Gyenis János
Gyenis János

2024. június 19. Szerda

Gyenis János

közgazdász, agrártörténész, szerkesztő

Születési adatok

1932. november 6.

Pécs

Halálozási adatok

2001. december 30.

Érd


Család

Sz: Gyenis Erzsébet. Szülei földművesek, majd ipari munkások voltak. F: 1957-től Kelemen Nóra orvos, gyermekgyógyász. Leánya: Gyenis Ágnes (1965–).

Iskola

Elemi és középiskoláit Pécsett és Pécsváradon végezte, a pécsi Nagy Lajos Gimnáziumban éretts. (1952), az MKKE Politikai Gazdaságtan Szakán közgazdász okl. szerzett (1956), a közgazdaság-tudományok kandidátusa (1979).

Életút

A Pécsi Tudományegyetem ÁJTK tanársegéde (1956–1957), Pécsett banktisztviselő (1957–1958), a Tolna megyei Népújság főmunkatársa, a mezőgazdasági rovat vezetője (1958–1963), a bp.-i Kossuth Könyvkiadó mezőgazdasági szerkesztője (1963–1969). Az MTA Közgazdaság-tudományi Intézete tud. munkatársa (1969–1977), a Politikai Főiskola egy. adjunktusa (1977– 1978), egy. docense (1978–1985), az Agrárgazdasági Kutatóintézet tud. osztályvezetője, tud. tanácsadója (1985–1993). A Pest megyei MLEE-n a politikai gazdaságtan (1965–1968), a bp.-i MLEE-n a szövetkezeti elmélet tanára (1968–1985). Agrárgazdaságtannal, vállalati gazdálkodással, üzemszervezéssel, szövetkezetelmélettel és -történettel foglalkozott. Jelentős eredményeket ért el a vállalati érdekeltségi viszonyok, a szövetkezeti tulajdon és érdekképviselet vizsgálatában. Megírta a magyarországi szövetkezeti mozgalom történetét. Verseket is írt, amelyeket halála után leánya, Gyenis Ágnes szerkesztett kötetbe (2003).

Főbb művei

F. m.: A mezőgazdasági árutermelésről és a felvásárlásról. (Tények és érvek. Bp., 1965)
A népgazdaság műszaki fejlődéséről. Drecin Józseffel. (Tények és érvek. Bp., 1966)
Garantált havi munkadíj a termelőszövetkezetekben. Földeáki Bélával. (Tsz-tagok kiskönyvtára. Bp., 1967)
Közgazdasági kislexikon. Szerk. Többekkel. (Bp., 1968
2. bőv. kiad. 1972
3. bőv. és átd. kiad. 1977
4. kiad. 1987)
Új falu, új emberek. Söptei Jánossal. (Bp., 1970)
A magyar mezőgazdaság jövedelmezőségi viszonyai. Csendes Bélával. (Bp., 1970)
Az egyszerűbb mezőgazdasági szövetkezetek a szocialista mezőgazdaságunkban. (Az egyszerűbb mezőgazdasági szövetkezetek. Szerk. is. Bp., 1971)
A francia egyéni parasztgazdaságok helyzete három gazdaság tükrében. (Tudomány és Mezőgazdaság, 1972)
Az egyéni parasztgazdaságok helyzete és perspektívái Franciaországban. Tóth A. Ernővel. (Gazdaság és jogtudomány, 1972)
A Magyar Szocialista Munkáspárt agrárpolitikájának néhány főbb jellemzője az 1957–1961 közötti időszakban. Kand. értek. (Bp., 1976
kivonatosan: Gazdaságpolitikánk tapasztalatai és tanulságai. 1957–1961. Bp., 1976)
Politikai és gazdasági feltételek a magyar mezőgazdaság szocialista átalakításában. (Közgazdasági Szemle, 1976)
Gazdaságpolitikai kisszótár. Főszerk. Berényi József. Szerk. (Bp., 1976)
Economic Studies on Hungary’s Agriculture. Benet Ivánnal. (Bp., 1977)
A fejlett szocializmus politikai gazdaságának kérdései. Szerk. (Bp., 1977)
A szövetkezeti tulajdon továbbfejlesztésének időszerű kérdései Magyarországon. (MSZMP Politikai Főiskolájának Közleményei, 1977/78)
Tanulmányok a termelőszövetkezeti parasztságról. Szerk. (Bp., 1978)
Lenin szövetkezeti elveinek érvényesülése a szocialista szövetkezeti mozgalomban. (Közgazdasági Szemle, 1978)
A marxizmus-leninizmus és a szövetkezeti kérdés. (Bp., 1979)
A fokozatosság lenini elvének érvényesülése Magyarország mezőgazdasági szövetkezeti rendszerében. (A mezőgazdaság szocialista átalakulása Magyarországon. Tudományos ülésszak. Túrkeve, 1981. ápr. 6–7. Szerk. Vass Henrik. Szolnok, 1981)
Szövetkezetpolitikánk a mezőgazdaságban. Dokumentumok. Szerk. Többekkel. (Bp., 1986)
Renewal Problems of the Agriculture and Cooperative Policies in Hungary. Szerk. Bisztray Ádámmal. (Bp., 1988)
A szövetkezeti vagyon oszthatóságának és oszthatatlanságának dilemmái. (Gazdálkodás, 1989)
A magyarországi szövetkezés mai jellemzői. A szövetkezeti törvény. Csomor Józseffel. (Bp., 1993)
A magyarországi szövetkezeti mozgalmak története. 1945–1990. (Bp., 1994)
Szövetkezeti alapelvek és rendszerek, nemzetközi tapasztalatok. Bíró Ferenccel, Juhász Jánossal. (Szövetkezeti ismeretek. 1. Bp., 1995)
Szövetkezeti mozgalom Magyarországon. Bíró Ferenccel, Csomor Józseffel. (Szövetkezeti ismeretek. 2. Bp., 1995)
Cserépdarabok. Versek. Az előszót Gyenis Ágnes írta. Ill. Horváth Ildikó. (Érd, 2003).

Irodalom

Irod.: Ki kicsoda a magyar szövetkezeti mozgalomban? Életrajzi lexikon a magyar szövetkezeti mozgalomban résztvevő személyekről. Főszerk. Göndör György. (Bp., 1989)
Halálhír. (Népszabadság, 2002. jan. 5.).

Megjegyzések

Más adatok szerint Püspökszenterzsébeten született!

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője