Hajdú János
Hajdú János

2021. december 1. Szerda

Hajdú János

pedagógus, neveléstörténész, művelődéstörténész

Születési adatok

1892. november 11.

Budapest

Halálozási adatok

1959. június 2.

Budapest

Temetési adatok

1959. június 6.

Budapest

Rákospalota


Család

F: Thuránszky Lenke. Leánya: Szigethy Szabó Tiborné Hajdú Lenke.

Iskola

A bp.-i tudományegyetemen magyar–német szakos középiskolai tanári és bölcsészdoktori okl. szerzett (1912).

Életút

A bp.-i Kölcsey Ferenc Gimnázium (1916–1923), a Kemény Zsigmond Gimnázium (1923–1924), a Szent István Gimnázium r. tanára (1924–1943), a Szent István Gimnázium igazgatója (1943–1948). A Budapesti Tankerületi Főigazgatóság munkatársa, előadója (1940–1946), egyúttal a Magyar Történetkutató Intézet tagjaként Bécsben vendégkutató (1941). Az Országos Neveléstudományi Intézet, ill. a Pedagógiai Tudományos Intézet tud. munkatársa és a Budapesti Óvónőképző Intézet pedagógia szakos tanára (1948–1959). 19. századi magyarországi és egyetemes neveléstörténettel, elsősorban Johann Friedrich Herbart pedagógiájával, br. Eötvös József munkásságával, valamint a magyar és az osztrák oktatási rendszer összehasonlító vizsgálatával foglalkozott.

Emlékezet

Budapesten (Herminamező, XIV. kerület Mexikói út 44.) élt és tevékenykedett, a Rákospalotai Temetőben nyugszik.

Elismertség

Az MTA Szótári Bizottsága tagja. A Magyar Pedagógiai Társaság tagja (1935-től), főtitkára (1945–1948).

Szerkesztés

A Tanáregyesületi Közlöny szerkesztője.

Főbb művei

F. m.: Az irodalmi oktatás Herbart pedagógiájában. Egy. doktori értek. is. (Bp., 1918)
Eötvös József báró első minisztersége. 1848. Monográfia. (A Magyar Tudományos Akadémia kiadványa. Bp., 1933)
A nevelés gondolata Eötvös József báró költészetében. (Magyar Pedagógia, 1936)
Élő idegen nyelvek a középiskolában. (Magyar Pedagógia, 1938)
Az új középiskola. (Magyar Pedagógia, 1939)
Felsőbb oktatásügy és tömegnevelés. (Magyar művelődéstörténet. V. köt. Szerk. Domanovszky Sándor. Bp., 1942)
Igazolások a szabadságharc után. (Emlékkönyv Gyulai Ágost jubileumára. Esszégyűjtemény 1946-tól. Bp., 1946
hasonmás kiad. 1999)
Az osztrák vallás- és közoktatási minisztérium szervezetének kialakulása a Bach-korszakban. (Tanulmányok a magyar nevelés történetéből. Bp., 1957).

Irodalom

Irod.: Kiss Árpád: H. J. (Pedagógiai Szemle, 1959).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013