Györgyi Sándor
Györgyi Sándor

2024. április 14. Vasárnap

Györgyi Sándor

biofizikus

Születési adatok

1932. november 3.

Orosháza, Békés vármegye

Halálozási adatok

2008. február 28.

Budapest


Család

Sz: Györgyi Lajos (1908–1981) politikus, országgyűlési képviselő, Bánki Horváth Julianna. Testvére: Bayer Tiborné Györgyi Rózsa (1935–) középiskolai tanár, Györgyi Antal (1943–) matematikus. F: 1956-tól Edelényi Judit, kémikus, az ELTE TTK Kolloidkémiai Tanszék tud. munkatársa. Fia: Györgyi László (1960–) kémikus, kandidátus és Györgyi Zoltán (1962–).

Iskola

Orosházán éretts. (1951), az ELTE TTK-n vegyész okl. szerzett (1957), doktorált (1968), a biológiai tudományok kandidátusa (1975). Az MLEE filozófiai szakán végzett (1970).

Életút

A SOTE, ill. a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Biofizikai Intézete gyakornoka (1957–1960), egy. tanársegéde (1960–1969), egy. adjunktusa (1969–1977), a Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet Biofizikai Tanszék Izotópcsoportjának egy. docense (1977–1992) és a Kar dékánhelyettese (1980?–1983). A SOTE Gyógyszerész-tudományi Kar előadó tanára (1974-től). A Prágai és a Brnói Egyetem (1964), a londoni University College Biofizikai Intézete vendégkutatója (1973). Biomembránok szerkezetvizsgálatával, radioizotópok orvosi alkalmazásával, a vér egyes tulajdonságaira ható ionizáló sugárzás vizsgálatával foglalkozott. Jelentős eredményeket ért el a sejt- és a polimer-modellmembránok iontranszportja, elsősorban a K+-, a Rb+- és a Cs+-szelektivitás eltéréseinek kutatása, ill. a membránok lipidrétegében végbemenő szerkezeti és funkcionális változásainak vizsgálata terén. Részt vett a János-kórház Izotóplaboratóriumában folyt pajzsmirigy-hormonkinetikai vizsgálatokban.

Elismertség

A Magyar Biofizikai Társaság főtitkára, majd alelnöke. A Magyar Orvosi Nukleáris Társaság vezetőségi tagja.

Elismerés

Munka Érdemrend (ezüst, 1985). Hevesi György-emlékérem (1993), MTESZ Díj (1999), Ernst Jenő-emlékérem (2003), Romhányi György-emlékérem (2007).

Főbb művei

F. m.: Sugársérülés kimutatása a vér egyes tulajdonságainak megváltozása alapján. (Fizikai Szemle, 1963)
Autoradiográf tapasztalatok S35-metionin eloszlásának vizsgálata kapcsán. (Kísérletes Orvostudomány, 1964)
The Effect of Whole Body Irradiation on the 86Rb Transport of Erythrocytes. Gazsó Józseffel, Nagy Jánossal. (Acta Biochimica et Biophysica, 1967)
Radioaktív izotópok felhasználása vörösvértestek sugárkárosodásának korai kimutatásában. Egy. doktori értek. (Bp., 1968)
Comparative Examination of K+, Rb+ and Cs+ Transport Kinetics in Erythrocytes. (Acta Biochimica et Biophysica, 1971)
Patkány vörösvértestek 137Cs és 42K transzportjának összehasonlítása izotópkinetikai modell segítségével. Kanyár Bélával. (Izotóptechnika, 1972)
Transzport-kinetikai modellek. 1–2. Sugár Istvánnal. (MTA Biológiai Tudományok Osztálya Közleményei, 1973)
Biológiai membránok alkáliion transzportfolyamatainak kinetikai vizsgálata. Kand. értek. (Bp., 1974)
Alkali Cation Effects on Mitochondrial Citrate Uptake. Harris, E. J.-vel. (Acta Biochimica et Biophysica, 1975)
Transzportfolyamatok. Az életfolyamatok termodinamikai alapjai. Tarján Imrével. (A biofizika alapjai. Egy. tankönyv. Szerk. Rontó Györgyi, Tarján Imre. Bp., 1977
4. átd. kiad. 1977
5. átd. kiad. 1981
6. átd. kiad. 1987
7. átd. kiad. 1991
8. átd. kiad. 1997
9. kiad. 1999
10. kiad. 2002
angolul: 1987, 1991, 1994, 1999, 2003
németül: 1989, 1992, 1998, 2002)
A biológiai membránok alkáliion szelektivitásának fizikai alapjairól. (MTA Biológiai Tudományok Osztálya Közleményei, 1979)
Szerkezeti átalakulások lipidmembránokban. (MTA Biológiai Tudományok Osztálya Közleményei, 1980)
Szerkezeti átalakulások lipidmembránokban és ezek szerepe a membránműködésben. (Fizikai Szemle, 1981)
Modellmembránok a membránműködés vizsgálatában. (MTA Biológiai Tudományok Osztálya Közleményei, 1981)
Orvosi izotóptechnika. Többekkel. Szerk. Krasznai Istvánnal. (Bp., 1985)
A membránműködés biofizikája. (A biológia aktuális problémái. 35. Bp., 1986)
Az élet fizikai alapjai. Rontó Györgyivel, Tarján Imrével. (Az élet alapjai. Szerk. Törő Imre. Bp., 1989)
A membránok szerkezete, a lipidréteg alapvető tulajdonságai. (A biomembránok szerkezete és működése. I–II. Szerk. Somogyi János. Bp., 1989–1990)
Biológiai folyamatok értelmezése, különös tekintettel a membrántranszportra. (Termodinamikai előadások. Szerk. Lámer Géza. Bp., 1994).

Irodalom

Irod.: Természettudományos és műszaki ki kicsoda? Szerk. Schneider László, Szluka Emil. (Bp., 1986)
Fidy Judit: Gy. S. (Semmelweis Egyetem [folyóirat], 2008. ápr. 14.).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője