Györe János
Györe János

2021. október 26. Kedd

Györe János

irodalomtörténész, muzeológus

Születési adatok

1879. október 26.

Abony, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye

Halálozási adatok

1957.

Nagykőrös


Család

Sz: Györe Mózes (1856–1944), Fazekas Erzsébet (1856–) birtokosok.

Iskola

Középiskoláit Kiskunhalason és Nagykőrösön végezte, a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen középiskolai tanári okl. (1903) és bölcsészdoktori okl. szerzett (1914).

Életút

A máramarosszigeti református líceum, jogakadémia és főgimnázium r. tanára (1903–1916), a nagykőrösi református gimnázium r. tanára, majd igazgatója (1916–1938), c. igazgatóként nyugdíjazták (1938). 19. sz.-i magyar irodalommal, elsősorban Abonyi Lajos és Arany János munkásságával, ill. Nagykőrös és Abony irodalmi emlékeivel foglalkozott. Kezdeményezésére a nagykőrösi református gimnáziumban létrehozták az Arany János-emlékszobát (1910), ahol bemutatták, az elsősorban Györe János által összegyűjtött Arany-versek kéziratait, a költő dolgozatjavításait, ill. a család által adományozott néhány használati tárgyat (pl. Arany pipáját és íróasztalát). Jóllehet az emlékszoba nem működött múzeumként, mégis igen jelentős szerepet játszott az Arany-kultusz terjesztésében és az életmű jobb megismertetésében.

Szerkesztés

Néhány írása az Abony c. lapban (1901 és 1907), a máramarosszigeti Nevelés c. folyóiratban (1906, 1908, 1911) és a Vasárnapi Ujságban (1909); forrásközlései az Irodalomtörténeti Közleményekben jelentek meg (1904–1907).

Főbb művei

F. m.: Arany János két levele Abonyi Lajoshoz. (Irodalomtörténeti Közlemények, 1904)
Adatok A. L. életéhez. – A. L. levele Szász Károlyhoz. (Irodalomtörténeti Közlemények, 1907)
Abonyi önéletírása. – Abonyi pályája. (Máramarosszigeti Református Főgimnázium értesítője, 1913
önállóan: Máramarossziget, 1913).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013