Gyergyai Árpád
Gyergyai Árpád

2021. szeptember 28. Kedd

Gyergyai Árpád, ifj.

orvos, fül-orr-gégész, rinológus

Névváltozatok

Gyergyay; kissolymosi

Születési adatok

1881. április 27.

Kolozsvár

Halálozási adatok

1952. április 1.

Kolozsvár

Temetési adatok

1952. április 3.

Kolozsvár


Család

Régi erdélyi unitárius nemesi családból származott. Sz: Gyergyai Árpád, id. (1845–1881) orvos, sebész, a vérátömlesztés magyarországi úttörője, Wieland Ágnes. Apja születése előtt három hónappal elhunyt. Öt gyermeke született, fia: Gyergyai Árpád, legifj. (1919–1980) orvos, fül-orr-gégész és Gyergyai Ferenc (1922–) orvos, patológus, egyetemi tanárok. Leánya: Gyulafalvy Tamásné Gyergyai Judit (1912–1983) orvos, fül-orr-gégész, Gyergyai Ágnes (1913–1996) és dálnoki Gaál Györgyné Gyergyai Kornélia (1915–2002) mezőgazdasági mérnök.

Iskola

A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen orvosdoktori okl. (1905), a fül-orr-gégegyógyászat tárgykörben magántanári képesítés szerzett (1912).

Életút

A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem Kórbonctani Klinika egy. tanársegéde (1903–1906), a Sebészeti Klinika egy. adjunktusa (1908–1916) és a Fül-orr-gégeklinika magántanára (1912–1916). A fül-orr-gégegyógyászat ny. rk. tanára és a Klinika igazgatója (1916–1919); közben Bécsben, Berlinben, Freiburgban, Londonban, Párizsban járt hosszabb tanulmányúton (1906–1908). Az összeomlás után Erdélyben maradt: Kolozsvárott magánorvos (1919–1940), majd ismét a Ferenc József Tudományegyetemen működött. A fül-orr-gégészet ny. r. tanára (1940–1944); közben az Orvostudományi Kar dékánja (1941– 1942). Rinológiával (= orrgyógyászat), elsősorban az orrgarat megbetegedéseivel foglalkozott, új diagnosztikai eljárásokat dolgozott ki az orrgarat és a fülkürt, valamint az orrgarat reflex-ingerlékenységének vizsgálatára, ill. új eszközöket is szerkesztett ezen vizsgálatok végrehajtására. Nemzetközileg is elsőként írta le a fülkürtmozgások sajátosságait. Az orrgarat ún. vezetéses érzéstelenítésének magyarországi bevezetője.

Emlékezet

Kolozsvárott ő nyitotta meg a város első fül-orr-gégészeti klinikáját (a Trefort utcában, 1914-ben), majd az országváltás után is a városban maradt: egyetemi karrierje nem folytatódhatott, ezért magánrendelőt és szanatóriumot nyitott a Hegedűs Sándor utca– Jókai utca sarkán álló házában, ahol a legbonyolultabb fül-orr-gégészeti, fej-nyaksebészeti és szájsebészeti műtéteket hajtotta végre. A bécsi döntés után ismét a kolozsvári egyetemen működött, a II. vh. után azonban végleg megszakadt az egyetemi pályafutása. Haláláig Kolozsvárott tevékenykedett, a Házsongárdi Temetőben, családi sírban nyugszik.

Elismertség

A Magyar Fül-orr-gégeorvosok Egyesülete tb. tagja, elnöke (1941–1942). A Nemzetközi Kísérletes Fonetikai Társaság, a Nemzetközi Logopédiai és Foniátriai Társaság, ill. a Román, a Német, az Olasz Fül-orr-gégeorvosok Egyesülete, a Német Fej- nyaksebészek Egyesülete és a Bécsi Fül-orr-gégeorvosok Társasága tagja.

Elismerés

Corvin-koszorú (1940).

Főbb művei

F. m.: A rostonyás tüdőgyulladás. (Orvosi Hetilap, 1904)
Az orr-garatnak, a tubának és a hátulsó orr-részeknek új, közvetlen vizsgálómódja. (Orvosi Hetilap, 1910
németül: Deutsche Medizinische Wochenschrift, 1910)
Az orrgarat és a fülkürt direct vizsgálata. (Orvosi Hetilap, 1912)
Új eljárás a fülkürt egyenes úton való tágítására. (Orvosi Hetilap, 1913)
Az orrgarat, az orrhátsórész és a fülkürtnyílás egyes részeinek érzékenysége. (Lechner-emlékkönyv. Kolozsvár, 1914)
Új utak a fülkürt megismerésére. (Orvosképzés, 1932)
Az orrnak és melléküregeinek egységes vezetési érzéstelenítése. (Orvostudományi Közlemények, 1942)
Hanghullámok hatásmódja a csigára. Legifj. Gyergyai Árpáddal. (EME Orvostudományi Szakosztálya Értesítője. 1946. Kolozsvár, 1947)
Irányhallás – távolsághallás – térhallás. Legifj. Gyergyai Árpáddal. (Kolozsvár, 1948).

Irodalom

Irod.: Erdélyi lexikon. Szerk. Osváth Kálmán. (Oradea-Nagyvárad, 1928)
Szabó Dezső: Unitárius sírok a házsongárdi temetőben. (Keresztény Magvető, 1973)
Gaál György: A két Gyergyai az egyház és a tudomány szolgálatában. (Keresztény Magvető, 1981)
Gaál György: A két Gyergyai centenáriuma. (Orvosi Hetilap, 1981. 50.)
Lászlóffy Aladár: Házsongárd. (Bp., 1989)
Gaál György: Ifj. Gy. Á., a fül-orr-gégészet tudósa. (Keresztény Magvető, 1996)
Százhuszonöt éve nyílt meg a Kolozsvári Tudományegyetem. I–II. köt. Összeáll. Gazda István. (Piliscsaba, 1997)
Unitárius kislexikon. (Bp., 1999)
Dékány Zoltán: Szemelvények a magyar fül-orr- gégegyógyászat történetéből. (Bp., 2000)
Id. Gaál Györgyné Gyergyay Kornélia: Emlékeim a Marianumról. (Szabadság [Kolozsvár], 2011. okt. 26.).

Megjegyzések

MÉL I. téves születési adat: ápr. 21.!

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013