Görgey Mihály
Görgey Mihály

2023. szeptember 26. Kedd

Görgey Mihály

jogász

Születési adatok

1919. július 9.

Nagykároly, Szatmár vármegye

Halálozási adatok

1977. május 15.

Budapest


Család

Sz: Görgey József kereskedősegéd, Pengász Terézia. F: Montbach Angéla. Fia: Görgey Csaba (1955–).

Iskola

Elemi és középiskoláit Nagykárolyban és Nagyváradon végezte, a nagyváradi Emanuil Gojdu Líceumban éretts. (1937; honosító érettségi vizsgát tett: Bp., 1937), a bp.-i Pázmány Péter Tudományegyetemen végbizonyítványt (1941), a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen jogtudományi doktori okl. szerzett (1941), Budapesten egységes ügyvédi-bírói vizsgát tett (1946), az állam- és jogtudományok kandidátusa (1962).

Életút

A Belügyminisztérium (BM) Közjogi, ill. Állampolgársági Jogi Osztályának gyakornoka, előadója (1939–1942), az Angol–Magyar Bank Jogi Osztályának tisztviselője (1942–1948); közben a II. vh.-ban póttartalékos szolgálatot teljesített (1943–1945). A Gazdasági Főtanács Központi Döntőbizottsága osztályvezetője (1948–1952), vezető döntőbírója (1952–1973), a Legfelsőbb Bíróság Gazdasági Kollégiumának vezetője (1973–1977); egyúttal az Országos Tervhivatal (OT) Titkárságának osztályvezetője is (1952). Az Országos Ügyvédi Kamarák Vizsgáztató Bizottsága és a Döntőbizottsági Vizsgáztató Bizottság tagja (1951–1956). Az ELTE ÁJTK-n a döntőbizottsági gyakorlat előadó tanára (1955–1956). A Polgári Demokrata Párt (PDP), majd a Magyar Radikális Párt (MRP) tagja (1945–1948). Jogtudósként elsősorban gazdasági joggal, a szállítási szerződések szabályozásával, a szerződési felelősség kérdéseivel foglalkozott. Jelentős érdemeket szerzett a II. vh. utáni gazdasági szerződési rendszerek kialakítása és a döntőbizottságok eljárásának elvi kialakításában. Összegyűjtötte és kiadta a Központi Döntőbizottság határozatait és egyéb dokumentumait.

Emlékezet

Budapesten élt, a XIII. kerületben, a Pannónia utcában (= Rajk László utca 44.) lakott.

Elismerés

Magyar Népköztársasági Érdemérem (1952), Szocialista Munkáért (1957).

Főbb művei

F. m.: A Közületi Döntőbizottság elvi határozatai. I–II. köt. Összeáll. Aczél Györggyel. (Bp., 1951–1952)
A szállítási szerződések újabb szabályozásának elvi kérdései. 1–2. (Jogtudományi Közlöny, 1952)
A minisztériumi szerződés. 1–3. (Jogtudományi Közlöny, 1953)
Felelősség a termékek minőségéért a szállítási szerződések körében. (Bp., 1954)
A Központi Döntőbizottság elvi határozatai és közleményei. I–II. köt. Összeáll. Aczél Györggyel. (Bp., 1954)
Szerződési rendszerünk fejlődésének egyes kérdései. (Jogtudományi Közlöny, 1956)
A Központi Döntőbizottság elvi határozatai és közleményei. I–II. köt. 1948–1956. Összeáll. Havasi Győzővel. (Bp., 1957)
A minőség védelme a szállítási szerződések körében. Kand. értek. is. (Bp., 1960)
A kellékhiba és a veszélyátszállás összefüggése, különös tekintettel a szállítási szerződésre. (Jogtudományi Közlöny, 1962)
A Központi Döntőbizottság elvi határozatai és iránymutatásai. 1948–1962. Összeáll. Havasi Győzővel. (Bp., 1964)
A szállítási szerződések szabályai. Összeáll. (Kis jogszabály. Bp., 1967)
A szállítási szerződések új szabályozásának egyes gyakorlati kérdései. (A Kecskeméti Jogásznapok előadássorozatának anyaga, 1967)
Szocialista gazdálkodásunk szerződési rendszerének alakulása. (Jogtudományi Közlöny, 1968)
A gazdasági döntőbizottságok joggyakorlata. Elvi határozatok, állásfoglalások, jogesetek. 1948–1969. Összeáll. Havasi Győzővel. (Bp., 1970)
Polgári, gazdasági és munkaügyi elvi határozatok. A Magyar Népköztársaság Legfelsőbb Bíróságának irányelvei, elvi döntései és állásfoglalásai. Szerk. Többekkel. (Bp., 1976).

Irodalom

Irod.: Halálhír. (Népszabadság–Magyar Nemzet, 1977. máj. 17.).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője