Györffy-Bengyel Sándor bobai
Györffy-Bengyel Sándor bobai

2021. október 27. Szerda

Györffy-Bengyel Sándor bobai

politikus, honvéd tábornok

Névváltozatok

1934-ig Bengyel

Születési adatok

1886. február 15.

Budapest

Halálozási adatok

1942. június 14.

Budapest

Temetési adatok

1942. június 17.

Budapest

Kerepesi út


Család

Sz: Bengyel György, Kriszt Irén. F: Nessi Melinda. Fia: Györffy-Bengyel György (†1942) honvédtiszt, főhadnagy (néhány hónappal édesapja halála után esett el a keleti fronton), Györffy Bengyel András és Györffy-Bengyel Gábor; leánya: Nényei Zoárdné Györffy- Bengyel Edit.

Iskola

A Ludovika Akadémián végzett, gyalogsági hadnaggyá avatták (1905), budapesti felsőbb tiszti tanfolyamot (1909), bécsi Hadiiskolát végzett (1912).

Életút

A 13. honvéd gyalogezrednél csapatszolgálatot teljesített (1905–1908), az I. vh.-ban vezérkari tisztként, különböző seregtest- parancsnokságok törzsében (1914–1916), majd a Honvédelmi Minisztériumban (HM) szolgált (1917–1918). Az összeomlás után, a Tanácsköztársaság idején a Vörös Hadseregben hadosztály- és hadtest vezérkari főnök (1919). A proletárdiktatúra bukása után rövid időre visszavonult (1919–1920. dec.), majd különböző vezérkari tiszti beosztásokat töltött be és a honvédség főparancsnokának szárnysegéde (1921–1928), ezredesként a HM 3/c. Osztályának vezetője (1928–1930). A HM anyagi csoportfőnökének helyettese (1930–1935), anyagi csoportfőnöke (1936. jan. 15.–1937. márc. ápr. 1.), a Legfelsőbb Honvéd Törvényszék elnökének helyettese (1937. ápr. 1.–1938. júl. 1.), a HM III. csoportfőnöke (1938. júl. 1.–1940. márc. 1.) és a HM katonai csoportfőnöke (1940. febr. 1.–1941. febr. 14.), honvédelmi minisztériumi államtitkár (1941. febr. 14.–1941. szept. 15.); közben tábornokká (1934. máj. 1.), altábornaggyá (1937. nov. 11.), majd gyalogsági tábornokká (1940. szept. 1.; az elnevezés 1941. aug. 1-jétől vezérezredes!) léptették elő. Szolgálaton kívüli viszonyban közellátásügyi tárca nélküli miniszter (1941. szept. 15.–1942. jún. 14.). Rangidős gyalogsági tábornokként, ill. vezérezredesként a Felsőház tagja (1941–1942).

Emlékezet

Budapesten élt és tevékenykedett, a Kerepesi úti (= Fiumei úti) Temetőben nyugszik. Síremlékét – Györgyi Dénes alkotása – a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság védetté nyilvánította (2001-ben).

Főbb művei

F. m.: Az 1921. évi októberi királyi látogatás katonai műveleteinek leírása. I–II. köt. Folkusházy Lajossal. (Bp., 1922)
Hadműveleti alapismeretek. I–III. köt. 13 melléklettel. (Bp., 1925–1927)
A korszerű honvédelem kérdései. (Bp., 1933).

Irodalom

Irod.: Szakály Sándor: A magyar katonai elit. (Bp., 1987)
Szakály Sándor: A magyar katonai felső vezetés. 1938–1945. Lexikon és adatár. (Bp., 2001)
Bölöny József: Magyarország kormányai. (5. bőv. és jav. kiad. Bp., 2004).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013