Győry Tibor
Győry Tibor

2024. július 16. Kedd

Győry Tibor

gépészmérnök

Születési adatok

1923. július 13.

Komárom

Halálozási adatok

2000. január 29.

Budapest


Család

Sz: Győry Elemér (1891–1978), a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke, Sebestyén Ida. Testvére: Visnyey Győzőné Győry Boriska közgazdász, az Állami Biztosító munkatársa. F: Lovass-Nagy Hedvig.

Iskola

A győri gimnáziumban éretts. (1941), a bp.-i József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (JNMGE) Gépész- és Vegyészmérnöki Kar Gépészmérnöki Osztály Elektromos Tagozatán végzett (1947), a postamérnöki szaktanfolyamon postamérnöki szakképesítést szerzett (1948). A BME-n doktorált (1965); a műszaki tudományok kandidátusa (1965).

Életút

A Standard Villamossági Rt. Mérnöki Osztály távbeszélő áramkörös csoportjának mérnöke (1947), a Posta Rádióstúdió Laboratóriumának postamérnöke (1948–1949). A Magyar Központi Híradó Rt. üzemvezető mérnöke (1949–1950), a Posta Rádióműszaki Vállalat postamérnöke (1950–1954), üzemfenntartási csoportvezetője (1954–1955), a Posta Kísérleti Intézet (PKI) Rádióosztályának tud. munkatársa (1955–1984?). A BME, ill. az ÉKME Matematika Tanszék tanársegéde, meghívott előadója (1950– 1958), a Felsőfokú Távközlési Technikum Vezetéknélküli Híradástechnikai Tanszék tanszékvezető tanára (1962–1963). Az MTA–TMB önálló aspiránsa (1960–1963). Stúdiótechnikával, elsősorban hangfrekvenciás erősítőtechnikával, zenei átvitel- és méréstechnikával, ill. közép- és rövidhullámú adók, tápvonalak és kommunikációs összeköttetések vételi feladataival foglalkozott. Jelentős eredményeket ért el az adók szinkronizálása és az ún. távíró diversity vételtechnika kidolgozása terén. Több, az üzembiztonságot szolgáló készüléket (pl. oszcillográfos vevő, magnetofon-tekercstörlő stb.) szerkesztett. Kiss Lajossal ő tervezte a lakihegyi új 20 kilowattos adórendszert (1968. okt.-ben kezdte meg a sugárzást).

Elismerés

A Híradástechnikai Tudományos Egyesület tagja (1959-től).

Főbb művei

F. m.: Kinek a hangja alkalmas rádióra? (Magyar Rádió, 1949. 26.)
Alkalmazott matematika 1–2. Szakmérnöki jegyz. (Bp., 1952– 1953)
Matematika a IV. féléves levelező tagozatos mérnökhallgatók részére. Egy. jegyz. (Bp., 1953)
Amplitúdó-modulációs adók géphangja és mérése. (Szocialista Posta, 1953)
Adóállomások moduláló áramköreivel kapcsolatos követelmények. (Szocialista Posta, 1954)
Csatolt rezgőkörök matematikai vizsgálata a mátrixszámítás segítségével. (MTA Alkalmazott Matematikai Intézetének Közleményei, 1954)
A Kossuth-adó géphangjának csökkentése. (Szocialista Posta, 1956)
Földszimmetrikus és földaszimmetrikus rendszerek illesztése Boucherot-kapcsolással. (Magyar Híradástechnika, 1957)
Amplitúdó-modulációs rádióadó-berendezések géphangviszonyai és a zajszint csökkentése kompenzátoros eljárással. (PKI Közleményei. I. köt. Bp., 1959)
Generátor és fogyasztó illesztése veszteséges elemeket tartalmazó négypólusokkal. 1–2. (Magyar Híradástechnika, 1960)
A diversity vételrendszer hazai fejlesztése. (PKI Közleményei. II. köt. Bp., 1961)
Új géphangcsökkentési eljárás amplitúdó- modulált rádióadó-berendezéseknél. (PKI Közleményei. IV. köt. Bp., 1963)
Rádiótávíró adóberendezések rendszerelmélete és az összeköttetés fading okozta zavarainak csökkentése. Kand. és egy. doktori értek. is. (Bp., 1964)
A lakihegyi új 20 kW-os adó antennarendszerének tervezése. Kiss Lajossal. (PKI Közleményei. VI. köt. Bp., 1965)
Amplitúdó-modulált rádiótávíróadás rendszerelméleti alapjai. 1–3. (Híradástechnika, 1966)
Hullámterjedés. (Bp. 1969)
Középhullámú adóállomások teljesítménynövelésével kapcsolatos sugárzási és ellátottsági problémák. (PKI Közleményei, 1979)
Electrical Design of Medium- Wave Transmitting Antenna Providing Optimum Coverage. (Report on Activities of the Research Institute of the Hungarian Post Office. Bp., 1984)
szabadalma: Zajkompenzátor. Toókos Tiborral. (1958).

Irodalom

Irod.: Természettudományos és műszaki ki kicsoda? Szerk. Schneider László, Szluka Emil. (Bp., 1988)
Dósa György: A magyar rádió-műsorszórás fejlődése 1949-től a hetvenes évek közepéig. (www.bpmk.hu 2006).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője