Győri Imre
Győri Imre

2021. október 26. Kedd

Győri Imre

politikus

Születési adatok

1924. április 21.

Hódmezővásárhely, Csongrád vármegye

Halálozási adatok

1987. április 9.

Budapest

Temetési adatok

1987. április 14.

Budapest

Mező Imre úti Temető Munkásmozgalmi Panteon


Család

Sz: Győri Imre, a gyomai Kner-nyomda nyomdásza, Rácz Júlia.

Iskola

Nyomdász segédlevelet szerzett, az MKP két hónapos pártiskoláján (1945), a MDP pártfőiskoláján tanult (1949–1951), az SZKP hároméves pártfőiskoláján végzett (1957).

Életút

A gyomai Kner Nyomda gépmestere (1942–1944), a Nyomdászok Szakszervezete (1942-től), az MSZDP tagja (1942–1944), a szovjet csapatok bevonulása után belépett az MKP-be (1944. okt.-től). Az MKP mezőberényi iskolájának szervezője (1945), az MKP gyomai járási szervezetének politikai munkatársa (1945–1946), gyulai járási bizottságának titkára (1946. ápr.–1946. nov.). Az MKP, ill. az MDP KV Ifjúsági Titkárságának munkatársa (1946. nov.–1949. márc.), az Egységes Parasztifjúság Országos Szövetségének főtitkárhelyettese (1949. márc.–1949. szept.) Magyar Ifjúság Népi Szövetsége (MINSZ) Szervezési Osztályának vezetője (1949. szept.–1951. márc), az MDP KV Agitációs és Propaganda Osztályának alosztályvezetője (1951–1954).

Az SZKP Pártfőiskoláján folytatott tanulmányait a forradalom hírére megszakította, belépett az MSZMP-be, a Belügyminisztérium (BM) alkalmazottjaként részt vett a „rendcsinálásban” (1956–1957; visszatért Moszkvába, tanulmányai folytatására: 1957. febr.). Az MSZMP KB Agitációs és Propaganda Osztályának osztályvezető-helyettese (1957. szept.–1962. febr. 27.), az MSZMP Szegedi Városi Bizottsága (1962. febr. 27.–1962. okt. 13.), az MSZMP Csongrád megyei Bizottsága első titkára (1962. okt. 13.–1974. márc. 21.). Az MSZMP KB tagja (1966. dec. 3.–1985. márc. 28.) és a KB ideológiai titkára (1974. márc. 20.–1980. márc. 27.), az MSZMP KB Agitációs és Propaganda Osztályának vezetője (1980. márc. 27.–1982. jún. 23.). Az MSZMP KB Pártépítési Munkaközössége (1970–1975), az MSZMP KB Agitációs és Propaganda Bizottsága (1974–1985), az MSZMP KB Művelődéspolitikai Munkaközössége tagja (1985–1987). Az MSZMP Központi Ellenőrző Bizottsága (KEB) tagja (1985–1987). Az Országos Közművelődési Tanács elnöke (1982–1987).

 

Országgyűlési képviselő (Csongrád megye, 1963. febr. 24.–1967. márc. 19.; Csongrád [Csongrád megye 9. sz. választókerület], 1967. márc. 19.–1971. ápr. 25.; Hódmezővásárhely [Csongrád megye 13. sz. választókerület], 1971. ápr. 25.–1975. jún. 15.; 1975. jún. 15.–1980. jún. 8.; 1980. jún. 8.–1985. jún. 8.).

Emlékezet

Budapesten élt és tevékenykedett, a fővárosban hunyt el, a Mező Imre úti Temető Munkásmozgalmi Panteonjába temették. A gyászszertartáson az MSZMP KB nevében Somogyi Imre, az MSZMP KEB titkára, az MSZMP Csongrád Megyei Bizottsága nevében Koncz János megyei első titkár búcsúztatta.

Elismerés

Magyar Népköztársasági Érdemérem (arany, 1950), Munka Érdemrend (1954 és 1958), Munka Érdemrend (arany, 1965 és 1970), Szocialista Hazáért Érdemrend (1967), Felszabadulási Jubileumi Emlékérem (1970), Szocialista Magyarországért Érdemrend (1982), Munka Vörös Zászló Érdemrendje (1986).

Főbb művei

F. m.: Gazdasági építés és tudatformálás. (Valóság és tudat. Agitációs és propagandatanácskozás. Balatonaliga, 1977. Előadások. Bp., 1978).

 

 

F. m.: írásai a Társadalmi Szemlében: Pártoktatásunk időszerű feladatairól. (1960)
Az értelmiség társadalmi szerepe Csongrád megyében. (1966)
A párt alapszervezeteinek nagyobb önállósága és a centrális irányítás. (1970)
A szocialista közgondolkodás és magatartás továbbfejlesztéséért. (1972)
Politikánk szolgálatában. (1974)
Emeljük a marxista-leninista oktatás színvonalát! (1976)
Elvi alapokon nyugvó, internacionalista barátságunk. (1977)
Méltó megemlékezés a történelmi sorsfordulóról. (1978)
A változó feltételek és a tömegpolitikai munka. – A propagandamunka – új körülmények között. (1980)

Irodalom

Irod.: Ki kicsoda? Életrajzi lexikon magyar és külföldi személyiségekről, kortársainkról. Szerk. Fonó Györgyné és Kis Tamás. (Bp., 1969)
Halálhír. (Népszabadság–Magyar Nemzet, 1987. ápr. 10.)
A munkásmozgalom Csongrád megyei harcosainak életrajzi lexikona. (Szeged, 1987)
Segédkönyv a Politikai Bizottság tanulmányozásához. Szerk. Nyírő András. (Bp., 1989)
Kubinyi Ferenc: Fekete lexikon. (Thousand Oak, 1994)
Hódmezővásárhelyi életrajzi lexikon. Szerk. Borus Gábor és Kőszegfalvi Ferenc. (Szeged, 2002).

 

 

neten:

 

 

https://neb.hu/asset/phpXEg2Q8.pdf

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2019