Góth Manó
Góth Manó

2023. december 1. Péntek

Góth Manó

orvos, szülész-nőgyógyász

Születési adatok

1848.

Pest

Halálozási adatok

1895. július 28.

Kolozsvár

Temetési adatok

1895. július 31.

Kolozsvár


Család

F: Kiss Gizella, Kiss Mór (1857–1945) jogászprofesszor testvére. Fia: Góth Lajos (1878–1910) orvos, szülész-nőgyógyász.

Iskola

Középiskoláit Pesten, orvosi tanulmányait Bécsben és Budapesten végezte, a bp.-i tudományegyetemen orvostudori okl. (1872), szülészeti műtéttan (1878), majd nőgyógyászat tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1884).

Életút

A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem Orvostudományi Kara Szülészeti-nőgyógyászati Intézete alapító tanársegéde (1872– 1893), a szülészeti műtéttan magántanára (1878–1893), a szülészeti műtéttan és nőgyógyászat c. ny. rk. tanára (1893–1895). A terhesség és a szülés kockázati tényezőivel, elsősorban a gyermekágyi láz és a különböző fertőzések közötti összefüggések vizsgálatával, a szülés körülményeinek higiéniai viszonyaival, a keletkezett fertőzések műtéti és egyéb megoldásaival foglalkozott. Magyarországon elsők között végzett vizsgálatokat a terhesség és az újszülöttek testsúlyával kapcsolatban.

Emlékezet

Kolozsvárott élt, a Ferenc József Tudományegyetem Orvostudományi Karának alapító tagja; 1892-ben sikertelenül pályázta meg a tanszékvezetői és ny. r. tanári posztot (c. ny. rk. tanársággal kárpótolták, 1893-ban). Súlyos betegségben, tüdőbajban hunyt el. Kolozsvárott, a helyi izraelita temetőben nyugszik; temetésén Eisler Mátyás neológ főrabbi és a kolozsvári egyetem részéről Szabó Dénes professzor búcsúztatta.

Főbb művei

F. m.: A gyermekágyi láz és orbáncz közötti összefüggésről. – A posgerjes fertőzésnek befolyása a szülésre. (Orvosi Hetilap, 1874)
Die Reform unseres Hebammenunterrichtes. (Pester Lloyd, 1875. 25.)
Az asepticus eljárás alkalmazása a szülészetben. (Orvos-Természettudományi Értesítő, 1879)
Untersuchungen über die Menstruationsverhältnisse der in Siebenbürgen wohnenden Völkerstämme. (Pester Medizinische Chirurgische Presse, 1879)
Tapasztalatok a hüvelyes részen eszközölt vérelvonások gyógyhatási értéke felett. (Orvos-Természettudományi Értesítő, 1880)
Ein Durch Vorfall einer untern Extremität complizierter Gebursfall. (Zentralblatt für Gynaekologie, 1880)
A testsúly ingadozásairól a terhesség alatt és a gyermekágyban. (Orvosi Hetilap, 1881)
Über den Einfluss der Malariainfection auf Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. (Zeitschrift für Geburtshilfe und Gynaekologie, 1881)
Pigmentsorkom der äusseren Genitalien. (Zentralblatt für Gynaekologie, 1881)
A conjugata vera pontosabb meghatározásának kérdéséhez. 3 táblával. (Orvos-Természettudományi Értesítő, 1882)
Desinfektion der Abstinenz? Zur Frage der Verbütung des Kindbettfiebers. (Zentralblatt für Gynaekologie, 1883)
Ueber genauere Bestimmung des Winkels, welchen die Conjugata diagonalis mit der Symphise bildet. (Archiv für Gynaekologie, 1883)
A Hydrastis canadensis értékéről a nőgyógyászatban. 1–2. (Orvos-Természettudományi Értesítő, 1885–1886)
Ein Fall von „misser labour”, nebst Bemerkungen über die Aetiologie dieser seltenen Erscheinung. (Archiv für Gynaekologie, 1888)
A magzatnak visszamaradásáról a méhben. (Orvos-Természettudományi Értesítő, 1888).

Irodalom

Irod.: Halálhír. (Ellenzék, 1895. júl. 29. és Vasárnapi Ujság, 1895. aug. 4.)
Magyar zsidó lexikon. (Bp., 1929)
Gaal György: Az izraeliták Erdélyben. (Helikon, 1994)
Gaal György: Zsidó és zsidó származású tanárok a kolozsvári egyetem tanári karában. (Múlt és Jövő, 2000).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője