Grasselly Gyula
Grasselly Gyula

2023. december 1. Péntek

Grasselly Gyula

geokémikus

Születési adatok

1920. július 4.

Szeged, Csongrád vármegye

Halálozási adatok

1991. november 13.

Szeged, Csongrád megye

Temetési adatok

1991. november 27.

Szeged

Belvárosi Temető, hamvasztás


Család

Dédszülei, apai: Grasselly Antal (1804. febr. 15. Igló, Szepesi kerület–1887. dec. 9. Hol?), Marschalkó Zsuzsanna; Zieritz Ferdinand, Reichl Vilma.

Dédszülei, anyai: Miskolczy Mihály (1819. febr. 2. Dobos, Szatmár vm.–1886. szept. 5. Nagyvárad, Bihar vm. Temetés: 1886. szept. 7. Diószeg, családi sírbolt) orvos, Bihar vm. tiszti főorvosa, a diószegi vincellér-képezde első igazgatója, a bihari református egyházmegye világi tanácsbírája, vekerdi Olasz Emma (†1888. jan. 9. Nagyvárad, Bihar vm. Temetés: 1888. jan. 12. Diószeg, családi sírbolt).

Nagyszülei: Grasselly László (1842. aug. 17. Igló–1925. szept. 12. Szeged. Temetés: 1925. szept. 15. Szeged, Belvárosi Temető) vaskereskedő, szegedi köztörvényhatósági bizottsági tag, Zieritz Vilma (1851. szept. 13. Villach, Ausztria–1927. jún. 6. Szeged. Temetés: 1927. jún. 8. Szeged, Belvárosi Temető); Miskolczy Gyula fűszerkereskedő, Varga Erzsébet.

 

Szülei: Grasselly Imre (1876. ápr. 2. Szeged–1943. okt. Szeged) vaskereskedő, majd szegedi zálogházi tisztviselő, Miskolczy Sarolta (1897. jan. 20. Szeged–1923. dec. 5. Szeged. Temetés: 1923. dec. 7. Szeged, Belvárosi Temető) tanítónő. Özvegy. Édesanyja korai halála után anyai nagyszülei nevelték fel. Grasselly Imre háromszor nősült.

Grasselly Imre első felesége: Náday Mária Amália (1892. júl. 3. Bp.); Nádai/y Antal (= Niessenberger Antal, 1853–1906. nov. 13. Hol?) és Beliczai Gizella leánya. Elvált.

Grasselly Imre harmadik felesége: Müller Anna (1883. okt. 29. Less, Bihar vm.–1969. okt. Szeged); Müller Gyula és Huber Borbála leánya.

Grasselly Imre testvérei: Lichtneckert Józsefné Grasselly Hajnalka (Grasselly Mária Auróra Vilhelmina, 1872. márc. 2. Szeged–1896. febr. 13. Szeged), Grasselly F[rigyes]. László (1873. júl. 2. Szeged–1930. jún. 8. Szeged. Temetés: 1930. jún. 10. Szeged, Belvárosi Temető) kereskedő, Fegyveres Sándorné Grasselly Ilona (1875. jan. 1. Szeged–1964. ápr. 17. Gyöngyös, Heves vm.), Halmágyi Lajosné Grasselly Margit (1877. júl. 29. Szeged), Brenner Viktorné Grasselly Sarolta (1879. jan. 27. Szeged), Asztalos Albertné Grasselly Eugénia Etel (= Grasselly Jenny, 1880. jún. 24. Szeged–1959. aug. Szeged), dr. Grasselly Károly (1882. júl. 9. Szeged–1950. máj. 31. Szeged) jogász, ügyvéd és Bányai M[ózes]. Miklósné Grasselly Rozália Julianna (1886. márc. 9. Szeged–1965. márc. 22. Kunszentmiklós, Bács-Kiskun m.).

Grasselly Ilona férje: Fegyveres Sándor (= Förster Sándor, 1866. ápr. 2. Szepesolaszi, Szepesi kerület–1941. márc. 29. Szeged. Temetés: 1941. márc. 31. Szeged, Evangélikus Temető) honvéd tábornok.

Grasselly Sarolta férje: Brenner Viktor (1871. dec. 16. Nagyszeben–1920. jún. 6. Szeged) fényképész.

Grasselly Jenny férje: Asztalos Albert (1877. aug. 6. Kendilóna, Kolozs vm.–1914. márc. 25. Szeged) uradalmi intéző.

Grasselly Gyula féltestvérei: Grasselly Imre (1909. szept. 15. Szeged) és Grasselly Mihály (1910. szept. 18. Szeged).

 

Felesége: 1948. máj. 12.–1991. nov. 13.: Krizsák Katalin (1925. ápr. 9. Szeged–2019. aug. 7. Szombathely, Vas vm.) magántisztviselő, Krizsák Lajos (1897. júl. 2. Hol?) cipészmester és Újhegyi Anna (1902. aug. 15. Szeged–1981. febr. 14. Szeged) leánya.

Gyermeke, leánya: Grasselly Magdolna (1953–).

Iskola

A szegedi Dugonics András Gimnáziumban éretts. (1938), középiskolai tanulmányai befejezése után belépett a piarista rendbe és a rend váci noviciátusában élt és tanult (1938–1939; kilépett a rendből: 1939. ápr. és visszatért Szegedre).

A szegedi Horthy Miklós Tudományegyetem Matematikai és Természettudományi Karán természetrajz–vegytan szakos középiskolai tanári okl. (1944) és bölcsészdoktori okl. szerzett (1947). Katonai szolgálatot teljesített (az V. kerületi parancsnokság I/b osztályán 1944. okt.-től, majd szovjet hadifogságban volt, a gödöllői hadifogolytáborban 1946. dec.-ig).

A föld- és ásványtani tudományok kandidátusa (addigi tevékenységéért, 1952), doktora (1959).

Az MTA tagja (l.: 1976. máj. 7.; r.: 1982. máj. 7.).

Életút

A szegedi Horthy Miklós Tudományegyetem, ill. a JATE TTK Ásvány- és Kőzettani Intézete, ill. Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszéke gyakornoka (1941–1943), tanársegéde (1943–1950), egy. adjunktusa (1950–1956), egy. docense (1956–1964), egy. tanára (1964. júl. 19.–1990. jún. 30.) és a Tanszék vezetője (1968–1986). A JATE TTK dékánhelyettese (1964–1965), dékánja (1965–1969). A szegedi Eötvös Loránd Kollégium igazgatója (1956–1966).

Ásvány- és ércelemzéssel, elméleti geokémiai kérdésekkel, a mangán geokémiájával, mangánércek keletkezési körülményeivel, ásványtani, geokémiai sajátosságaival, szervesanyag tartalmú üledékek geokémiájával és a szénhidrogén-kutatás üledék-geokémiai vonatkozásaival foglalkozott. Magasabb értékű mangánoxidok egymás melletti kvantitatív meghatározásának lehetőségével és a megfelelő módszert kidolgozva, a mangánoxidok termikus sajátságainak beható tanulmányozása után, nemzetközileg is jelentős eljárást dolgozott ki üledékes oxidos mangánércek ásványos összetételének kvantitatív meghatározására. Alapvetően új eredményeket ért el a szulfidos ércek elektrokémiai sajátosságainak vizsgálata, ill. a szulfidos ércek mállásánál lejátszódó elektrokémiai folyamatok feltárása terén.

Emlékezet

Grasselly Gyula Szegeden született, ott élt és tevékernykedett, ott is hunyt el, a Belvárosi Temetőben nyugszik. Sírját a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság védetté nyilvánította (2006-ban).

Elismertség

Az MTA X. (Földtudományok) Osztályának elnöke (1990. jún. 11.–1991. nov. 13.). Az MTA Geokémiai Bizottsága tagja (1957-től), elnöke (1976–1990). A Szegedi Akadémiai Bizottság Kőolajipari Munkabizottságának elnöke (1968-tól), a Szegedi Akadémiai Bizottság elnöke (1985–1990). A Magyarhoni Földtani Társulat tagja (1952-től), választmányi tagja (1969–1990), t. tagja (1990-től).

A Nemzetközi Érctelep-genetikai Egyesület (= International Association on the Genesis of Ore Deposits; IAGOD) (1964–1978), a Nemzetközi Litoszféra Bizottság tagja (1983–1986). A Working Group on Manganese Formation elnöke (1968-tól), a Földtudományok Nemzetközi Uniója (= International Union of Geological Sciences; IUGS) alelnöke (1972-től).

A Szovjet Ásványtani Társaság t. tagja.

Elismerés

Csongrád Megye Alkotói Díja (1990), a Szegedért Alapítvány Díja (1991).

Szocialista Magyarországért Érdemrend (1980), a Magyar Köztársaság Zászlórendje (1990).

Szerkesztés

Az Acta Mineralogica-Petrographica Universitatis Szegediensis főszerkesztője.

Főbb művei

F. m.: önálló művei, jegyzetei, tankönyvei: Cink, mangán és vas egymás melletti kolorimetrikus meghatározása ásványokban. Egy. doktori értek. (Szeged, 1947)
Ásvány- és ércelemzési módszerek. (Bp., Akadémiai Kiadó, 1953)
A komplex anionpotenciálok szerepe és jelentősége a geokémiában. Doktori értek. (Szeged, 1958)
Ásványi nyersanyagok. Egységes jegyz. (Bp., Tankönyvkiadó, 1966
és utánnyomások: 1967–1997)
Ásványtan. I–II. köt. Egy. tankönyv. Koch Sándorral és Sztrókay Kálmánnal. (2. átd. kiad. Bp., Tankönyvkiadó, 1967
3. jav. kiad. 1986
4. jav. kiad. 1989
5. kiad. 1994)
Ásványtani praktikum I–II. köt. Egy.
tankönyv. Kiss Jánossal, Nemecz Ernővel, Sztrókay Kálmánnal. (Bp., Tankönyvkiadó, 1970–1971)
Kutatási irányok és eredmények a mangán-geokémiában. Akadémia székfoglaló. (Elhangzott: 1977. ápr. 12.)
A geokémia alapjai. (Bp., Tankönyvkiadó, 1982
2. kiad. 1986
3. kiad. 1993
5. jav. kiad. Bp., 1995 és utánnyomások)
A geokémiai kutatások helyzete és lehetőségei. Akadémia székfoglaló. (Elhangzott: 1983. márc. 14.
megjelent: Értekezések, emlékezések. A Magyar Tudományos Akadémia megválasztott rendes és levelező tagjainak székfoglalói. Bp., Akadémiai Kiadó, 1984).

F. m.: tanulmányai: A kovásznai forrásüledékek vizsgálata módosított Winkler-féle eljárással. (Acta Universitatis Szegediensis. Sectio Scientiarum Naturalium, 1943)
Analysis of Some Bismuth Minerals. (Acta Universitatis Szegediensis. Acta Mineralogica Petrographica, 1948)
A bajpatakai – Mátra hegység – termésréz előfordulása. Mezősi Józseffel. – A gyöngyösoroszi Zgyerka altáró kőzetei és ásványai. Koch Sándorral és Mezősi Józseffel. – Remarks on the Decomposition of Orpiment and Realgar.
(Acta Universitatis Szegediensis. Acta Mineralogica Petrographica, 1949)
A
zselatin szerkezetéről. Szalay László. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1950
angolul: On the Structure of Gelatine. Acta Chemica et Physica Universitatis Szegediensis, 1950
)
Magyarországi vasérc-előfordulások ásványai. Donáth Évával és Koch Sándorral. – A stanijai altait. Koch Sándorral. (Acta Universitatis Szegediensis. Acta Mineralogica Petrographica, 1950)
Elektrográfiai vizsgálatok szulfidos érccsiszolatokon. – Processes Occurring at the Decomposition of Sulphide Ores. Koch Sándorral. – The Manganese Ore Mineral Occurrences of Hungary. Koch Sándorral.
(Acta Universitatis Szegediensis. Acta Mineralogica Petrographica, 1951)
Data on the Oxidation of Sulphide Ore Deposites. – Electrographical
Analysis of Ore Textures. – The Minerals of the Sulphide Ore Deposite of Nagybörzsöny. (Acta Universitatis Szegediensis. Acta Mineralogica Petrographica, 1952)
Magyarországi mangánérc-előfordulások ásványai. Koch Sándorral. (MTA Műszaki Tudományok Osztálya Közleményei, 1952)
Qualitative chemische Untersuchungen an sulfidischen Erzanschliffen. (Acta Geologica, 1952)
Electrochemical Examination of the Oxidation Processing of Sulphide Ores. From the Electromotive Force Series of Sulpphode Ores.
(Acta Universitatis Szegediensis. Acta Mineralogica Petrographica, 1954)
The Determination of the Composition of the MnO2–Mn2O3–Mn3O4 Systems.
(Acta Universitatis Szegediensis. Acta Mineralogica Petrographica, 1955)
Concerning the Thermal Properties of the Manganese Oxides of Higher Valencies. Klivényi Ferencnével. – On the Stability of Mn3O4. Klivényi Ferencnével. – Remarks on the Determination of the Composition of MnO2–Mn2O3–Mn3O4 Systems.
(Acta Universitatis Szegediensis. Acta Mineralogica Petrographica, 1956)
Electrographic Examinations of Pulverized Ore Samples and Ore Concentrates. – Laboratory Equipment for Electrographic Examinations. Method for the Determination of the Mineral Composition of Sedimentary Manganese Oxide Ores on the Basis of Their Thermal Properties. Klivényi Ferencnével.
(Acta Universitatis Szegediensis. Acta Mineralogica Petrographica, 1957)
Über die Veränderlichkeit der Komplex Anionenpotentiale in amisodesmischen und mesodesmischen Strukturen. (Acta Geologica, 1958)
The Role and Significance of the Complex Anionic Potential in the Geochemistry. (Acta Universitatis Szegediensis. Acta Mineralogica Petrographica, 1959)
Data on the Phosphorus Content and Organic Remains of Manganese Oxide Ores from Úrkút. Klivényi Ferencnével. (Acta Universitatis Szegediensis
. Acta Mineralogica Petrographica, 1961)
Analytical Methods of Manganese Ores. 1–3. (Acta Universitatis Szegediensis
. Acta Mineralogica Petrographica, 1962–1965)
Confrontation of Complex Anionic Potentials and Compound Potentials with Thermochemical Data. – On
the Present Stage of Development of the Potential Concept in Geochemistry. Szádeczky-Kardoss Elemérrel. (Acta Geologica, 1965)
Az Endrőd környéki szénhidrogén-kutató források magmintáinak komplex geokémiai és ásványkőzettani vizsgálata. Többekkel. (Acta Universitatis Szegediensis
. Acta Mineralogica Petrographica, 1974)
A dunántúli – részben alapforrásokból származó – valamint a dél-alföldi – Sándorfalva-1. – fúrásokból származó minták komplex geokémiai és ásványkőzettani vizsgálata. Beszámoló az 1975-ben végzett kutatómunkáról. Többekkel. (Acta Universitatis Szegediensis
. Acta Mineralogica Petrographica, 1975)
Koch Sándor. (Földtani Közlöny, 1984. 4.)
Oreformation in the Early Jurassic Basin of Central Europe. Többekkel. (Chemie der Erde, 1988).

F. m.: egyéb írásai: A vizsgabizottság munkája a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Karán. Mezősi Józseffel. (Felsőoktatási Szemle, 1953. 3.)
A geonómia és a gyakorlat kapcsolata az egyetemi tanszékek kutatómunkájában. (Az MTA Föld- és Bányászati Tudományok Osztálya Közleményei, 1972. 3-4.)
A tanárképzés néhány kérdése. (Felsőoktatási Szemle, 1972. 7-8.)
Korszerűsítés – integráció – tanszék. (Felsőoktatási Szemle, 1973. 10.)
A geokémia szerepe és lehetősége a szénhidrogén-prognózisban. (Földtani Kutatás, 1975. 3.)
A Geokémiai Ásványtani és Kőzettani Tudományos Bizottság feladatai. (Az MTA Föld- és Bányászati Tudományok Osztálya Közleményei, 1976. 1-2.)
Kutatási irányok és eredmények a mangán geokémiájában. (Az MTA Föld- és Bányászati Tudományok Osztálya Közleményei, 1977. 3-4.).

Irodalom

Irod.: családi források: Molnár János: Dr. Miskolczy Mihály Bihar megyei orvos, tb. főorvosa, nagyváradi presbyter. [Nekrológ.] (Protestáns Egyházi és Iskolai Lap, 1886. okt. 3.)
Kiss Ferenc: Emlékbeszéd Miskolczy Mihály tr. felett. Elhangzott a Bihar megyei orvos-gyógyszerészi és természettudományi egyesület 1887-iki közgyűlésén. (Orvosi Hetilap, 1888. jan. 1.)
Elhunyt özv. Miskolcy Mihályné vekerdi Olasz Emma, Miskolczy Mihály orvostudor özvegye. (Ellenzék [Kolozsvár], 1888. jan. 11.–Fővárosi Lapok, 1888. jan. 13.)
Szegeden Lichtneckert József szabadkai kereskedő eljegyezte Grasselly Hajnalka kisasszonyt, Grasselly László tekintélyes nagykereskedő leányát. (Fővárosi Lapok, 1890. okt. 16.)
Förster Sándor m. kir. honvéd százados f. hó 5-én tartotta eljegyzését Grasselly Ilonával. (Félegyházi Értesítő, 1901. máj. 12.)
Grasselly Imre eljegyezte Nádai Máriát. (Szeged és Vidéke, 1908. aug. 18.)
Elhunyt Grasselly Imréné Miskolczy Sári. (Szegedi Friss Újság, 1923. dec. 7.)
84 éves korában meghalt a szegedi kereskedők nesztora, Grasselly László. (Délmagyarország, 1925. szept. 13.)
Grasselly László gyászjelentése. (Délmagyarország, 1925. szept. 15.)
Elhunyt Grasselly Lászlóné Zieritz Vilma, Grasselly László özvegye. (Délmagyarország–Szegedi Friss Újság, 1927. jún. 8.)
Szegeden eltemették v. Fegyveres Sándor honvéd tábornokot. (Szentesi Napló, 1941. ápr. 2.)
Elhunyt Grasselly Imre magánzó Szegeden. (Dunántúl, 1943. okt. 10.)
Anyakönyvi hírek. Elhaltak: dr. Grasselly Károly ügyvéd. (Délmagyarország, 1950. jún. 4.)
Anyakönyvi hírek. Halálozások: Asztalos Albertné Grasselly Eugénia. (Délmagyarország, 1959. szept. 1.)
Anyakönyvi hírek. Halálozások: Grasselly Imréné Müller Anna. (Délmagyarország, 1969. okt. 14.)
Elhunyt Grasselly Gyula akadémikus. (Délvilág. Csongrád Megyei Hírlap–Délmagyarország, 1991. nov. 14.)
Meghalt Grasselly Gyula, az MTA r. tagja. (Magyar Nemzet–Népszabadság, 1991. nov. 14.).

Irod.: egyéb források, lexikonok: Ki kicsoda? Életrajzi lexikon magyar és külföldi személyiségekről, kortársainkról. Szerk. Fonó Györgyné és Kis Tamás. (Bp., 1969
2. átd. kiad. 1972
3. átd. kiad. 1975)
A Magyar Tudományos Akadémia új levelező tagja. „Mindenki tudása annyit ér, amennyit abból másoknak át akar és át tud adni.” Grasselly Gyula. (Magyar Tudomány, 1976. 9.)
Magyar ki kicsoda? 1990. (Bp., 1990)
Magyar és nemzetközi ki kicsoda? 1992. (Bp., 1991)
Szederkényi Tibor: Grasselly Gyula. (Magyar Tudomány, 1992. 2.)
Szederkényi Tibor: Grasselly Gyula emlékezete. Művei bibliográfiájával. (Földtani Közlöny, 1993. 1-4.)
Szegedi egyetemi almanach. 1921–1995. (Szeged, 1996)
A Magyar Tudományos Akadémia tagjai. 1823–2002. I–III. köt. (Bp., 2003)
Akadémiai album. I–IV. köt. (Bp., 2008)
.

 

neten:

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:XZTG-7VM (Grasselly Mária születési anyakönyve, 1872)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:XZTG-YHH (Grasselly Imre születési anyakönyve, 1876)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:XZTP-3N1 (Grasselly Margit születési anyakönyve, 1877)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:XZTP-8Z6 (Grasselly Sarolta születési anyakönyve, 1879)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:XZTP-2JV (Grasselly Eugénia születési anyakönyve, 1880)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:XZT5-SGW (Grasselly Károly születési anyakönyve, 1882)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:XZ6V-25C (Grasselly Rozália születési anyakönyve, 1886)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/411515 (Miskolczy Mihály gyászjelentése, 1886)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/411516 (Miskolczy Mihályné vekerdi Olasz Emma gyászjelentése, 1888)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6J3W-XQJL (Lichtneckert Józsefné Grasselly Hajnalka halotti anyakönyve, 1896)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GP6Z-ZNV?i=93 (Miskolczy Sára Sarolta születési anyakönyve, 1897)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6J3H-M2P6 (Grasselly Margit és Halmágyi Lajos házassági anyakönyve, 1904)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6J3H-M9DS (Grasselly Sarolta és Brenner Viktor házassági anyakönyve, 1904)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6J3H-WHPR (Grasselly Eugénia és Asztalos Albert házassági anyakönyve, 1907)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6J3H-W9ZW (Grasselly Imre és Nádai Mária házassági anyakönyve, 1908)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6J3H-H8PZ (Grasselly Károly és Sümegi Izabella házassági anyakönyve, 1908)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6J37-XZJH ([Ifj.] Grasselly Imre születési anyakönyve, 1909)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6J37-6V5T (Grasselly Mihály születési anyakönyve, 1910)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6J3H-4CDM (Grasselly Róza és Bányai Mózes Miklós házassági anyakönyve, 1910)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6V1P-FKSJ (Asztalos Albert halotti anyakönyve, 1914)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6V15-31YY (Grasselly F. László és Turcsányi Laura házassági anyakönyve, 1915)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6V15-35H8 (Grasselly Imre és Miskolczy Sarolta házassági anyakönyve, 1919)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6V1P-21HR (Brenner Viktor halotti anyakönyve, 1920)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6V15-4R5X (Grassely Gyula születési anyakönyve, 1920)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/276434 (Grasselly Imréné Miskolczy Sári gyászjelentése, 1923)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6V15-9KSG (Grasselly Imre és Müller Anna házassági anyakönyve, 1925)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/276435 (Grasselly Lászlóné Zieritz Vilma gyászjelentése, 1927)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6V1P-2FMV (Grasselly Lászlóné Zieritz Vilma halotti anyakönyve, 1927)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/276432 (Grasselly Frigyes gyászjelentése, 1930)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/225200 (Fegyveres – Förster – Sándor gyászjelentése, 1941)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9QF-QKTV (Grasselly Gyula és Krizsák Katalin házassági anyakönyve, 1948)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6NW9-6ZW6 (Fegyveres Sándorné Grasselly Ilona halotti anyakönyve, 1964)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/276433 (Grasselly Gyula gyászjelentése, 1991)

Megjegyzések

1. Miskolczy Mihály orvostudor, Grasselly Gyula dédapja halálozási adata – Szinnyei közlése alapján – valamennyi lexikonban téves: okt. 5.! Gyászjelentése szerint szept. 5-én hunyt el, temetése szept. 7-én volt a diószegi családi sírboltban!

2. A rokoni kapcsolatok a Grasselly és a Miskolczy családok publikus családtörténeti oldalairól: www.geni.com és www.myheritage.hu

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2023

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője