Hagymásy Sándor
Hagymásy Sándor

2021. május 17. Hétfő

Hagymásy Sándor

mezőgazda, helytörténész, etnográfus

Névváltozatok

Hagymási; Hagymássi

Születési adatok

1907. január 3.

Túrkeve, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye

Halálozási adatok

1988. december 1.

Mezőtúr


Iskola

Az Eszterházy-uradalom Csermajori Mezőgazdasági Szakiskolájában végzett (1928). Autodidaktaként képezte magát.

Életút

Uradalmi cseléd, majd uradalmi gazdatiszt Veress Pál pásztózugi (1928–1935) és Zsilinszky Mihály mezőtúri uradalmában (1935– 1945). A II. vh. után a dévaványai gépállomás főgazdásza (1945–1967). A Túrkevei Művelődési Ház képzőművészeti szakkörének vezetője (1975–1988). A dévaványai gépállomás munkatársaként megírta a gépállomás történetét, amellyel helyi pályadíjat is nyert. Ezzel a dolgozatával indult helytörténeti kutatómunkája, amelynek középpontjában Túrkeve és Mezőtúr hagyományos gazdálkodásának vizsgálata állt. Amatőr gyűjtőként elsősorban Mezőtúr és Túrkeve gazdálkodási és táplálkozási szokásaival, a helyi népi gyógyítással, család- és munkaszervezési kérdésekkel foglalkozott.

Elismerés

Sebestyén Gyula-emlékérem (1973), Pro Urbe Túrkeve (1987).

Főbb művei

F. m.: A mezőtúri Peresi Uradalom cselédeinek életéből. (Emlékkönyv a Túrkevei Múzeum 20. évfordulójára. Túrkeve, 1971)
Tanyázó emberek. (Jászkunság, 1971)
Kunsági tájismeret. (Jászkunság, 1973)
Általános földrendezések. (Múzeumi Levelek, 1978)
A közös gazdálkodás 30 éve Túrkevén. 1948–1978. Urbán Lászlóval. (Bp., 1979)
Mezőtúr város története. (Honismeret, 1980)
Legeltető állattartás Túrkevén. (Emlékkönyv a Túrkevei Múzeum 30. évfordulójára. Szerk. Dankó Imre. Túrkeve, 1981)
Legeltetési társulatok Túrkevén a 19–20. században. Egy közbirtokosság működése. (Levéltári Szemle, 1982)
Szójárás Túrkevén. (Szolnok, 1982)
Táplálkozási szokások Túrkevén. (Múzeumi Levelek, 1982)
Mezőtúri aratók. (Mezőtúri helytörténeti füzetek. Mezőtúr, 1984)
Kezdő gazdatiszti emlékeim. (Szolnok, 1985)
Hagyományos cigányfoglalkozások Túrkevén. (Honismeret, 1985)
Túrkeve településtörténeti vonatkozásai. (Múzeumi Levelek, 1985)
Legeltetési intézmények Túrkevén. (Múzeumi Levelek, 1986)
A redemptio és az utcanevek Túrkevén. (Honismeret, 1987)
A kenyér Túrkevén. (Múzeumi Levelek, 1988)
Túrkeve kisparaszti juhászata. (Honismeret, 1989)
Túrkeve földművelése. Bellon Tiborral. (Túrkeve földje és népe. Szerk. Örsi Julianna. Túrkeve, 1992)
Népi nyelvemlékek. (Túrkeve földje és népe. Szerk. Örsi Julianna. Túrkeve, 2000)
kéziratban a Túrkevei Helyismereti gyűjteményben: Népi gyógyászat (É. n.)
A hagyományos paraszti gazdálkodás ismeretanyag és szókincse. 1–3. (1969–1971)
Túrkeve népi táplálkozása. 1–3. (1974–1975)
Legeltető állattartás Túrkevén. (1976)
Túrkeve juhászata. (1986–1987).

Irodalom

Irod.: H. S. néprajzkutató bibliográfiája. (Túrkeve, 1981)
H. S. (Kevi Föld, 1989)
Túrkeve kislexikona. Írta és összeáll. Talpalló Piroska. (Túrkeve, 1995)
Bodorik Sándor: Mezőtúri életrajzi lexikon. Mezőtúr város pantheonja a kezdetektől máig. (Mezőtúr, 1999).

Megjegyzések

Lexikonok eltérő halálozási adata: dec. 20.!

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013