Hajdú-Moharos József
Hajdú-Moharos József

2024. május 29. Szerda

Hajdú-Moharos József

geográfus

Névváltozatok

Hajdú József

Születési adatok

1957. december 31.

Budapest

Halálozási adatok

2001. április 27.

Solymár


Család

Sz: Vadász Eszter.

Iskola

Az ELTE bp.-i Apáczai Csere János Gimnáziumában éretts. (1976), az ELTE TTK-n geológus (1981), geográfus és földrajz szakos középiskolai tanári okl. (1982), a British Open University-n marketingoktatói képesítést szerzett (1990); az ELTE-n doktorált (1984), a földrajztudomány kandidátusa (1993).

Életút

Az ELTE TTK Regionális Földrajz Tanszék ösztöndíjasa (1981–1983), tud. segédmunkatársa (1983–1987). A Szövetkezeti Vezetőképző, ill. a Szövetkezeti Oktatási-szolgáltatási Közös Vállalat tud. főmunkatársa (1987–1993), a Balaton Akadémia földrajz-marketing tanára és igazgatóhelyettese (1993–2000). Regionális tájföldrajzzal, geopolitikával, elsősorban Románia történeti-gazdasági tájegységeinek geopolitikai vizsgálatával foglalkozott. Különösen jelentős topográfiai tevékenysége: összegyűjtötte Erdély és Moldva valamennyi településének helységnév- azonosító listáját, egyúttal egységes rendszerbe is foglalta a 20. sz. végi romániai településállomány helyneveit és a Kárpát–Pannon térség tájait. A hatalmas anyag a székelyudvarhelyi Benedek Elek Tanítóképző Főiskolán tervezett számítógépes földrajzi- honismereti adatbázis alapjául szolgált. Később elkészítette még a Vajdaság, Baranya és Muravidék, ill. Burgenland topográfiai helységnév-azonosító listáját, továbbá Cseh-Morvaország, Szlovákia és a Lengyel-Kárpátok természeti tájbeosztását. Halála előtt jelent meg Magyar településtár (2000) c. műve, amely a 20. sz.-i földrajzi topográfia egyik legjelentősebb munkája.

Emlékezet

Emlékére, édesanyja, Vadász Eszter karcagi református öregdiák Hajdú-Moharos József-díjat alapított (a Karcagi Nagykun Református Gimnázium legtehetségesebb, a földrajz tantárgyban legkiemelkedőbb eredményeket elért diákjának, a 2011-es tanévtől).

Elismertség

A Magyarhoni Földtani Társulat (1978-tól), a TIT (1982-től) és a Magyar Térképbarátok Egyesülete tagja (1992-től).

Elismerés

Julianus-díj (1996).

Főbb művei

F. m.: Centralizáció és decentralizáció a hazai területszervezés gyakorlatában 1790–1980 között. Egy. doktori értek. (Bp., 1984)
A természeti erőforrások szerepe Románia iparosításában. – Románia iparosításának területi eredményei. (Földrajztanítás, 1986)
Térszerkezeti változások Magyarországon. (Természeti Világa, 1986)
Történeti–gazdasági területegységek Európa országaiban. Egy. jegyz. térképész hallgatók számára. (Bp., 1988
2. jav. kiad. 1990)
Történeti–gazdasági területegységek Afrika és Ázsia országaiban. Egy. jegyz. térképész hallgatók számára. (Bp., 1989
2. kiad. 1993)
Koch Antal: Erdély ásványainak kritikai átnézete. Az utószót írta Szakáll Sándor. A helységnév-azonosító listát összeáll. (Miskolc, 1990)
Románia természeti tájbeosztása. 1985–1992. 42 térképpel. (Általános Földtani Szemle, 1992)
Románia tájföldrajzi beosztása. Monográfia és kand. értek. is. (Balaton Akadémia Könyvek. Vörösberény, 1993)
Cseh-Morvaország és Szlovákia természeti tájbeosztása. (Földrajzi Értesítő, 1994)
Európa regionális földrajza. Egy. és főisk. tankönyv. Írta többekkel. Szerk. Probáld Ferenc. (Bp., 1994
2. kiad. 2000)
Menedzsment, marketing, geopolitika. Tanulmány menedzserképző kurzusok számára. A függeléket Nagy Sándor, a térképvázlatokat Sasi Attila készítette. (Balaton Akadémia Könyvek. Vörösberény, 1994)
Fehéroroszország, Ukrajna, Moldávia, Kárpátalja leírása. Földrajzi vázlat. Az ábrákat Alpár Jánosné készítette. (Balaton Akadémia Könyvek. Vörösberény, 1995)
Moldva, Csángóföld, csángó sors. (Balaton Akadémia Könyvek. Vörösberény, 1995)
Csángók, csángóság, csángósodás. Táj- és társadalomföldrajzi vizsgálódások. (Földrajzi Értesítő, 1995)
Földünk – környezetünk. Földrajztankönyv 15–16 éveseknek. Németh Gézával, Vidéki Imrével. A térképvázlatokat Darabos Péter és Horváth Zsolt készítette. (Bp., 1995)
Földünk – környezetünk. Földrajztankönyv 12–13 éveseknek. Sevecsekné Hosszú Máriával, Vidéki Imrével. A térképvázlatokat és Horváth Zsolt készítette. (Bp., 1997)
Földünk – környezetünk. Földrajztankönyv 13–14 éveseknek. Juhász Bernadett-tel, Vidéki Imrével. A térképvázlatokat Horváth Zsolt készítette. (Bp., 1997)
Útkereső ország. Földrajzi tanulmányok Romániáról. Szerk. (Balaton Akadémia Könyvek. Vörösberény, 1996)
Táj és geopolitika. (Gazdaság és társadalom, 1997)
A Királyhágómellék földrajzi leírása. (Nagyvárad, 1997)
Partium. A kapcsolt részek. A Királyhágómellék földrajzi leírása. (A Királyhágómelléki Református Egyházkerület leírása. Nagyvárad, 1997)
A Kárpát–Pannon régió természeti tájbeosztása Hevesi Attilával, Horváth Zsolttal. (Pannon Enciklopédia. Magyarország földje. Bp., 1997)
Az oktatás szabadságharca. A Magyarok Világszövetsége Oktatási Fórumának helyzetjelentései. Szerk. Németh István Péterrel, Papp Árpáddal. (Balaton Akadémia Könyvek. Vörösberény, 1999)
Vidéken élni. Boglári beszélgetések. A Balaton Akadémia 100. nyilvános rendezvénye. Az 1998. szept. 13-án tartott rendezvény szerkesztett anyaga. Szerk. Németh István Péterrel, Papp Árpáddal. (Balaton Akadémia Könyvek. Vörösberény, 1999)
Magyar településtár (Bp., 2000)
A régiók Európája és Magyarország. (Gazdaság és társadalom, 2000)
A Keresztény Front programja. Dokumentum és ajánlás. Fennmaradt részletek. Szerk. Papp Árpáddal. (Balaton Akadémia Könyvek. Vörösberény, 2001)
Szlovákia, az Európai Unió új állama. Többekkel. A függelékben Szlovákia természetbeosztása és helységnévlistája. (Bp., 2004)
ford.: Kotler a marketingről. Jönni, látni, győzni – a piacon. Ford. (1–2. kiad. Bp., 2000)
kéziratban: Erdély topográfiai helységnév-azonosító listája. (1973–1992)
Erdély és Moldva városai és községközpontjai. Román–magyar–német azonosító lista. (1989–1992).

Irodalom

Irod.: Halálhír. (Népszabadság, 2001. máj. 4.)
Nagy Péter: Hattyúdal. H-M J.: Magyar településtár. (Hitel, 2002).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője