Grubich Vilmos
Grubich Vilmos

2021. május 11. Kedd

Grubich Vilmos

sportorvos

Születési adatok

1914. május 20.

Kópháza, Sopron vármegye

Halálozási adatok

1983. december 6.

Budapest

Temetési adatok

1983. december 16.

Budapest

Farkasrét


Család

Sz: Grubich Pál (†1915) földműves, Bugletits Matild. Apja elesett az I. vh.-ban. Mostohaapja: Konitz Viktor. F: Bori Margit. Leánya: Grubich Krisztina, Grubich Judit és Grubich Enikő.

Iskola

Elemi iskoláit szülőfalujában végezte, Sopronban éretts. (1932). A bp.-i Pázmány Péter Tudományegyetemen általános orvosi okl. szerzett (1942), az orvostudományok kandidátusa (1969).

Életút

A Pázmány Péter Tudományegyetem Általános Kórtani és Bakteriológiai Intézete gyakornoka (1938–1946), egy. tanársegéde (1946– 1950). A Posta Betegbiztosító Intézete és a bp.-i X. kerületi Egészségház Központi Laboratóriumának vezetője (1948–1950), a Sportorvosi Kutatólaboratórium, ill. az Országos Testnevelési és Sport Intézet (OTSI) Biokémiai és Ergometriai Laboratóriuma alapító laboratórium-, ill. osztályvezető főorvosa (1951–1983). Sportélettannal, -fiziológiával foglalkozott, elsősorban a sportolók táplálkozásának, a gyógytestnevelés és a magasvérnyomás összefüggéseinek vizsgálata terén ért el jelentősebb eredményeket. Az egyik első magyarországi orvosmeteorológusként alapvetően új megállapításokat tett a bioklimatológia sporteredményekre gyakorolt hatásának vizsgálata terén, továbbá úttörő a tevékenysége a sportbiológiai és a sporthigiéniai kutatásokban is. Az első magyarországi sportorvosi kutatólaboratórium megszervezőjeként fontos szerepet játszott a modern magyarországi sportorvosi kutatások megindításában. Nevéhez fűződik a spirotonometria (= az aktuális erőnlét és terhelhetőség vizsgálata) vizsgáló eljárás bevezetése. Bibliográfusi tevékenysége is jelentős.

Emlékezet

Budapesten (Krisztinaváros, I. kerület Krisztina körút 69.) élt és tevékenykedett, a Farkasréti Temetőben nyugszik.

Elismerés

Sport Érdemérem (ezüst, 1977). Dalmady Zoltán-emlékérem (1971).

Főbb művei

F. m.: A hőmérséklet napi ingadozása, mint bioklimatikus inger. (Az Időjárás, 1947)
Az I. számú hajdúszoboszlói gyógyvíz anyagcserehatása. Baráth Györggyel, Kékesi Évával. – A sportoláskor kifejtett testi munka és a vérnyomás-amplitudo összefüggéséről. (Orvosi Hetilap, 1949. 19.)
Blutkörperchensenkung bei Lungentuberkulose. Zselyonka Lászlóval. (Wiener Medizinische Wochenschrift, 1950
magyarul: Orvosi Hetilap, 1948. 18.)
Izzadás, kiválasztás és sportmunka. Baráth Györggyel. (Orvosi Hetilap, 1953. 22.)
A bőr érfunkciós vizsgálata. Baráth Györggyel, Várady A.-val. (Orvosi Hetilap, 1954)
A gyógyító testkultúráról, különös tekintettel a tuberkulózisra. (Orvosi Hetilap, 1955. 15.)
A tüdőgümőkórosok gyógyító testkultúrájáról. (A tuberkulózis kérdései, 1955)
A sportolók adekvát és individuális terheléses vizsgálata a spirotonométerrel adagolt keringésmegterhelés alapján. – Adatok a szervezet sporttevékenységgel kapcsolatos chloridforgalmához. – A tüdő vitalis nyomáskapacitása. – Az Országos Testnevelés- és Sportegészségügyi Intézet Kutatólaboratóriumának öt éve. (Testneveléstudomány, 1955)
A szervezet alkalmazkodóképességének változása, mint a sportedzés élettani irányításának eszköze. – A bőrhőmérséklet-mérés felhasználása egyes izomcsoportok sportmozgás közben végzett munkájának analízisére. (Testneveléstudomány, 1956)
A labdarúgók erőnléti állapotának, fáradékonyságának és edzésellenőrzésének gyakorlati útjai. (Labdarúgás, 1956)
Gyógytestnevelés a belső szervi megbetegedések és deformitások megelőzésében és kezelésében. Glauber Andorral. Főisk. jegyz. (Bp., 1958))
Spirotonometria. (Orvosi Hetilap, 1959. 46.)
Az időjárás és az ember. A bioklimatológiai edzés általános és sportorvosi vonatkozásai. Monográfia. 1 térképpel. (Bp., 1961)
A tokiói olimpia bioklimatológiai kérdései. (Testnevelés- és Sportegészségügyi Szemle, 1962)
A speciális terhelés problémája a labdarúgók erőnléti állapotának megítélésénél. – A sportolók élelmezése a tatai edzőtáborban. (Testnevelés- és Sportegészségügyi Szemle, 1963)
Összehasonlító terhelési vizsgálatok. 1–2. (Testnevelés- és Sportegészségügyi Szemle, 1965)
Gyógytestnevelés. 2. Főisk. jegyz. (Bp., 1965)
Meteorológiai tényezők szerepe a sérülések keletkezésében. (Testnevelés- és Sportegészségügyi Szemle, 1966)
Hypertonia és légzőgyakorlatok. 1–2. Többekkel. (Testneveléstudomány, 1967)
Egymásután ismételten végrehajtott ejtőernyős ugrások hatása a szervezetre. Némethy Istvánnal, Orbán Pállal. (Testnevelés- és Sportegészségügyi Szemle, 1967)
A fokozott intrapulmonalis nyomás néhány cardiorespiratoricus tényezője. Kand. értek. (Bp., 1968)
A fokozódó préselőerő hatása a vérkeringésre és a gázcserére. Malomsoki Jenővel, Nemessuri Mihállyal. (Testnevelés- és Sportegészségügyi Szemle, 1968)
A szakaszosan csökkenő préselőerő hatása a vérkeringésre és a gázcserére. Malomsoki Jenővel, Nemessuri Mihállyal. (Testnevelés- és Sportegészségügyi Szemle, 1969)
Mérési értékek nyerése és feldolgozása a sportorvostanban. – A sportolók fehérjeszükséglete. (Testnevelés- és Sportegészségügyi Szemle, 1970)
A spiroergometria és a gazdaságosság értelmezése. (Testnevelés- és Sportegészségügyi Szemle, 1972)
Egyszerű erőnléti és állóképességi vizsgálatok. (Sportorvosi ismeretek. 2. Bp., 1974)
Tápanyagok és az izomanyagcsere. (Testnevelés- és Sportegészségügyi Szemle, 1975)
Nagy állóképességet kívánó sportágak versenyzőinek élettani jellemzői, különös tekintettel az országúti kerékpárosokra. (Testnevelés- és Sportegészségügyi Szemle, 1976)
A sportolók táplálkozása. Monográfia. Az edzőtábori étlap-összeállítás című fejezetet Kunos Ferenc írta. (Bp., 1980)
A sportolók táplálkozása. (Sportorvostan. Szerk. Frenkl Róbert. Bp., 1984)
szerk.: Sportegészségügyi bibliográfia 1960-ig megjelent művekről. Szerk. Ambrus Lászlóval. (A Testnevelési Tudományos Tanács füzetei. Bp., 1965)
A Magyar Sportorvos Társaság tudományos kongresszusa. Budapest, 1971. okt. 14–16. Szerk. Arató Ottóval. (Bp., 1972)
Proceedings of the Third European Congress of Sports Medicine. Budapest, 1974. Szerk. Arató Ottóval, Szmodis Ivánnal. (Bp., 1977)
Az Országos Testnevelési és Sportegészségügyi Intézet 25 éve. 1952–1977. Jubileumi kiadvány. Az 1977. dec. 19–20 között tartott jubileumi ünnepség keretében elhangzott előadások és az Intézet tudományos munkásságának bibliográfiája. Felelős szerk. (Bp., 1977).

Irodalom

Irod.: Halálhír. (Magyar Nemzet, 1983. dec. 14.)
Malomsoki Jenő: In memoriam G. V. (Sportorvosi Szemle, 1984).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013