Gyarmati László
Gyarmati László

2024. április 14. Vasárnap

Gyarmati László

gyógyszerész, toxikológus

Névváltozatok

Grosz

Születési adatok

1921. április 18.

Balassagyarmat, Nógrád vármegye

Halálozási adatok

1980. szeptember 1.

Madrid, Spanyolország


Család

Sz: Grosz Mór (†1944) kiskereskedő, majd kereskedelmi ügynök, Singer Erzsébet. Szülei a holokauszt áldozatai. F: 1946-tól Kovács Júlia. Leánya: Gyarmati Zsuzsanna; fia: Gyarmati István.

Iskola

Balassagyarmaton éretts. (1939). A bp.-i Pázmány Péter Tudományegyetemen gyógyszerész (1949), a BME Gyógyszervegyészeti Szakán vegyészmérnöki okl. (1957), a BOTE-n gyógyszerészdoktori okl. (1960), a BME-n magkémikus szakmérnöki okl. szerzett (1967). A kémiai tudományok kandidátusa (1970).

Életút

A II. vh.-ban munkaszolgálatos (a keleti fronton, 1942–1944), majd Ausztriába deportálták (1944. dec.). A BOTE Gyógyszerésztudományi Kar tanulmányi osztályvezetője (1949–1950), a Gyógyszeripari Kutató Intézet kutatóvegyésze, a Gyógyszer-technológiai Osztály vezetője (1950–1952). Gyógyszerész főhadnagyként a Magyar Néphadsereg (MN) Központi Katonai Kórház Toxikológiai Kutató Laboratóriuma tud. munkatársa, klinikai adjunktusa (1952–1971). A SOTE Gyógyszerésztudományi Kar Gyógyszerészeti Intézete egy. tanára (1971. júl. 1.–1980. szept. 1.). Az Egészségügyi Tiszti Iskola előadó tanára (1955-től). Az MTA–TMB önálló aspiránsa (1962–1965). Toxikológiai analitikai kémiával, gyógyszerek felszívódási, eloszlási és ürülési vizsgálatával, egészségvédelmi kutatásokkal foglalkozott. Nemzetközileg is kimagasló eredményeket ért el a morfingyártás melléktermékeiben (pl. mellékalkaloidok) levő tebain és kodein meghatározására és kinyerésére. Nevéhez fűződik az ún. aminoketonok analitikai meghatározása, ill. e vegyületcsoport gyógyszerkönyvi eljárásának bevezetése. Számos egyéb új biofarmakológiai gyógyszer-technológiai módszert dolgozott ki. Egészségvédelemmel foglalkozó írásai egy része nem publikus folyóiratokban jelent meg.

Szerkesztés

A Gyógyszerészet és az Acta Pharmaceutica c. folyóiratok szerkesztőbizottságának tagja.

Főbb művei

F. m.: Kísérletes vizsgálatok a testfelületre került hólyaghúzó vegyi harcianyagok mentesítésére. Többekkel. (Katonaorvosi Szemle, 1955)
Műanyagok és lágyítószereik kémiája. Dávid Gáborral, Kenéz Istvánnal. – Általános mérgező hatású vegyi harcianyagokról. Dávid Gáborral, Kenéz Istvánnal. (Honvédorvos, 1958)
Kolineszteráz-bénító alkilfoszfátok toxikológiai analízise. Egy. doktori értek. (Bp., 1960)
Alkilfoszfátok vizsgálata vérben és szérumban. Dávid Gáborral. (Honvédorvos, 1960)
Egyszerű gyors kolorimetriás módszer a szérum kolineszteráz aktivitás mérésére. Dávid Gáborral, Fánczi Istvánnal. (Kísérletes Orvostudomány, 1960)
A vérsavó kolineszteráz aktivitásának alakulása alkilfoszfát-adagolás során. Dávid Gáborral. (Honvédorvos, 1961)
A toxikológiai szempontból jelentős alkaloidok kimutatása vizeletből, elektrolit oldattal való papírkromatográfiával. Szendrei Kálmánnal. (Morphológiai és Igazságügyi Orvosi Szemle, 1961)
Szerves fluorfoszfátok – idegmérgek – kimutatására alkalmas analitikai módszerek. 1–2. Kovács J.-vel. (Légoltalmi Szemle, 1961–1962)
Élelmiszerek toxikus szennyeződéseinek vizsgálata. 1–3. (Élelmiszervizsgálati Közlemények, 1961–1966)
Tyrosinszint alakulása májbetegségek szérumában. Többekkel. (Orvosi Hetilap, 1962. 19.)
N-acetil-paraaminfenol – NAPA – és N-acetil- metaaminofenol összehasonlító toxikológiai és farmakológiai vizsgálata. Dávid Gáborral. (Kísérletes Orvostudomány, 1963)
A klinikai toxikológia alapjai. Dávid Gáborral. (Bp., 1963)
A natív vérsavó sulfhydril és disulfid szintjének változásai a bőr egyes pigmentzavaraiban. Pastinszky Istvánnal. (Bőrgyógyászati és Venerológiai Szemle, 1963)
Vékonyréteg-kromatográfia alkalmazása az orvosi laboratóriumban, különös tekintettel a toxikológiai analízisre. Dávid Gáborral. (Acta Pharmaceutica, 1964)
Egészségügyi alakulatok tankönyve. Képes segédlet. Kovács Lászlóval, Novák Jánossal. (Bp., 1966)
Mérgező harci anyagok hatása az emberre. Dávid Gáborral. (Bp., 1967)
Élelmiszerek és mezőgazdasági termékek radioaktivitásának kialakulása és a szennyezettség vizsgálati módszerei. Többekkel. (Bp., 1968)
Klinikai toxikológia. Többekkel. Egy. tankönyv. (Bp., 1969)
Adatok az alkaloidok és az alkaloid jellegű vegyületek toxikológiai és farmakológiai analíziséhez. Kand. értek. (Bp., 1969)
„Idegen anyagok” kimutatása az élelmiszerekből. Bíró Gézával. (Magyar Állatorvosok Lapja, 1969)
A Halidor-fumarát kúpokból való felszabadulásának vizsgálata. Többekkel. (Acta Pharmaceutica, 1972)
Adatok a Deprenil metabolizmusához. Többekkel. (Acta Pharmaceutica, 1975)
A kötőanyag és a présnyomás hatásának tanulmányozása hagyományos és fluidizációs-porlasztásos eljárással készült granulátumok és tabletták tulajdonságaira. 1–2. Többekkel. (Acta Pharmaceutica, 1976–1977)
Egyes szulfonamidok rektális felszívódásának tanulmányozása. 1–2. Többekkel. (Acta Pharmaceutica, 1977)
Adatok a Libexin metabolizmusához. Plachy Jánossal, Rácz Istvánnal. (Acta Pharmaceutica, 1979)
Aeroszolok gyógyszertechnológiája. Egy. segédkönyv. Csontos Andrással, Stampf Györggyel. (Bp., 1979)
A doxycyklin hidrolízisének kinetikája oldatban. Rácz Istvánnal, Szieb Katalinnal. (Acta Pharmaceutica, 1980)
Gyógyszerészeti segédanyagok hatása a DNS-szintézisre és a javító mechanizmusokra. Sátory Évával. (Acta Pharmaceutica, 1981)
A gyógyszertechnológia és a biofarmácia kémiai ellenőrző módszerei. (Bp., 1982).

Irodalom

Irod.: Halálhír. (Népszabadság–Magyar Nemzet, 1980. szept. 10.)
Gy. L. (Gyógyszerészet, 1980)
Rácz István: Gy. L. (Acta Pharmaceutica, 1981)
Gergely András: Jeles magyar zsidó orvosok. (Bp., 2001)
Szmodits László: Jeles magyar gyógyszerészek kegyeleti adattára. (Bp., 2003).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője