Góth Lajos
Góth Lajos

2024. július 16. Kedd

Góth Lajos

orvos, szülész-nőgyógyász

Születési adatok

1878. augusztus 10.

Kolozsvár

Halálozási adatok

1910. augusztus 22.

Magura, Kolozs vármegye

Temetési adatok

1910. augusztus 24.

Kolozsvár


Család

Sz: Góth Manó (1848–1895) orvos, szülész-nőgyógyász, Kiss Gizella, Kiss Mór (1857–1945) jogászprofesszor leánya.

Iskola

A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen orvosdoktori okl. (1891), a női genitale fertőzéses betegségeinek kór- és gyógytana tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1910).

Életút

A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem Orvostudományi Kara Szülészeti-nőgyógyászati Intézete tanársegéde (1891–1910) és magántanára (1910). Nőgyógyászati sebészettel, elsősorban a női genitáliák különböző, fertőzéses eredetű megbetegedéseinek műtéti megoldásaival foglalkozott. Elsők között vizsgálta az aszpirin szerepét a szülészeti-nőgyógyászati gyakorlatban.

Emlékezet

Kolozsvárott (Wesselényi utca) élt, édesapja példája nyomán választotta a szülész-nőgyógyászatot. Sikeres magántanári előadása után a Magura-villatelepen (Gyalui havasok, Kolozs vm.) nyaralt, amikor egy bélcsavarodás véget vetett életének. Kolozsvárott, a helyi izraelita temetőben nyugszik; temetésén – akárcsak apjáénál – Eisler Mátyás neológ főrabbi és a kolozsvári egyetem részéről Szabó Dénes professzor búcsúztatta.

Szerkesztés

Tudományos dolgozatai az Orvosi Hetilapban (1903), a Gyógyászatban (1903–1909) és az Orvos-Természettudományi Értesítőben jelentek meg (1905–1906).

Főbb művei

F. m.: Az ovarium embryomákról, különös tekintettel az ovarium teratomák egy esetére. – Az aspirin a szülészeti és nőgyógyászati gyakorlatban. (A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Nagygyűlésének munkálatai, 1903).

Irodalom

Irod.: Halálhír. (Budapesti Hírlap, 1910. aug. 23.)
Gaal György: Az izraeliták Erdélyben. (Helikon, 1994)
Gaal György: Zsidó és zsidó származású tanárok a kolozsvári egyetem tanári karában. (Múlt és Jövő, 2000).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője