Gráf Ferenc
Gráf Ferenc

2022. augusztus 16. Kedd

Gráf Ferenc

orvos, belgyógyász, hematológus

Születési adatok

1914. április 26.

Sopronbánfalva, Sopron vármegye

Halálozási adatok

1990. december 2.

Budapest


Család

Sz: Steiner Gizella. Apja tanító volt. Nős, egy gyermeke született (†1958).

Iskola

Elemi és középiskoláit Sopronban végezte, a bp.-i Pázmány Péter Tudományegyetemen általános orvosi okl. szerzett (1939), belgyógyász (1944), hematológus szakorvosi vizsgát tett (1981); az orvostudományok kandidátusa (1965), doktora (1984).

Életút

A Pázmány Péter Tudományegyetem, ill. a SOTE II. sz. Belgyógyászati Klinika gyakornoka (1939–1946: megszakítással), egy. tanársegéde (1946–1957), egy. adjunktusa (1957–1965), egy. docense (1965–1969), egy. tanára (1969. júl. 1.–1985. jún. 30.). A II. sz. Belgyógyászati Klinika mb. igazgatója (1973–1974), a III. sz. Belgyógyászati Klinika tanszékvezetője (1974–1985) és az Általános Orvostudományi Kar dékánhelyettese (1970–1973), dékánja (1973–1976). Klinikai hematológiával foglalkozott, elsősorban a vérképzés és az endokrin funkció kapcsolatának vizsgálata, a vérképzés centrális és neurális szabályozása terén ért el nemzetközileg is jelentős eredményeket. Különösen értékesek a hematológiai kórképek patogenezise, ezen belül elsősorban a nephrogen anaemia keletkezésével kapcsolatos megállapításai. Egy új flurokróm vegyület segítségével új módszert dolgozott ki az idült myelosis chromosoma aberratio tanulmányozására. További kutatási területei: a polycythaemia vera patomorfológiája; az idült myelosishoz társuló második lymphoproliferatív tumorok sajátosságai; non-Hodgkin lymphomák sajátosságai.

Emlékezet

Budapesten élt és alkotott, a Farkasréti Temetőben nyugszik. Sírját a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság védetté nyilvánította (2004-ben). Bronz dombormű portréja a Semmelweis Egyetem Elméleti Orvostudományi Központjában látható (Hermán Aliz alkotása, felavatva: 2011. jún. 21-én).

Elismertség

Az MTA–Egészségügyi Minisztérium Onkológiai Szakbizottságának tagja. A Belgyógyász Szakcsoport főtitkára (1950–1965), a Magyar Belgyógyász Társaság alapító alelnöke (1965–1978), elnöke (1978–1985). A Magyar Hematológusok Társasága alapító alelnöke, elnöke (1983–1990). Az Orvos-egészségügyi Dolgozók Szakszervezete Belgyógyász Szakcsoportjának főtitkára (1950– 1965). A Nemzetközi Hematológiai (1957-től) és a Nemzetközi Belgyógyász Társaság tagja (1975-től).

Elismerés

Magyar Népköztársaság Érdemérme (ezüst, 1950), SZOT Szakszervezeti Munkáért (arany, 1966); Munka Érdemrend (arany, 1977). Semmelweis Ignác-díj, Markusovszky-díj (1968), Hőgyes Endre-emlékérem (1988).

Szerkesztés

A Magyar Belorvosi Archivum, a Haematologia és a Therapia Hungarica c. folyóiratok szerkesztőbizottságának tagja.

Főbb művei

F. m.: Rákbetegek ductus thoracicusainak vizsgálata. (Magyar Pathológusok Társaság Évkönyve, 1936)
Többrétegű laphámmal borított testtájakról kiinduló rákok összehasonlító vizsgálata. Putnoky Gyulával. (Magyar Pathológusok Társaság Évkönyve, 1937)
Adatok az „antidiabetes insipidus” pathogenesiséhez. Huzella Tivadarral. (Orvosi Hetilap, 1948. 18.)
A hypophyis–hypothalamus szerepe az erythraemia pathogenesisében. Haynal Imrével, Matsch Jenővel. (Orvosi Hetilap, 1948. 32.)
Tapasztalatok a mustárnitrogén therápiás alkalmazásával. Sellei Camillóval. (Orvosi Hetilap, 1948. 34.)
The Role of the Hypophyseal-hypothalamic System in the Pathogenesis of Erythraemia and Symptomatic Polycythaemias. Haynal Imrével. (Acta Medica Scandinavica, 1950)
A hypophyis–hypothalamus rendszer szerepe a polycythaemia vera és a polyglobuliák pathogenesisében. Többekkel. (Orvosi Hetilap, 1950. 34.)
A mellékpajzsmirigy megbetegedéseinek klinikuma. (Orvosi Hetilap, 1952. 25.)
Polycythaemia and Erythraemia Treated with Para-hydroxypropiophenone. Haynal Imrével, Matsch Jenővel. (Lancet, 1953)
A vér és a vérképzőszervek betegségei. (Issekutz Béla: Gyógyszertan és gyógyítás. II. köt. Bp., 1956
2. átd. kiad. 1959)
Az anaemiák. (A gyakorló orvos könyvtára. Bp., 1956)
A dijódtyrosin hatásmechanizmusának kísérletes vizsgálata. Zulik Róberttel. (Orvosi Hetilap, 1959. 26.)
A hypophysis–hypothalamus rendszer fékezésének hatása az experimentalis magaslati polyglobulia kifejlődésére. Kammerer Lászlóval, Matsch Jenővel. (Orvosi Hetilap, 1960. 10.)
Cytostaticumok. (Orvosi Hetilap, 1960. 12.)
A chronikus myeloid leukaemia kezelése Mannit-busulfannal. Takácsi-Nagy Loránddal. (Orvosi Hetilap, 1961. 39.)
A vérképzőrendszer diagnosztikája. (Petrányi Gyula: Belgyógyászati diagnosztika. Egy. tankönyv. Bp., 1961
5. átd. kiad. 1978)
Az erythropoesis neurohumoralis regulatiója. Takácsi-Nagy Loránddal. (Haematologia Hungarica, 1962
németül: Folia Haematologica, 1963)
A myelosclerosis pathogenesise és klinikuma. Takácsi-Nagy Loránddal. (Ritka kórképek. Bp., 1964)
Splenomegaliák differenciális diagnózisa kolloid Au-izotóppal. Simonyi Jánossal, Somogyi Györggyel. (Orvosi Hetilap, 1964. 11.)
A vörösvérsejt-képződés humorális szabályozásának klinikai és kísérletes vizsgálata. Kand. értek. (Bp., 1964)
A vérképzőszervi betegségek funkcionális diagnosztikája. Takácsi-Nagy Loránddal. (A belgyógyászati betegségek functionalis diagnosztikája. Bp., 1965)
Vesebajosok anaemiája. (Gömöri Pál: Belgyógyászati vesebajok. Bp., 1966)
Az erythropoetin. (Orvosképzés, 1966)
A plazma és a vizelet erythropoetin tartalmának vizsgálata Gordon H–R módszerével. polycythaemia verában. Takácsi-Nagy Loránddal. (Orvosi Hetilap, 1968. 8.)
Erythrokinetikai vizsgálatok vesebetegséghez társuló anaemiában. Benedek Szabolccsal. (Magyar Belorvosi Archivum, 1970)
Malignus myelosclerosis. Takácsi-Nagy Loránddal. (Orvosi Hetilap, 1972. 11.)
Cytochemiai megfigyelések chronicus myelosishoz társult „malignus lymphoma” esetében. Jakab Imrével, Raposa Tiborral. (Orvosi Hetilap, 1975. 42.)
Comparative Observations in the Treatment of Acut Leukaemia. Többekkel. (Haematologia, 1976)
A finomszerkezeti vizsgálatok lehetőségei a vérképzőszervi betegségek diagnózisának felállításában. Lapis Károllyal, Suba Zsuzsannával. (Orvostudomány, 1977)
Haematológia. (A gyakorló orvos enciklopédia. II. köt. Szerk. Trencséni Tibor. Bp., 1977)
Vérképelváltozások vírusfertőzésekben. Takácsi-Nagy Loránddal. (Az orvosi virológia aktuális kérdései. Bp., 1978)
Immunglobulinok és más szérum glikoproteidek vizsgálata non-Hodgkin lymphomákban. Többekkel. (Magyar Belorvosi Archivum, 1978)
A hajas sejtes leukaemia. Többekkel. (Orvosi Hetilap, 1979. 27.)
A „hairy cell” leukaemia ultrastruktúrája. Többekkel. (Morphológiai és Igazságügyi Orvosi Szemle, 1979)
Haematológiai szövődmények alkoholizmusban. Fehér Jánossal, Sréter Lídiával. (Orvosképzés, 1982)
Patogenetikai szemlélet a klinikai hematológiában. Tud. tevékenység tézisszerű összefoglalása. Doktori értek. (Bp., 1982)
Immunológiai vizsgálatok chronikus lymphoid leukaemiában – CLL – és non-Hodgkin-lymphomában – NHL – szenvedő betegekben. Többekkel. (Orvosi Hetilap, 1983. 4.)
Thrombocyta élettartam- vizsgálata idült májbetegségben és alkoholizmusban nonradioaktív módszerrel. Többekkel. (Magyar Belorvosi Archívum, 1983)
Az idült májbetegségek és az alkoholizmus haematológiai vonatkozásai. Többekkel. (Orvosi Hetilap, 1984. 2.).

Irodalom

Irod.: Természettudományos és műszaki ki kicsoda? Szerk. Schneider László, Szluka Emil. (Bp., 1988)
Magyar ki kicsoda. 1990. (Bp., 1990)
Halálhír. (Magyar Nemzet–Népszabadság, 1990. dec. 8.)
Romics László: G. F. emlékére. (Orvosi Hetilap, 1991. 40.)
Metzl János: G. F. (Soproni Szemle, 1992)
Benedek Szabolcs: Gráf professzor emlékére – távozásának 20. évfordulóján. (Orvosi Hetilap, 2010. 50.).

Megjegyzések

Lexikonok eltérő halálozási adata: dec. 1.!

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője