Hajdók János
Hajdók János

2024. július 20. Szombat

Hajdók János

költő, író, műfordító

Születési adatok

1913. december 10.

Bölcske, Tolna vármegye

Halálozási adatok

1983. január 12.

Budapest


Iskola

Belépett a jezsuita rendbe (1930), a budapest–zugligeti rendház növendéke (1930–1938), Kalocsán konviktusi prefektus (1939), kilépett a rendből (1941). A bp.-i Pázmány Péter Tudományegyetemen magyar–latin szakos középiskolai tanári és bölcsészdoktori okl. szerzett (1943).

Életút

A bp.-i érseki gimnázium r. tanára (1943–1950), a Honvéd Akadémia (1950–1955), majd a Bem József Gimnázium tanára (1955–1972). Verseket, tanulmányokat, karcolatokat jelentetett meg saját kiadásában; költészetére József Attila, Nagy László, Juhász Ferenc és Rónay György munkássága hatott. Művészetének témái a lelki vívódás, a létért való küzdelem, az emberiségért és a magyarságért való szorongás, a hálaadás. Több vallásos tartalmú versét Teilhard de Chardin kozmikus víziója ihlette. Irodalomtörténészként elsősorban a 18–19. századi vallásos költészettel foglalkozott, bibliafordítói és -magyarázói tevékenysége is értékes. Néhány útirajzot is írt, ill. összeállította Kalkuttai Teréz anya életrajzát. A magyarországi jezsuita alkotók életét és munkáját összegyűjtő nagy műve részben kéziratban maradt.

Emlékezet

Budapesten élt és tevékenykedett, a Rákoskeresztúri Temetőben nyugszik.

Szerkesztés

A Kalocsai Kollégium Vakációs Levelei (1939) és a KALOT Munkafüzet szerkesztője (1942–1943).

Főbb művei

F. m.: Királyi élet, királyi vér. Eucharisztia és ifjúság. (Bp., 1938)
Hittel és tudással. Jeles jezsuiták életműve. Szerk. Gyenis András. Írta. Többekkel. (Bp., 1941)
Baróti Szabó Dávid. Egy. doktori értek. is. (Jezsuita történeti évkönyv. Bp., 1942
és önállóan: Kiadványok a Jézus Társasága magyarországi történetéhez. Bp., 1942)
Cser László versei. A bevezetést írta. (Kiadványok a Jézus Társasága magyarországi történetéhez. Bp., 1942)
Szent Ágoston és a pogány klasszikus formák. (Esztétikai Szemle, 1943)
Boldogasszony népe. Kifogások és válaszok a Mária-tisztelet körül. (Az Actio Catholica kiadványai. Bp., 1947)
Eszter házassága. Katolikus népi regény. (Bp., 1947)
Hegyen, völgyön lakodalom. Vőfélykönyv. Összeáll. A képeket rajzolta Illésy Péter. (Gábor atya kiskönyvei. 1. Bp., 1947)
Mi van a darwinizmus mögött? (Az Actio Catholica kiadványai. Bp., 1947)
Milyen párti az Isten? A földműves, a munkás és az értelmiségi hivatás megszentelése. (A szív kis könyvei. Bp., 1947)
Vádolnak titeket… Tett-e valamit az Egyház a nép érdekében? (A szív kis könyvei. Bp., 1947)
Bolond lyukból bolond szél fúj. Tréfás, kiadatlan népmesék nyomán közzéteszi H. J. (Bp., 1948)
Idők és balladák. Versek. A rajzokat Szakmáry László készítette. (Bp., 1948)
Cser László költészete. Tanulmányok, megjegyzések, reflexiók, kritikák. Többekkel. (Bp., 1955)
Maulbertsch. (Vigilia, 1974)
Kígyó és galamb. Versek. (Bp., 1974
2. bőv. kiad. 1975)
Zsoltároskönyv a mai ember kezében. (Teológia, 1975)
Az egylábú galamb. Töredékek a meg nem énekelt emberekről és dolgokról. A rajzokat Berki Viola készítette. (Bp., 1976
2. bőv. kiad. 1982)
A közös munkahelyek nyitottsága a testvériség felé. – A világiak a mai egyházi életben. (Teológia, 1977)
Gyöngykereső ember. Karcolatok a létezés öröméről. (Bp., 1977
2. bőv. kiad. 1980)
Tátrától a tengerig. Lírai utazás Lengyelországban. Úti jegyzetek. (Bp., 1979
2. kiad. 1981)
Kalkuttai Teréz anya. Életrajz. 32 táblával. (Krisztus mai tanúi. Bp., 1981
2. kiad. 1985
3. kiad. 1988
4. kiad. 1996)
Két emlék. Boldog Maximilian szobájában. – Maximilian Kolbe utolsó cellája. (Maximilian Kolbe. Bp., 1982)
ford.: Egger, Wilhelm: Közösen olvassuk a Bibliát! Ford. Pásztor Jánossal. (Bécs, 1977)
Zsoltárkönyv. Ford., jegyzetekkel ellátta. A rajzokat Berki Viola készítette. (Bp., 1978
2., bibliai énekekkel bőv. kiad. 1980)
A Biblia remekeiből. Jób könyve. – Jeremiás siratóénekei. – Énekek éneke. Fordítások az Ószövetségből és a zsoltárokból. Ford., magyarázta. A rajzokat Lampert János készítette. (Bp., 1978).

Irodalom

Irod.: Halálhír. (Magyar Nemzet, 1983. jan. 22.)
Szabó Ferenc: Három katolikus költő. (Katolikus Szemle [Róma], 1975)
Búcsúzás H. J.-tól. (Új Ember, 1983).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője