenes években. Szerk. Kovács Éva. Bp., 2002
2. kiad. 2008).

Irodalom

Irod.: Huszár Tibor: Beszélgetés G. Gy.-val. (H. T.: Beszélgetések. Bp., 1983)
Béládi Miklós–Pomogáts Béla–Rónay László: A nyugati magyar irodalom 1945 után. (Bp., 1986)
Kővágó Sarolta: G. Gy.: A harmadik út. (Múltunk, 1990)
Petővári Ágnes: G. Gy.: Szabó Dezső. Az arc másik fele. (Napjaink, 1990)
Gróh Gáspár: G. Gy.: Szabó Dezső. A harmadik út forrásvidéke. (Magyar Napló, 1990. 8.)
Borbándi Gyula: Nyugati magyar irodalmi lexikon és bibliográfia. (Bp., 1992)
Görömbei András: G. Gy. összeálló tükörcserepei. (Hitel, 1993)
Ki kicsoda a hírközlésben? Szerk. Bodrits István, Viczián János. (Szekszárd, 1994)
Gyurácz Ferenc: Magyar népi író – New Yorkból. G. Gy.: Távolból is itthon. (Hitel, 1996)
Bíró Zoltán: A gondolkodó ember önarcképe. (Hitel, 1999)
Halálhír. (Népszabadság–Magyar Hírlap, 2000. dec. 7. és Reformátusok Lapja, 2001. jan. 7. és 14.)
Amerikai magyarok arcképcsarnoka. Főszerk. Tanka László. Szerk. Balás Róbert. (Bp., 2003)
Bíró Zoltán: A huszadik század tanúja, G. Gy. (Magyar Napló, 2006).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője