Győrffy Gyula
Győrffy Gyula

2022. szeptember 25. Vasárnap

Győrffy Gyula

honvédtiszt

Születési adatok

1894. május 21.

Losonc, Nógrád vármegye

Halálozási adatok

1944. november 30.

Budapest


Életút

Az I. vh.-ban frontszolgálatot teljesített, zászlósként, hadnagyként szolgált (1915), majd főhadnaggyá léptették elő (1916), tényleges állományba vették és a légierőhöz osztották be (1916–1917); olasz hadifogságban volt (1917–1919). Hazatérése után belépett az új nemzeti hadseregbe, tüzértisztként csapatszolgálatot teljesített (1919–1924), a trianoni békeszerződés rendelkezései miatt ún. rejtett állományban polgári dolgozó (1924–1936). Aktiválták (1936. máj.): a Légügyi Hivatalban (1936–1937), a mátyásföldi, majd a budaörsi légiforgalmi kirendeltségen (1937–1941), a Honvédelmi Minisztérium (HM) Vezérkari Főnökség 6. (= Légügyi) Osztályán szolgált (1941–1944); közben őrnaggyá (1942), majd alezredessé léptették elő (1943). A mátyásföldi katonai repülőtér parancsnokaként engedelmeskedve Horthy Miklós kiáltványának megtagadta a harc folytatására szóló parancs továbbítását a légierő többi egységéhez (1944. okt. 15-én), s nem tette le az esküt Szálasi Ferenc „nemzetvezetőre.” Miután tiszttársai ellene fordultak, megpróbált átrepülni a szovjet csapatokhoz, de elfogták, statáriális eljárással halálra ítélték (1944. nov. 29.), és kivégezték.

Emlékezet

Rehabilitálták, posztumusz ezredessé léptették elő (1945).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője