Györgydeák Zoltán
Györgydeák Zoltán

2024. április 20. Szombat

Györgydeák Zoltán

kémikus

Születési adatok

1942. július 11.

Gyula, Békés vármegye

Halálozási adatok

2005. október 20.

Debrecen


Család

Sz: Györgydeák Zoltán (1912–2004) testnevelő tanár, megyei testnevelési szakfelügyelő, Némedi Lenke. Testvére: Györgydeák Tibor és Györgydeák Veronika. F: 1965-től Olajos Erzsébet középiskolai tanár. Leánya: Györgydeák Judit (1967–) és Györgydeák Anikó (1969–).

Iskola

A gyulai Erkel Ferenc Gimnáziumban éretts. (1960), a KLTE TTK-n vegyész okl. szerzett (1965), doktorált (1971), a kémiai tudomány kandidátusa (1987), habilitált (1999), az MTA doktora (2003).

Életút

Az MTA–KLTE Szerves Kémiai Intézet Antibiotikum-kémiai Tanszéki Kutatócsoport tud. segédmunkatársa (1965–1967), tud. munkatársa (1967–1987), tud. főmunkatársa (1987–1991), a KLTE TTK, ill. a Debreceni Egyetem Szerveskémiai Tanszék egy. docense (1991-től). A Hamburgi Egyetem Szerveskémiai és Biokémiai Intézet Humboldt-ösztöndíjas vendégkutatója (1971–1972 és 1982–1983), a Zürichi Egyetem Szerveskémiai Intézete Legerlotz-ösztöndíjasa (1984–1986). Szénhidrát-kémiával, elsősorban piranozil-azidok, glikozil-azidok és benzilidén-amino-guanidinek előállításával, 1-amino- adamantán származékok szintézisével, vérnyomáscsökkentő és májvédő hatású vegyületek kutatásával foglalkozott. Jelentős eredményeket ért el az aminosavak és szénhidrátok között lejátszódó folyamatok vizsgálata, az ún. merkapto-aminosavak és egyszerű szénhidrát-származékok reakciótermékeinek szerkezetvizsgálata, sztereokémiai, ill. biológiai hatásának kutatása terén.

Elismertség

Az MTA Szerveskémiai Bizottság Szénhidrát-kémiai és Heterociklusos Kémiai Munkabizottsága tagja.

Főbb művei

F. m.: Heterocyclische Verbindungen aus Zuckern. III. Substituierte Thiazolidine durch Reaktion von L-Cystein mit Monosacchariden. Bognár Rezsővel, Somogyi Lászlóval. (Liebigs Annalen der Chemie, 1970)
Biguanidok gyűrűzáródási reakciója aril-izo-tiocianátokkal. Egy. doktori értek. (Debrecen, 1971)
Zur Synthese der Adamantyl-[1]-thioharnstoffe. Skwarski, D.-vel, Bognár Rezsővel. (Acta Chimica, 1973)
Konformations-analyze. III. Exo-Anomerer Effekt und Circulardichroismus von Glycopyranosyl-aziden. Paulsen, H.-val, Friedmann, M.-mel. (Chemische Berichte, 1974)
Comments on the Putative Stereoselectivity in Cysteine Aldehyde Reactions. Szilágyi Lászlóval. (Journal of the American Chemical Society, 1979)
Darstellung einiger anomerer 6-desoxy-hexopyranosylazide. Szilágyi Lászlóval. (Liebigs Annalen der Chemie, 1985)
Aldózok reakciója merkapto-aminosavakkal. Kand. értek. (Debrecen, 1985)
The Structure of Guanylhydrazones Ferived from Aromatic Aldehydes. Holzer, Wolfganggal. (Monatshefte für Chemie, 1992)
Synthesis, Structure and Reactions of Glycosyl-azides. Többekkel. (Journal of Carbohydrate Chemistry, 1993)
Heterocyclic Compounds from Sugars. XVI. Cyclization Reactions of N1- (glycopyranosylamino)guanidines. Holzer, Wolfganggal, Thiem, Joachimmal. (Carbohydrate Research, 1997)
Acylation of Guanylhydrazones Ferived from Cyclic Ketones: Synthesis of 3-acylamino-1-cycloalkenyl-5-methyl-1H-1,2,4-triazoles. Holzer, Wolfganggal. (Heterocycles, 1998)
Monosaccharide Sugars. Chemical Synthesis by Chain Elongation, Degradation and Epimerization. Monográfia. Pelyvás Ferenczik Istvánnal. (San Diego, 1998)
Guanylhyrazones of (hetero)aryl Methyl Ketones. Structure and Reaction with Acetic Anhydride. Holzer, Wolfganggal, Mereiter, Kurttal. (Monatshefte für Chemie, 1999)
Glikopiranozil-azidok sztereoszelektív szintézise és átalakítása. Habilitációs értek. tézisei. (Debrecen, 1999)
An Easy Access to Anomeric Glycosyl Amides and Imines – Schiff Bases – via Transformation of Glycopyranosyl Trimethylphosphinimides. Többekkel. (Tetrahedron, 2001)
Cyclization Reactions of N1-glycopyranosylamino-guanidines. Többekkel. (Carbohydrate Research, 2002)
An Easy Access to Anomeric Glycosyl Amides and Imines – Schiff Bases – Via Transformation of Glycopyranosyl Trimethylphosphinimides. Többekkel. (Tetrahedron, 2001)
Anomer glikopiranozil-azidok és N1-glikopiranozilamino- guanidinek előállítása, reaktivitása és konformációs sajátságaik vizsgálata. Doktori értek. (Debrecen, 2002)
szabadalma: Eljárás új izoxazol-származékok előállítására. Többekkel. (1982).

Irodalom

Irod.: Hübners Who is Who. 2. kiegészítő köt. (Zug, 2004)
Szilágyi László: In memoriam Gy. Z. (Magyar Kémiai Folyóirat, 2007).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője