Gyarmathi László
Gyarmathi László

2024. április 20. Szombat

Gyarmathi László

matematikus

Névváltozatok

1933-ig Lakner

Születési adatok

1908. június 24.

Petrozsény, Hunyad vármegye

Halálozási adatok

1988. szeptember 7.

Debrecen

Temetési adatok

1988. szeptember 15.

Debrecen


Család

Sz: Lakner József (1872–1938), a debreceni állami reáliskola mennyiségtan–ábrázoló mértan tanára, Gyarmathi Kamilla polgári iskolai tanárnő. Édesapja 1933-ban hivatalosan is felvette felesége családnevét.

Iskola

A debreceni állami főreáliskolában éretts. (1926), a bp.-i Pázmány Péter Tudományegyetemen – az Eötvös Collegium tagjaként – mennyiségtan–fizika (1931), a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen (JNMGE) ábrázoló geometria szakos középiskolai tanári okl. szerzett (1931), az ELTE-n doktorált (1950), a matematikai tudományok kandidátusa (1966).

Életút

Debrecenben állástalan tanár (1931–1934), a debreceni állami reáliskola r. tanára és a Debreceni Tankerületi Főfelügyelőség munkatársa (1934–1942), a debreceni Tisza István Tudományegyetem, ill. a Debreceni Tudományegyetem Gyakorló Gimnáziumának r. tanára (1942–1948), a Debreceni Építőipari Technikum r. tanára és középiskolai matematikai szakfelügyelő (1948–1951). A Debreceni Tudományegyetem, ill. a KLTE TTK Matematikai Intézetének egy. docense (1951–1974); közben a TTK dékánhelyettese (1955–1957). Ábrázoló geometriával foglalkozott, elsősorban a négydimenziós lineáris tér vizsgálata terén ért el jelentős eredményeket. Kandidátusi disszertációjában osztályozta a hiperbolikus síkgeometria félsíkos modelljeit (hiperbolikus, parabolikus és elliptikus típusok) és megkonstruálta azokat. A hiperbolikus síkgeometria klasszikus és esetleges új modelljei az általa megalkotott három típus valamelyikébe illeszthetők. Az általa bevezetett szög- és szakasz-karakterisztika az összes félsík-modellben egyaránt alkalmazható. Egyszerűbb egységes eljárást dolgozott ki a modellek felépítésére, továbbá megadta a körmodellek osztályba sorolását és a körmodellek felépítésének egységes módját. Felhívta a figyelmet egy új absztrakt modellalkotás lehetőségére. Az általa alkotott modell ma már az ő nevét viseli az irodalomban (Gyarmathi-modell). Jelentős szerepet játszott az ábrázoló geometria 1945 utáni egyetemi oktatásának megszervezése terén, számos, igen sokáig forgalomban lévő tankönyvet, egyetemi jegyzetet, egyéb oktatási segédkönyvet írt és szerkesztett.

Emlékezet

Debrecenben (Tessedik Sámuel utca 133.) élt és tevékenykedett, a Debreceni Köztemetőben nyugszik.

Elismerés

Munka Érdemrend (ezüst, 1974). Beke Manó-díj (1973).

Szerkesztés

A Mathematical Review munkatársa.

Főbb művei

F. m.: Térszemléleti oktatás az új gimnáziumban. (Országos Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny, 1942)
A négydimenziós ábrázoló mértan metrikus feladatai. Egy. doktori értek. (Debrecen, 1949)
Konstruktive Lösung der Apollonius-Aufgabe im n- dimensionalen Raum durch Benutzung einer Erweiterung der zyklographischen Abbildung auf mehrdimensionale Räume. (Publicationes Mathematicae. Debrecen, 1949)
A négydimenziós lineáris tér metrikus feladatainak konstruktív megoldása a Maurin-féle leképezés alapján. (Az Első Magyar Matematikai Kongresszus Közleményei. Bp., 1953)
Matematika az ipari és mezőgazdasági technikumok II. osztálya számára. Rapcsák Andrással, Török Sándorral. Ill. Csáki Imre. (Bp., 1953
2. kiad. 1954
4. kiad. 1956
7. kiad. 1959
8. kiad. 1960
9. kiad. 1961
10. kiad. 1962
11. kiad. 1963
12. kiad. 1964)
Matematika az ipari és mezőgazdasági technikumok III. osztálya számára. Ill. Csáki Imre. (Bp., 1954
4. kiad. 1957
5. kiad. 1958
10. kiad. 1965
16. kiad. 1970)
A vetítő térelemek alkalmazása a négydimenziós lineáris tér Maurin-féle leképezésében. (Matematikai Lapok, 1954)
Szerkesztések a kvaternió egyenes projektív geometriájában. Benyújtott kand. értek. (Debrecen, 1955)
Projektív terekről. Vizsgálatok az egydimenziós kvaternió-tér projektív geometriájában. (Acta Universitatis Debreceniensis, 1959)
Ábrázoló geometria. Egy. jegyz. (Bp., 1959
2. kiad. 1962
3. kiad. 1963)
Eine Charakterisierung der vierdimensionalen elliptischen Geometrie durch Quaternioren. (Publicationes Mathematicae. Debrecen, 1960)
A hiperbolikus geometria egy újabb modellje. A Cayley–Klein-féle modell félsíkos változata. (KLTE Matematikai Intézete Közleményei, 1960)
A hiperbolikus síkgeometria félsíkmodelljei. Monográfia és kand. értek. is. (Debrecen, 1965)
Die Modelle der hyperbolischen ebenen Geometrie in der Möbiusschen Ebene. 1–2. (Publicationes Mathematicae. Debrecen, 1967–1968)
Szerkesztések a komplex egyenes projektív geometriájában. (Matematikai Lapok, 1968)
Ábrázoló geometria. 2. Egy. jegyz. (Bp., 1968
2. kiad. 1969
3. kiad. 1974
5. kiad. 1980
6. kiad. 1983
8. kiad. 1989
9. kiad. 1991
10. kiad. 1992
12. kiad. 1999)
Das Modell der hyperbolischen ebenen Geometrie auf der projektiven Geraden. (Publicationes Mathematicae. Debrecen, 1969)
Kürschák József. (A debreceni Fazekas Mihály Gimnázium értesítője az 1972/73-as centenáriumi évről. Bp., 1973)
Die Verwendung der Zentralprojektion im Modell Cayley–Klein des hyperbolischen Raumes. Gyarmathi Attilával. (Publicationes Mathematicae. Debrecen, 1983).

Irodalom

Irod.: Kántor Sándorné: Matematikát, fizikát oktató tudós és nevezetes tanárok Hajdú, Szabolcs és Szolnok megye középiskoláiban. (Debrecen, 1986
2. jav. és bőv. kiad. 2009)
Kántor Sándorné: Híres matematikatanárok és tanítványok a debreceni iskolákban. (Mesterek és tanítványok. Bp., 2007).

Megjegyzések

Valamennyi lexikon téves halálozási adata: aug. 24.! Gyászjelentésén szept. 7. szerepel, a helyes adatot először Kántor Sándorné közölte.

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője