Gyöngyi László
Gyöngyi László

2024. május 29. Szerda

Gyöngyi László

újságíró, műfordító, szerkesztő

Születési adatok

1891. december 7.

Temesvár

Halálozási adatok

1973. április 22.

Budapest


Család

Sz: Gyöngyi (1888-ig Perl) Izsó (1860–1923) színész, Guttmann Irma.

Iskola

A bp.-i tudományegyetemen jogtudományi doktori okl. szerzett (1913).

Életút

Az I. vh.-ban tartalékos tisztként frontszolgálatot teljesített, majd orosz hadifogságban volt (1916–1920). Az összeomlás után állástalan diplomásként műfordítással foglalkozott (1920–1928), ill. több budapesti újság külső munkatársaként tevékenykedett (1928–1945). A II. vh. után a Magyar Nemzet belső munkatársa (1945–1946?), a Magyar Rádió bemondója, majd főrendezője (1946–1951). Az Új Magyar Könyvkiadó szerkesztője (1951–1955). A Magyar Rádió c. újság főmunkatársa. A két vh. közötti korszak népszerű szerzőjeként elsősorban vidám jeleneteket és villámtréfákat írt. Az orosz hadifogságban megtanult oroszul, s a II. vh. után szerkesztői és rádiórendezői tevékenysége mellett elsősorban műfordítóként működött. Műfordítóként rendkívül termékeny szerző volt: klasszikus orosz és kortárs szovjet-orosz tolmácsolásainak száma megközelíti a száz tételt. Legismertebb munkája Puskin és Gorkij művei mellett Vaszilij Jan történelmi regénytrilógiájának (Batu kán, 1955; Dzsingisz kán, 1955; A tatárjárás, 1956) fordítása.

Főbb művei

F. m.: In memoriam Bródy Sándor. Mohácsi Jenővel, Sass Irénnel. (Bp., 1944)
A legfőbb érték. Elbeszélések a kisnépek életéből. Felelős szerk. (Bp., 1953)
Viszik már kötve paripára… Ill. Hont-Varsányi Ferenc. (Szivárvány kiskönyvtár. 5. Bp., 1956)
Ki csinálja? Versek. Ill. Czeglédi István. (Bp., 1957)
ford.: Puskin: Elbeszélések és egyéb prózai munkák. Ford. Többekkel. (Bp., 1949)
Leszkov, Nyikolaj: Ördögűzés. Elb.-ek. (Bp., 1950)
Din Lin: Felkelt a nap a Szangan folyó felett. Reg. Oroszból ford. (Bp., 1950)
Lu Hszin: Szülőföldem. Elb.-ek. Az előszót írta L. Pozdnyejeva. Oroszból ford. (Bp., 1951)
Gorkij: Elb.-ek. Gáspár Endrével, Makai Imrével. (Bp., 1951)
Laptyev, I. D.: Sztálin – a kolhozrendszer megalkotója. (Bp., 1951)
Ibrahimov, Mirza: Eljön a nap. Reg. Ill. Zádor István. (Bp., 1952)
Spanov, Nyikolaj: Gyújtogatók. I–II. köt. Reg. (Bp., 1952)
Leszkov, Nyikolaj: Vasakarat és egyéb elbeszélések. Ford. Devecseriné Guthi Erzsébettel. (Bp., 1952)
Spanov, Nyikolaj: Összeesküvők. Reg. I–II. köt. Ford. Kerek Ernővel. (Bp., 1952)
Fjodorov, A.: Partizánok élén. Ford. Lovas Györggyel. (Bp., 1952)
Morgyinov, Nyikolaj: Kikelet. Reg. Ford. Magos Lászlóval. Ill. Csergezán Pál. (Bp., 1953)
Tevekeljan, V.: Az élet igazi arca. Reg. Ill. Glück Félix. (Bp., 1954)
Minko, V.: Ne kérdezd a nevét! Vígjáték. (Szovjet színpad. Bp., 1954)
Jan, Vaszilij: Batu khán. Reg. Ill. Csergezán Pál. (Bp., 1955)
Jan, Vaszilij: Dzsingisz khán. Reg. Ill. Csergezán Pál. Ford. Semtei Róberttel. (Bp., 1955)
Jan, Vaszilij: A tatárjárás. Reg. Ill. Csergezán Pál. (Bp., 1956)
Lu Hszin: A. Q. hiteles története. Vál. elbeszélések. Oroszból ford. Többekkel. (A világirodalom klasszikusai. Bp., 1956)
Puskin: A lövés. Elb. Az eredeti teljes szöveg és hű magyar fordítása. (Kétnyelvű kiskönyvtár. 20. Bp., 1957)
Leszkov, Nyikolaj: Kisvárosi Lady Macbeth. Reg. Ill. Szász Endre. (Bp., 1957)
Fegyin, Konsztantyin: Elbeszélések. Ford. Többekkel. (Kétnyelvű olcsó könyvtár. Bp., 1959)
Sigsgaard, Jens: Palkó egyedül. Képes mesekönyv. Németből ford. Gy. L. Ill. Ungermann, Arne. (Berlin, 1960)
Zoscsenko, Mihail: Verekedni nem szabad. Vál. szatirikus elb.-ek. Ford. Gellért Györggyel. Ill. Rogán Miklós. (Bp., 1960)
Jan, Vaszilij: Batu khán. Reg. Ill. Csergezán Pál. Az utószót írta Kovács Zoltán. (Kincses Könyvek. 2. kiad. 1962)
Jan, Vaszilij: A tatárjárás. Ill. Csergezán Pál. Az utószót írta Kovács Zoltán. (Kincses Könyvek. 2. kiad. 1962)
Perovszkaja, Olga: Négy kislány és sok kis állat. Elbeszélések az ifjúság számára. Ill. Csergezán Pál. (Bp., 1962)
Jan, Vaszilij: Batu kán. – Dzsingisz kán. – A tatárjárás. Három reg. Ill. Balogh László. Az utószót írta Kovács Zoltán. (Századok – emberek. 3. kiad. Bp., 1967
4. kiad. 1974
5. kiad 1979
6. kiad. 1981
7. kiad. 1984)
Leszkov, Nyikolaj: Kisvárosi Lady Macbeth. Reg. Ill. Hincz Gyula. (Bp., 1970)
Puskin: A pikk dáma és más elbeszélések. Ford. Többekkel. (Bp., 1974)
Puskin: Regények, elbeszélések. Ford. Többekkel. Bibliofil kiadásban is. (Bp., 1977)
Leszkov, Nyikolaj: A lepecsételt angyal. Kisregények és elbeszélések. Vál. Katona Erzsébet, az utószót írta Bárány György. Ford. Többekkel. (A világirodalom remekei. Bp., 1979)
Gorkij: Mezítlábasok. Válogatott elbeszélések. 1892– 1897. Vál. Nyíri Éva. Ford. Többekkel. (Bp., 1979)
Zoscsenko, Mihail: Limonádé. Elb.-ek. Vál. Nyíri Éva, ill. Molnár Gabriella. Ford. Többekkel. (Vidám Könyvek. Bp., 1986)
Puskin: A kapitány lánya. Kisregények és elbeszélések. (Bp., 1987)
Puskin: A parasztruhás kisasszony. Elb. (Tavasztól–őszig. 18 szerelmes novella. Bp., 2004).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője