Hajdú Helga
Hajdú Helga

2024. július 25. Csütörtök

Hajdú Helga, J.

irodalomtörténész, könyvtáros

Névváltozatok

Hajdú Anna Helga

Születési adatok

1907. május 11.

Kamenica, Szerém vármegye

Halálozási adatok

1970. július 12.

Budapest

Temetési adatok

1970. július 20.

Budapest

Rákoskeresztúr


Család

Római katolikus, német származású családban született. Sz: Hajdú Mihály honvédezredes, Hirsch Anna. F: 1. Hantos Gyula (1903– 1945) közgazdász, geográfus, térképész. Elvált. 2. Juhász László (1905–1970) műfordító, klasszika-filológus.

Iskola

A pécsi Erzsébet Tudományegyetemen német–francia szakos középiskolai tanári és bölcsészdoktori okl. szerzett (1931), a bécsi és a berlini egyetemen ösztöndíjas (1931), a párizsi École des Chartes-on kodikológiai tanfolyamot végzett (1931–1932). A német irodalom tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1947), az irodalomtudományok kandidátusa (addigi tevékenységéért, 1953).

Életút

A bp.-i Erzsébet Nőiskola Leánygimnáziuma (1934–1941), a Kolozsvári Állami Leánygimnázium r. tanára (1941–1944). Az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) Kézirattára könyvtáros tisztje (1945–1950), csoportvezető főtisztje (1950–1952), a Kézirattár vezetője (1954–1958), a Muzeális Főosztály vezetője (1958–1962). Pázmány Péter Tudományegyetem, ill. az ELTE BTK magántanára (1947– 1952), az ELTE c. egy. docense (1952-től). Középkori német irodalommal, kodikológiával foglalkozott; összeállította az OSZK újkori német kéziratainak leíró katalógusát. Forráskiadói tevékenysége is jelentős; számos német nyelvkönyvet és egyetemi jegyzetet, ill. egyéb segédkönyvet írt és szerkesztett.

Emlékezet

Budapesten (Lipótváros, V. kerület Kálmán Imre utca 19.) élt és tevékenykedett, a Rákoskeresztúri Temetőben nyugszik.

Főbb művei

F. m.: Lesen und Schreiben im Spätmittelalter. Egy. doktori értek. (Pécs, 1931)
Das mnemotechnische Schriftum des Mittelalters. (Jahrbuch des Deutschen Institutes des Mittelalters. Bp., 1936 és címváltozat: Die mnemotechnische Literatur des Mittelalters. Bp., 1936
Hasonmás kiad. Amsterdam, 1967)
Német olvasó- és gyakorlókönyv. Leánygimnáziumok 1–5. osztálya számára. I–V. köt. (Bp., 1938–1942
2. kiad. 1940–1944
3. kiad. 1945–1946)
Geschichte der deutschen Sprache und Literatur von den Anfängen bis zum Ende des XVII. Jahrhunderts. 1–2. Egy. jegyz. (Bp., 1951)
Soproni vonatkozású német kéziratok az Országos Széchényi Könyvtárban. 1–2. (Soproni Szemle, 1957–1958)
Levél Drezdából Sopronba, 1655-ben. (Soproni Szemle, 1958)
Régi német irodalom. Egy. jegyz. (Bp., 1958
6. kiad. 1964)
A kézirattár gyarapodása a felszabadulás óta. (Az OSZK Évkönyve. 1957. Bp., 1958)
Az Országos Széchényi Könyvtár francia nyelvű köteles kéziratainak katalógusa. Összeáll. (Bp., 1960)
Tessedik- kéziratok az Országos Széchényi Könyvtárban. (Filológiai Közlöny, 1965)
A német irodalom történetének áttekintése kezdeteitől a XV. század végéig. Egy. jegyz. (Bp., 1966
3. kiad. 1974
6. kiad. 1985
7. kiad. 1989
9. kiad. 1991
11. kiad. 1993
12. kiad. 1995
15. kiad. 1999
16. kiad. 2000
17. kiad. 2002)
Zwei Handschriften aus dem Bodenseeraum in Ungarn. Bruckner, Alberttel. (Schriften des Vereins für Geschichte des Bodensees und seiner Umgebung. Lindau, 1968).

Irodalom

Irod.: Halálhír. (Népszabadság, 1970. júl. 18.)
Csapodiné Gárdonyi Klára: H. H. (Magyar Könyvszemle, 1971)
Vizkelety András: H. H. (Könyvtáros, 1978).

Megjegyzések

Gulyás: Hajdú Anna Helga néven!

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője