Götz György
Götz György

2022. augusztus 12. Péntek

Götz György

fogorvos

Születési adatok

1935. október 31.

Budapest

Halálozási adatok

2001. április 26.

Budapest


Család

Sz: Fercsel Elvira. Szülei a Községi Élelmiszerüzem tisztviselői voltak, Budapest ostromakor haltak meg. Gyámszülei nevelték fel, nevelőapja (†1958) vizsgázott fogász volt. F: 1. 1958–1971: Mázsár Mária, mérlegképes könyvelő. Leánya: Götz Mária (1959–); fia: Götz György (1964–). Elvált. 2. 1972-től Gonda Katalin fogorvos.

Iskola

A bp.-i Református Gimnáziumban tanult (1946–1952), a bp.-i Apáczai Csere János Gimnáziumban éretts. (1954), a BOTE-n fogorvosi okl. szerzett (1961), fog- és szájbetegségekből szakorvosi vizsgát tett (1963), fogtechnikus képesítést is szerzett (1967), az orvostudományok kandidátusa (1984), habilitált (1993). Az MLEE munkásmozgalom-történeti szakán is végzett (1973).

Életút

A BOTE, ill. a SOTE Fogorvostudományi Kar Fogpótlástani Klinika gyakornoka (1961–1963), egy. tanársegéde (1963–1974), egy. adjunktusa (1974–1985), egy. docense (1985–1991), egy. tanára (1991. júl. 1.–2001. ápr. 26.). Fogpótlástannal, elsősorban a fogkorona-felszín és a fogbélűr távolságának vizsgálatával, a rögzített fogpótlások és a maradó fogak alaktanával foglalkozott. Meghatározta az egyes fogaknak a magyar népességre jellemző átlagos méreteit, a nemek közötti fogméret-különbségek jellemzőit.

Elismertség

A Magyar Fogorvosok Egyesülete (MFE), ill. az MFE Fogpótlástani Szakosztálya vezetőségi tagja.

Elismerés

Pro Sanitate Díj (1994).

Főbb művei

F. m.: Hidak behelyezhetősége. (Fogorvosi Szemle, 1964)
A szilikon lenyomatanyagok fokozott alkalmazásának jelentősége. (Fogtechnikai Szemle, 1967)
A csontos alapot borító és körülvevő lágyrészek értékelése részleges, kivehető fogpótlás készítésekor. Babai Jánossal. (Fogtechnikai Szemle, 1969)
A fogbél falának távolsága a korona felszínétől. (Fogorvosi Szemle, 1970)
A harapási magasság megállapítása és a viaszsáncokon lévő jelölések értékelése a laboratóriumi gyakorlatban. (Fogtechnikai Szemle, 1972)
A hazai populáció természetes frontfogainak színvizsgálata. Ferenczy I.-vel, Gyimesi J.-vel. (Fogorvosi Szemle, 1972)
Az eredeti rágófelszín helyreállítása öntött fémkoronák készítésekor. Lászai E.-vel. (Fogtechnikai Szemle, 1975)
A felső kisőrlők fogkorona és pulpakamra méretei a serdülőkorban. Nagy I.-vel. (Fogorvosi Szemle, 1975)
Fémhidak leplezésének mechanikai és esztétikai szempontjai. (Fogtechnikai Szemle, 1977)
Bevezetés a fogpótlástanba. Egy. tankönyv. Fábián Tiborral, Huszár Györggyel. (Bp., 1979
2. átd. kiad. 1983)
Hidak behelyezhetőségének akadályai. Többekkel. (Fogorvosi Szemle, 1981)
Az alsó metszőfogak koronaméretei és a koronafelszín–fogbélűr közötti távolságok. Rubányi P.-vel. (Fogtechnikai Szemle, 1983)
A maradó fogak koronaméretei és a koronafelszín–fogbélűr közötti távolságok. Kand. értek. (Bp., 1983)
Nemesfémmentes ötvözetek öntéséhez alkalmazható új beágyazó anyagok és kísérletes vizsgálatuk. (Fogorvosi Szemle, 1991)
A hídtest és a nyálkahártya-csontalapzat viszonya és ennek mikrobiológiai vizsgálata. Barna Zsuzsával, Herman Péterrel. (Fogorvosi Szemle, 1994)
A fix fogpótlások rögzítőanyagai. Czigler Péterrel. (Magyar Fogorvos, 1996)
A fogpótlástan alapjai. Egy. tankönyv. Szerk. Fábián Tibor. Írta Kaán Miklóssal, Szabó Imrével. (Bp., 1997)
Az odontotechnika oktatásának története a budapesti egyetemen. Többekkel. (Fogorvosi Szemle, 2001).

Irodalom

Irod.: Fejérdy Pál–Kóbor András: Elhunyt Götz professzor. (Magyar Fogorvos 2001 és Dental hírek, 2001)
Prof. dr. G. Gy. (Fogtechnika, 2001).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője