Gombos Károly
Gombos Károly

2024. június 21. Péntek

Gombos Károly

művészettörténész

Születési adatok

1924. január 2.

Debrecen

Halálozási adatok

1987. január 10.

Budapest

Temetési adatok

1987. január 30.

Budafok

Budafoki urnatemető


Iskola

Az SZKP KB moszkvai Pártfőiskoláján társadalomtudományokat tanult (1960–1964), az ELTE BTK művészettörténész okl. szerzett (1967).

Életút

Az illegális KMP tagja, a II. vh. után függetlenített szakszervezeti alkalmazott (többek között a Postások Szakszervezetében, 1945– 1951), az MDP Kulturális Osztályán a közgyűjteményi ügyek előadója (1951–1967). Az Iparművészeti Múzeum főigazgató-helyettese (1967–1972), a bp.-i Hopp Ferenc Kelet-ázsiai Művészeti Múzeum igazgatója (1972–1984), nyugdíjazták (1984). A kaukázusi és a közép-ázsiai népek képző- és iparművészetével foglalkozott. A keleti szőnyegek és szőttesek nemzetközileg is elismert szakértőjeként nevéhez fűződik a magyarországi közgyűjteményekben fellelhető, kelet- és közép-ázsiai, kaukázusi és iráni szőnyegek rendszerezése és tervszerű bemutatása.

Emlékezet

Budapesten (Nagytétény, XXII. kerület Csókási Pál utca 9–11.) élt és tevékenykedett, a Budafoki Temetőben nyugszik.

Elismerés

Móra Ferenc-emlékérem (1983).

Főbb művei

F. m.: Üzbegisztán művészetének gyöngyszemeiből. 1–3. (Múzeumi magazin, 1969)
Örményország. Tájak, városok, kolostorok. Fotó: Gink Károly. (A szovjet köztársaságok művészete. Bp., 1972)
Üzbegisztán. Bokhara–Szamarkand–Khiva. Fotó: Gink Károly. (A szovjet köztársaságok művészete. Bp., 1973)
Régi türkmén szőnyegek. Kat. A kiállítást rendezte és a katalógust szerk. (Bp., Iparművészeti Múzeum, 1975)
Kapunuk, engszik, jolamik. (Múzsák, 1975)
Örmény sárkányos szőnyegek. (Múzsák, 1976)
Régi türkmén szőnyegek. (Művészettörténeti Értesítő, 1976)
Régi kaukázusi azerbajdzsán szőnyegek. (Bp., 1977)
Régi örmény sárkányos szőnyegek. – Régi örmény szőnyegek. (Művészettörténeti Értesítő, 1977)
Régi keleti szőnyegek. Kat. A kiállítást rendezte és a katalógust szerk. Fotó: Kolozs Ágnes, Petrás István, grafikus: Bavankiewicz Mária. (Esztergom, Keresztény Múzeum, 1977)
Régi keleti imaszőnyegek. Kat. A kiállítást rendezte és a katalógust szerk. (Szolnok, Damjanich János Múzeum, 1978)
Régi kaukázusi azerbajdzsán szőnyegek. (Művészettörténeti Értesítő, 1980)
Régi közép-ázsiai szőnyegek. Kat. A kiállítást rendezte és a katalógust szerk. (Vas Megyei Múzeumok katalógusai. Szombathely, Nádasdy Ferenc Múzeum, 1980)
Applikált perzsa kárpit. Kiállításvezető. Írta és szerk. (Bp., Nagytétényi Kastélymúzeum, 1980)
Régi szövött keleti szőnyegek és hímzések. Kat. A kiállítást rendezte és a katalógust szerk. (Vas Megyei Múzeumok katalógusai. Szombathely, Nádasdy Ferenc Múzeum, 1980)
Régi anatóliai szőnyegek. (Szombathely, 1982)
Régi keleti hímzések Rodosztól Bokharáig. (Művészet, 1982)
Török és perzsa kelmék. Kiállításvezető. Írta és szerk. (Bp., Nagytétényi Kastélymúzeum, 1982)
Ajni, Lutfija: Közép-Ázsia művészete Avicenna korában. A szöveget írta, az albumot összeáll. Ford. Kovanecz Ilona, fotó: Verhovszkij, G. S. (Bp., 1983)
Türkmén szőnyegek. Kat. A kiállítást rendezte és a katalógust szerk. (Bp., Nagytétényi Kastélymúzeum, 1984)
Aszkéták, dervisek, imaszőnyegek. (Bp., 1985)
Ipolyi Arnold keleti szőnyeg-gyűjteménye. (Ipolyi Arnold-emlékkönyv. Halálának századik évfordulója alkalmából az esztergomi Keresztény Múzeumban, 1986. dec. 12-én rendezett emlékülés anyaga. Szerk. Cséfalvay Pál, Ugrin Emese. Bp., 1989).

Irodalom

Irod.: Halálhír. (Népszabadság–Magyar Nemzet, 1987. jan. 31.)
Ferenczy Mária: G. K. (Magyar múzeumi arcképcsarnok. Bp., 2002).

Megjegyzések

Lexikonok téves halálozási adata: jan. 9. Gyászjelentésén jan. 10. szerepel!

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője