Grosschmid Lajos
Grosschmid Lajos

2021. október 22. Péntek

Grosschmid Lajos

matematikus

Születési adatok

1886. április 21.

Nagyvárad, Bihar vármegye

Halálozási adatok

1940. június 13.

Budapest


Család

Sz: Grosschmid Béni (1852–1938) jogász, Hoványi Jolán. F: Szitányi Jolán.

Iskola

A bp.-i piarista gimnáziumban éretts. (1904), a bp.-i tudományegyetemen matematika–természettan szakos tanári és bölcsészdoktori okl. szerzett (1911), a göttingeni (1912–1913), a müncheni egyetemen (1913), a párizsi Sorbonne-on tanult (1914). Az algebrai számtestek elméletéből magántanári képesítést szerzett (1918), az MTA tagja (l.: 1936. máj. 14.).

Életút

A bp.-i tudományegyetem Elméleti és Alkalmazott Matematikai Intézetének tanársegéde (1911–1912), az I. vh.-ban az olasz fronton szolgált (1914–1918). Az összeomlás után a bp.-i tudományegyetem magántanára (1918–1919), a bp.-i tudományegyetemi közgazdaság-tudományi karon a kereskedelmi és politikai számtan ny. rk. (1919–1924), ny. r. tanára (1924– 1934); közben a Kar dékánja (1932–1933), az átszervezés után a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi (JNMGE) Egyetem Gépész- és Vegyészmérnöki Kar II. sz. Matematikai Tanszék ny. r. tanára (1934–1940). Algebrával, számelmélettel, valószínűségszámítással, elsősorban a tüzérségi ballisztika matematikai problémáival és a politikai számtan kérdéseivel foglalkozott.

Emlékezet

Budapesten hunyt el, a Kerepesi úti (= Fiumei út) Temetőben, apjával közös sírban nyugszik. A sírt a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság védetté nyilvánította (2004-ben).

Elismertség

A Szent István Akadémia tagja (r.: 1916).

Főbb művei

F. m.: A gömbháromszögtan alkalmazása elemi csillagászati problémák megoldására. (Bp., 1904)
A négyzetes binom-kongruenciák gyökereiről. Egy. doktori értek. is. (Bp., 1910)
Zur Theorie des Überschiessens. (Innsbruck, 1915)
Fejezetek az algebrából. (Bp., 1923)
A lineáris kongruencia-csoport és a négyzet-maradékok elosztása. (A Szent István Akadémia felolvasásai. Bp., 1928)
Archimedes Arenariusa. Görögből ford., jegyz. (Bp., 1931)
Adalékok az Euler-féle amortizációs egyenlet elméletéhez. Dékáni székfoglaló. (Bp., 1932)
Másodfokú alakok algebrája. Matrixok és elemi osztók. (Bp., 1933)
Mennyiségtani előadások. (Bp., 1939).

Irodalom

Irod.: Sárközy Pál: Emlékbeszéd G. L. r. tag felett. (Bp., 1941).

Megjegyzések

Akadémiai székfoglalót nem tartott!

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013