Gyuricza Béla
Gyuricza Béla

2024. július 14. Vasárnap

Gyuricza Béla

politikus, honvéd tábornok

Születési adatok

1939. március 23.

Endrőd, Békés vármegye

Halálozási adatok

1999. május 24.

Budapest


Család

Sz: Gyuricza Bálint (1900–1979) földműves, kubikos, Szujó Franciska (1900–1964). F: 1962-től Németh Mária gyors- és gépírónő. Leánya: Gyuricza Györgyi (1964–) és Gyuricza Ágnes (1979–); fia: Gyuricza Béla (1968–).

Iskola

Általános iskoláit Németkéren, középiskoláit Budapesten és Szekszárdon végezte: a bp.-i II. Rákóczi Ferenc Katonai Középiskolában tanult (1954–1957), a szekszárdi Garay János Gimnáziumban éretts. (1957). Az Egyesített Tiszti Iskola (ETI) elvégzése után tisztté avatták (1962. szept. 7.), a moszkvai Frunze Összfegyvernemi Katonai Akadémián (1971) és a moszkvai Vezérkari Akadémián végzett (1978). A hadtudomány kandidátusa (2000).

Életút

A Csepeli Motorkerékpárgyár szerelője (1957–1959). A szolnoki ejtőernyős felderítő alakulatnál szolgált (1963–1967 és 1971– 1975), Székesfehérvárott, a hadseregtörzsben törzstiszt (1975–1976), felderítőfőnök (1978–1984). A zalaegerszegi 8. (1984– 1986), majd a 9. gépesített lövész hadosztály parancsnoka (1986–1987); vezérőrnagyi rangfokozatban (1985-től). A kaposvári gépesített lövész hadtest (1987–1989), a székesfehérvári 5. hadsereg parancsnoka (1989–1991); közben altábornaggyá léptették elő (1990. szept. 29.). A Magyar Honvédség szárazföldi csapatainak parancsnoka (1991. szept. 1.–1994. márc. 31.), nyugdíjazták (1994. ápr. 1.), nyugalmazott vezérezredes (1999. márc. 15-étől). – Az MSZMP tagja (1961–1989). A Fidesz, ill. a Fidesz–Magyar Polgári Párt katonapolitikai szakértője (1994–1999), országgyűlési képviselője (Országos lista, 1994–1998; Fidesz–MDF közös jelöltként, Székesfehérvár, [Fejér megye, 2. sz. választókerület], 1998–1999) és az Országgyűlés Honvédelmi Bizottságának alelnöke (1996–1998). A Fidesz ún. árnyékkormányának honvédelmi minisztere (1998. febr.). Az Orbán-kormány megalakulása után a Miniszterelnöki Hivatal védelmi és nemzetbiztonsági ügyekkel foglalkozó politikai államtitkára (1998. júl. 9.–1999. máj. 24.) és nemzetbiztonsági főtanácsadója (1998–1999). Nemzetbiztonsági és -stratégiai kérdésekkel foglalkozott. A Honvédség és Társadalom Baráti Kör székesfehérvári elnökeként számos honvéd hagyományőrző és népszerűsítő rendezvényt kezdeményezett és szervezett. Nevéhez fűződik a pákozd-sukorói megemlékezések rendjének kialakítása, a pákozdi katonai emlékhely megalapítása, ill. uo. a kiállító- és előadóterem építésének megindítása.

Emlékezet

Budapesten hunyt el, Székesfehérvárott nyugszik. A Baráti Kör emlékének megőrzésére, az általa létesített emlékhelyen Gyuricza Béla domborműves emléktábláját is felavatta (Pákozdon, 2000. szept. 29-én). Halálának 10. évfordulóján Simon M. Veronika festőművész portréját is elkészítette (Székesfehérvárott, 2009-ben).

Elismertség

Az MTA Hadtudományi Bizottságának tagja (1994–1999). A Magyar Atlanti Tanács tagja (1996-tól), a Magyar Hadtudományi Társaság alapító elnökhelyettese (1990). A Levegő Hősei Alapítvány kuratóriumának elnöke (1993–1999), a Honvédség és Társadalom Baráti Kör székesfehérvári elnöke (1995–1999), örökös tb. elnöke (1999-től). A Manfred Wörner Alapítvány alapító tagja (1996-tól).

Elismerés

Kiváló Szolgálatért Érdemrend (1984), a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje (1993). Székesfehérvár díszpolgára (posztumusz, 1999).

Szerkesztés

A Szárazföldi Csapatok c. katonai szaklap szerkesztőbizottságának elnöke (1991–1994).

Főbb művei

F. m.: A Magyar Köztársaság biztonsága az ezredfordulón. (Hadtudomány, 1997)
Szárazföldi haderő 2000-ben. Monográfia és kand. értek. is. (Bp., 1999).

Irodalom

Irod.: Kis Zoltán: Első helyen a kiképzés. Beszélgetés Gy. B. altábornaggyal, a szárazföldi csapatok parancsnokával. (Új Honvédségi Szemle, 1993)
Halálhír. (Népszabadság, 1999. máj. 26.)
Gy. B. (Hadtudomány, 1999)
Gy. B. (Az 1994-ben megválasztott országgyűlés almanachja. Bp., 1996
az 1998-ban megválasztott országgyűlés almanachja. Bp., 2001)
Gyomaendrődi ki kicsoda? Szerk. Szilágyiné Németh Eszter és Kovácsné Nagy Katalin. (Gyomaendrőd, 2004).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője