Guoth György Endre
Guoth György Endre

2020. november 23. Hétfő

Guoth György Endre, guóthfalvi

állatorvos

Névváltozatok

Guoth Gy. Endre 

Születési adatok

1885. december 11.

Kemenesszentmárton, Vas vármegye

Halálozási adatok

1978. november 17.

Budapest

Temetési adatok

1978. november 29.

Budapest

Farkasrét


Család

Sz: Guoth György, szepesvárallyai Várallyai Ida (1856–1917). Testvére: Guoth Jenő és Guoth Irén. F: Szalay Ilona (1888–1962). Fia: Guoth Endre; leánya: Guoth Ilona, Szepeshelyi Andor (1903–1989) állatorvos, egyetemi tanár felesége.

Iskola

Elemi iskoláit szülőfalujában végezte, a soproni líceumban éretts. (1904). Az Állatorvosi Főiskolán állatorvosi okl. (1909), állatorvos-doktori okl. szerzett (1913), tanulmányait németországi, svájci, svédországi és dániai állami ösztöndíjjal egészítette ki (1913–1914). Az állatorvos-tudományok kandidátusa (addigi tevékenységéért, 1952).

Életút

Az Állatorvosi Főiskola Sebészeti Klinika gyakornoka, asszisztense (1909–1915), segédtanára (1915–1925) és a Patkolástani Intézet mb. vezetője (1913–1915), vezetője (1915–1925), az állatorvosi sebészet ny. rk. tanára (1925–1930), a sebészet és a szemészet ny. r. tanára (1930–1934). A bp.-i József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mezőgazdasági és Állatorvosi Kara, ill. a Magyar Agrártudományi Egyetem Állatorvos-tudományi Kar Sebészeti Klinika ny. r. tanára és a Klinika vezetője (1934–1948); közben a Kar dékánja (1944/45–1946/47), dékánhelyettese (1947–1948). Az újabb átszervezés után rendelkezési állományba helyezték (1948), majd kényszernyugdíjazták (1949). A Székesfehérvári Állatorvosi Ambulancia vezetője, egyúttal a lóversenypályák állatorvos szakértője (1949–1959).

Lovak mozgásszervi betegségeinek vizsgálatával, a ló végtagsebészetével, a hajlító- és a nyújtóinak funkcionális szerkezetének anatómiájával, patkolástannal, a lovak sántaságának műtéti megoldásaival foglalkozott. Elsők között vizsgálta a lovak végtagjainak statikai és funkcionális viszonyait, különös tekintettel a hajlító- és nyújtóinak szerkezetére. A végtagbetegségek és az ínszerkezetek összefüggéseinek tanulmányozásával alapvetően új eredményeket ért el a lovak különböző eredetű mozgászavarainak feltárása terén.

Emlékezet

Budapesten élt és tevékenykedett, a Farkasréti Temetőben nyugszik. Születésének 100. évfordulóján Fehér Dezső c. egy. tanár megfestette mellképét (Csáki-Maronyák József alkotása, 1985; a festmény Állatorvos-tudományi Egyetem Sebészeti és Szemészeti Tanszék folyosóján látható). Emléktábláját szintén a Tanszéken helyezték el (1995).

Elismertség

A Magyar Országos Állatorvosi Egyesület főtitkára. Az Országos Állategészségügyi Tanács rk. tagja.

Főbb művei

F. m.: A nyelőcső eltömülésének néhány esete. (Állatorvosi Lapok, 1911)
Védekezés műtét közben a lovak előrevágása és ágaskodása közben. – Kötőszöveti daganat ló praeputiumán. (Állatorvosi Lapok, 1912)
A ló musculus interrossaeus mediusának betegségei. Állatorvos-doktori értek. Guoth György-Endre néven. (Bp., 1912)
A patkolás befolyása a pata egyenletes megterhelésére, tekintettel a szabálytalan végtagállásokra. – A patkó hegyfalának felhajlításáról. (Állatorvosi Lapok, 1914)
Az állatorvosi főiskolák patkolástani intézetei és a patkolástan tanítása. – A német patkolóiskolákról és a patkolóiparra vonatkozó törvényes intézkedésekről. (Állatorvosi Lapok, 1915)
Mankós lábállás csűdsömör következményeként. (Állatorvosi Lapok, 1917)
A Stark-féle patkolásról. (Állatorvosi Lapok, 1919)
Csonthártyagyulladás telivér versenylovak metacarpusának dorsalis felületén és a metacarpus csontszerkezetének átalakulása. (Közlemények az összehasonlító élet- és kórtan köréből. Bp., 1924)
A pata és a csülkök ápolása és betegségei. Monográfia. 267 képpel. (Bp., 1926
hasonmás kiad. Székesfehérvár, 1998)
Adatok a lovak lábközépcsontjának csontszerkezetéhez és alakváltozásaihoz. (Bp., 1929)
A tevékről és ujjaik berendezéséről, különös tekintettel az átalakult bőrképletekre. (A Természet, 1929)
A háziállatok ujjain hiányos gondozás miatt keletkező hibák és kóros elváltozások. (A m. kir. Földmívelésügyi Minisztérium rádióelőadásainak sorozata. I–II. köt. Bp., 1929)
Szövettani vizsgálatok a metacarpus compactája megvastagodásának gyulladásos vagy hypertrophiás eredetéről. (Állatorvosi Lapok, 1930)
Vércsoport-meghatározás lovakon és kutyákon, tekintettel a vérátömlesztésre. (Állatorvosi Lapok, 1934)
Vérátömlesztés lovakba és kutyákba. Kómár Gyulával. (Állatorvosi Lapok, 1935)
Az állóhelyzetben való castratio. – A kyrptorchid háziállatok castrálása. (Állatorvosi Lapok, 1936)
A seborvoslásról. (Közlemények az összehasonlító élet- és kórtan köréből. Bp., 1937)
A szembetegségek és -hibák elbírálása a szavatosság nézőpontjából, különös tekintettel az ún. havivakságra. – Akropachia lóban. (Állatorvosi Lapok, 1937)
A ló ujjhajlítóinának ficamodása a csánkon. – Teljes ficamodás a lő lábtőízületében. – Adatok a ló ujjnyújtóinainak functionalis szerkezetéhez és betegségeihez. (Állatorvosi Lapok, 1939)
Kutya gyomrának csavarodása. (Állatorvosi Lapok, 1940)
A m. supraspinatus és a m. infraspinatus szakadása és a n. suprascapularis bénulása lóban. (Állatorvosi Lapok, 1941)
A háziállatok tartásával és használatával kapcsolatos sebészeti megbetegedések. (Bp., 1941)
Epiphysis-leválás ló utolsó hátcsigolyáján. – Adatok az angol telivér versenylovak medencecsontjainak töréseihez. – A m. semitendinosus szakadás után keletkezett rövidülésének megszüntetése lovon. – Húgyhólyagbetüremkedés és előesés kancán. (Állatorvosi Lapok, 1942)
Sebészet. 1. Sebészeti betegvizsgálat és általános sebészet. Egy. tankönyv. (Bp., 1944).

Irodalom

Irod.: Hetzel Henrik: G. Gy. E.: Sebészet állatorvosok és állatorvostan-hallgatók számára. (Állatorvosi Lapok, 1944)
Kovács Gyula: A 90 éves G. Gy. E. köszöntése. – Fehér Dezső: Egy élet a telivérek szolgálatában. (Magyar Állatorvosok Lapja, 1976)
Halálhír. (Népszabadság, 1978. nov. 28.)
G. Gy. E. (Magyar Állatorvosok Lapja, 1979)
Vezér Amália: G. Gy. E. (Magyar agrártörténeti életrajzok. Bp., 1987)
Domán Imre: Guoth professzor portréjához. (Magyar Állatorvosok Lapja, 1988)
Tamás László: Emléktáblák és új létesítmények a Sebészeti Klinikán. A klinika volt hallgatóinak összejövetele. (Magyar Állatorvosok Lapja, 1996)
Szluha Márton: Liptó vármegye nemes családjai. (Bp., 2000)
Mészáros M. János: Az állatorvos-képzés 1818-tól 2004-ig elhunyt tanárainak és előadóinak sírjai. (Bp., 2007)
Fehér György: Biographia. Elhunyt tanáraink és előadóink életrajza. 1787–2007. (Bp., 2007).

Megjegyzések

Gyászjelentésén eltérő halálozási adat: nov. 28.!

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013