Györffy-Bengyel Sándor bobai
Györffy-Bengyel Sándor bobai

2023. december 5. Kedd

Györffy-Bengyel Sándor bobai

politikus, honvéd tábornok

Névváltozatok

1934-ig Bengyel

Születési adatok

1886. február 15.

Budapest

Halálozási adatok

1942. június 14.

Budapest

Temetési adatok

1942. június 17.

Budapest

Kerepesi út


Család

Sz: Bengyel György, Kriszt Irén. F: Nessi Melinda. Fia: Györffy-Bengyel György (†1942) honvédtiszt, főhadnagy (néhány hónappal édesapja halála után esett el a keleti fronton), Györffy Bengyel András és Györffy-Bengyel Gábor; leánya: Nényei Zoárdné Györffy- Bengyel Edit.

Iskola

A Ludovika Akadémián végzett, gyalogsági hadnaggyá avatták (1905), budapesti felsőbb tiszti tanfolyamot (1909), bécsi Hadiiskolát végzett (1912).

Életút

A 13. honvéd gyalogezrednél csapatszolgálatot teljesített (1905–1908), az I. vh.-ban vezérkari tisztként, különböző seregtest- parancsnokságok törzsében (1914–1916), majd a Honvédelmi Minisztériumban (HM) szolgált (1917–1918). Az összeomlás után, a Tanácsköztársaság idején a Vörös Hadseregben hadosztály- és hadtest vezérkari főnök (1919). A proletárdiktatúra bukása után rövid időre visszavonult (1919–1920. dec.), majd különböző vezérkari tiszti beosztásokat töltött be és a honvédség főparancsnokának szárnysegéde (1921–1928), ezredesként a HM 3/c. Osztályának vezetője (1928–1930). A HM anyagi csoportfőnökének helyettese (1930–1935), anyagi csoportfőnöke (1936. jan. 15.–1937. márc. ápr. 1.), a Legfelsőbb Honvéd Törvényszék elnökének helyettese (1937. ápr. 1.–1938. júl. 1.), a HM III. csoportfőnöke (1938. júl. 1.–1940. márc. 1.) és a HM katonai csoportfőnöke (1940. febr. 1.–1941. febr. 14.), honvédelmi minisztériumi államtitkár (1941. febr. 14.–1941. szept. 15.); közben tábornokká (1934. máj. 1.), altábornaggyá (1937. nov. 11.), majd gyalogsági tábornokká (1940. szept. 1.; az elnevezés 1941. aug. 1-jétől vezérezredes!) léptették elő. Szolgálaton kívüli viszonyban közellátásügyi tárca nélküli miniszter (1941. szept. 15.–1942. jún. 14.). Rangidős gyalogsági tábornokként, ill. vezérezredesként a Felsőház tagja (1941–1942).

Emlékezet

Budapesten élt és tevékenykedett, a Kerepesi úti (= Fiumei úti) Temetőben nyugszik. Síremlékét – Györgyi Dénes alkotása – a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság védetté nyilvánította (2001-ben).

Főbb művei

F. m.: Az 1921. évi októberi királyi látogatás katonai műveleteinek leírása. I–II. köt. Folkusházy Lajossal. (Bp., 1922)
Hadműveleti alapismeretek. I–III. köt. 13 melléklettel. (Bp., 1925–1927)
A korszerű honvédelem kérdései. (Bp., 1933).

Irodalom

Irod.: Szakály Sándor: A magyar katonai elit. (Bp., 1987)
Szakály Sándor: A magyar katonai felső vezetés. 1938–1945. Lexikon és adatár. (Bp., 2001)
Bölöny József: Magyarország kormányai. (5. bőv. és jav. kiad. Bp., 2004).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője