György József
György József

2024. július 20. Szombat

György József

orvos

Születési adatok

1813. július 13.

Sátoraljaújhely, Zemplén vármegye

Halálozási adatok

1862. december 21.

Máramarossziget, Máramaros vármegye


Család

Sz: György József református lelkész, Kazinczy Ferenc (1759–1831) barátja. F: Lator Borbála. Fia: György Aladár (1844–1906) író, újságíró, György Endre (1848–1927) közgazdász, politikus és György Ödön (1846–1866) joghallgató. Leánya. Gergely Károlyné György Ilona.

Iskola

Nevelését édesapja magántanárok felfogadásával kezdte, majd középiskoláit Szatmáron végezte, Sárospatakon, a jogakadémián tanult tovább; a pesti tudományegyetemen orvostudori okl. szerzett (1836).

Életút

Jogásznak készült: Pesten a királyi tábla mellett, mint felesküdött jegyző tevékenykedett (1830–1831), váratlan döntéssel azonban Pesten orvosi tanulmányokba kezdett (1831-től). Tudori oklevele megszerzése előtt a pesti egyetemen a növénytan helyettes eladója (1835–1836), majd Máramaros vármegye főorvosa (1836–1862). Máramaros vármegye és a Partium ásványait és növényvilágát vizsgálta. Elsők között kísérelte meg a Partiumban elforduló ásványok és növények gyógyító hatását felderíteni, egyúttal a megyében fellelhető ásványvizeket elemezte, javaslatokat dolgozott ki azok felhasználására. Kortársi feljegyzések szerint közel kétszáz, ásványokban gazdag vizet írt le, s igen jelentős botanikai gyűjteménnyel is rendelkezett, valamint már jóval Charles Darwin megjelenése előtt foglalkozott az evolúció elméletével. Doktori disszertációjában (1836) György József leírta, hogy az állatok eleinte mind vízben élők voltak, és csak később hagyták el természetes közegüket, így szervezetük is lassan megváltozott. A tanulmány szerint az egyedfejlődés a kétéltűeken és madarakon keresztül vezet az elevenszülő emlősökhöz és az emberhez. Az evolúció gondolata tehát már Magyarországon is létezett, de a lényeget, a mechanizmust Darwin írta le. Kezdeményező szerepet játszott a Máramarosmegyei Történet- és Természettudományi Társaság megalakításában. Helytörténeti, ásványtani és növényfiziológiai dolgozatai nagy része kéziratban maradt (s az 1859. aug. 9-i tűzvészben botanikai gyűjteményével együtt megsemmisültek).

Emlékezet

Máramarosszigeten élt és alkotott, ott is hunyt el. Halála után tiszteletére fiai a helyi temetőben emlékoszlopot állítottak fel (1875. aug. 27-én). Kőnyomatos arcképe megjelent A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Nagygyűlésének munkálatai XIX. kötetében (Grund Vilmos munkája, Bp., 1876).

Főbb művei

F. m.: A’ természeti testeknek lépcsőnkénti kifejlődéséről. – De graduata corporum naturae evolutione. Orvostudori értek. (Pest, 1836)
ldeen zur Organisation des öffenlichen Medicinalwesens in Ungarn. (Zeitschrift für Natur und Heilkunde, 1855).

Irodalom

Irod.: Szilágyi István: Gy. J. orvostudor rövid életrajza. (A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Nagygyűlésének munkálatai. XIX. köt. Bp., 1876)
Szilágyi István: Gy. J. (Máramaros, 1876)
Jantsits Gabriella: Magyar orvosok arcképei. (Bp., 1990)
Dörnyei Sándor: Régi magyar orvosdoktori értekezések. 1772–1849. I. köt. (Bp., 1992)
Sátoraljaújhely lexikona. (Sátoraljaújhely, 2001).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője