Gyenes Antal
Gyenes Antal

2020. november 30. Hétfő

Gyenes Antal, ifj.

szociológus

Születési adatok

1946. június 10.

Budapest

Halálozási adatok

1986. május 2.

Budapest


Család

Sz: Gyenes Antal, id. (1920–1996) politikus, közgazdász, Makó Erzsébet. F: Abdullajeva, Szvetlana szovjet állampolgár, az MSZMP KB Politikai Főiskolájának nyelvtanára.

Iskola

A Leningrádi Állami Egyetem Filozófiai Karán végzett (1969), a szociológiai tudományok kandidátusa (1977).

Életút

Az MTA Szociológiai Kutatóintézete tud. gyakornoka (1969–1971), tud. segédmunkatársa (1971–1973), tud. munkatársa (1973– 1978), tud. főmunkatársa (1978–1986). Szervezetszociológiával, elsősorban a gazdasági szervezetek és rendszerek alá-, fölérendeltségi viszonyainak empirikus vizsgálatával, a szocialista vállalat szervezeti struktúrájának elemzésével fogl. Vizsgálta a döntési folyamatban való részvétel és a szervezeti hierarchia összefüggéseit, ill. az egyén szervezetbeli magatartását befolyásoló tényezőket.

Elismerés

Akadémiai Díj (1974).

Főbb művei

F. m.: Szovjet szociológia ma. Tanulmánygyűjtemény. Összeáll. Farkas Jánossal, Neményi Máriával. (Bp., 1971)
Az elmélet és empíria néhány kérdése a szovjet szociológiai irodalomban. (Szociológia, 1972)
A szovjet társadalom struktúrájának alapproblémái. (Szociológia, 1973)
Hierarchia a gazdasági szervezetekben. Rozgonyi Tamással. (Az MTA Szociológiai Kutató Intézete kiadványai. Bp., 1974)
Az alá- és fölérendeltségi viszonyok a szocialista vállalatokban. Rozgonyi Tamással. (Ergonómia, 1974)
A szervezet társadalmi tagozódása és az előmenetel. Rozgonyi Tamással. (A Külkereskedelmi Minisztérium Vezetőképző Intézetének kiadványai. Bp., 1975)
Szociológiai ismeretek. SZÖVOSZ jegyz. Rozgonyi Tamással. (Bp., 1975)
Környezeti követelmények és a gazdasági szervezet változásai. (Szociológia, 1975)
Szervezeti struktúra és kezdeményezés. (Ergonómia, 1976)
A szovjet szociológia hatvan éve. (Elméleti és Módszertani Közlemények, 1977)
Szervezeti szabályozottság és az igazgatási dolgozók orientációi. Egy szociológiai kutatás tapasztalataiból. (Gazdaság- és jogtudomány, 1977)
Néhány gondolat a gazdasági demokráciáról. (Közgazdasági Szemle, 1979)
Az alá- és a fölérendeltségi viszonyok a szervezetekben. Monográfia és kand. értek. is. Rozgonyi Tamással. (Bp., 1981
angolul: 1989)
Vállalati befolyásolási viszonyok, környezeti változás és kezdeményezés. (Gazdaság- és jogtudomány, 1982)
Környezetek és szervezetek. (Társadalomkutatás, 1983)
Szervezeti tagozódás, befolyási viszonyok, környezet. Monográfia. Rozgonyi Tamással. (Bp., 1984)
A mezőgazdasági termelőszövetkezetek társadalmi–gazdasági környezete. (Az MTA Szociológiai Kutató Intézetének kiadványai. Bp., 1984)
Korporatizmus. Szervezetközi befolyási viszonyok és koordináció. (Társadalomkutatás, 1985).

Irodalom

Irod.: Halálhír. (Magyar Nemzet, 1986. máj. 19.–Népszabadság, 1986. máj. 20.).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013