Grosschmid Lajos
Grosschmid Lajos

2023. november 29. Szerda

Grosschmid Lajos

matematikus

Születési adatok

1886. április 21.

Nagyvárad, Bihar vármegye

Halálozási adatok

1940. június 13.

Budapest


Család

Sz: Grosschmid Béni (1852–1938) jogász, Hoványi Jolán. F: Szitányi Jolán.

Iskola

A bp.-i piarista gimnáziumban éretts. (1904), a bp.-i tudományegyetemen matematika–természettan szakos tanári és bölcsészdoktori okl. szerzett (1911), a göttingeni (1912–1913), a müncheni egyetemen (1913), a párizsi Sorbonne-on tanult (1914). Az algebrai számtestek elméletéből magántanári képesítést szerzett (1918), az MTA tagja (l.: 1936. máj. 14.).

Életút

A bp.-i tudományegyetem Elméleti és Alkalmazott Matematikai Intézetének tanársegéde (1911–1912), az I. vh.-ban az olasz fronton szolgált (1914–1918). Az összeomlás után a bp.-i tudományegyetem magántanára (1918–1919), a bp.-i tudományegyetemi közgazdaság-tudományi karon a kereskedelmi és politikai számtan ny. rk. (1919–1924), ny. r. tanára (1924– 1934); közben a Kar dékánja (1932–1933), az átszervezés után a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi (JNMGE) Egyetem Gépész- és Vegyészmérnöki Kar II. sz. Matematikai Tanszék ny. r. tanára (1934–1940). Algebrával, számelmélettel, valószínűségszámítással, elsősorban a tüzérségi ballisztika matematikai problémáival és a politikai számtan kérdéseivel foglalkozott.

Emlékezet

Budapesten hunyt el, a Kerepesi úti (= Fiumei út) Temetőben, apjával közös sírban nyugszik. A sírt a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság védetté nyilvánította (2004-ben).

Elismertség

A Szent István Akadémia tagja (r.: 1916).

Főbb művei

F. m.: A gömbháromszögtan alkalmazása elemi csillagászati problémák megoldására. (Bp., 1904)
A négyzetes binom-kongruenciák gyökereiről. Egy. doktori értek. is. (Bp., 1910)
Zur Theorie des Überschiessens. (Innsbruck, 1915)
Fejezetek az algebrából. (Bp., 1923)
A lineáris kongruencia-csoport és a négyzet-maradékok elosztása. (A Szent István Akadémia felolvasásai. Bp., 1928)
Archimedes Arenariusa. Görögből ford., jegyz. (Bp., 1931)
Adalékok az Euler-féle amortizációs egyenlet elméletéhez. Dékáni székfoglaló. (Bp., 1932)
Másodfokú alakok algebrája. Matrixok és elemi osztók. (Bp., 1933)
Mennyiségtani előadások. (Bp., 1939).

Irodalom

Irod.: Sárközy Pál: Emlékbeszéd G. L. r. tag felett. (Bp., 1941).

Megjegyzések

Akadémiai székfoglalót nem tartott!

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője