Hajós György
Hajós György

2024. május 18. Szombat

Hajós György

matematikus

Születési adatok

1912. február 21.

Budapest

Halálozási adatok

1972. március 17.

Budapest

Temetési adatok

1972. március 24.

Budapest

Farkasrét


Család

Sz: Hajós Géza, Clark Nelly. Testvére: Hajós Mária és Hajós Géza. F: Vajda Márta. Gyermekei: Hajós György, Hajós Tamás, Hajós Pál, ill. Hajós Katalin és Hajós Márta. Fiai közül: Hajós György (1946–) kémikus, az MTA doktora, intézetigazgató kutatóprofesszor.

Iskola

A Pázmány Péter Tudományegyetemen matematika–fizika szakos tanári okl. (1936), bölcsészdoktori okl. szerzett (1938), a közelítő és alkalmazott matematika tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1946), a matematikai tudományok doktora (addigi tevékenységéért, 1952). Az MTA tagja (l.: 1948. júl. 2.; r.: 1953. máj. 30.).

Életút

A József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (JNMGE) Matematika Tanszék tanársegéde, egy. adjunktusa (1935–1949) és magántanára (1946–1949). Az ELTE TTK Geometriai Tanszék ny. r. tanára (1949–1952), egy. tanára (1952–1972) és a Tanszék vezetője (1949–1972); közben a TTK dékánja (1951). Az MTA Matematikai Kutató Intézete Numerikus és Grafikus Módszerek Osztályának vezetője (1951–1972). Diszkrét geometriával, gráfelmélettel, numerikus analízissel foglalkozott. Nemzetközileg is alapvetően új eredményeket ért el a klasszikus Bolyai–Lobacsevszkij-féle geometria, a rácspont-geometria és a geometriai szerkesztések területén, jelentősek numerikus matematikai, nomográfiai és statisztikai vizsgálatai. Legfontosabb eredménye, hogy csoportelméleti módszerekkel bebizonyította Hermann Minkowski (Minkowski–Hajós-tétel) egyik híres sejtését (1941), amellyel új elméletté alakította tovább a véges Abel-csoportok egyik klasszikus elméletét is. Számos jegyzetet, egyetemi tankönyvet és egyéb segédkönyvet írt és szerkesztett. Bevezetés a geometriába (1951: egyetemi jegyzet; 1960: egyetemi tankönyv) c. műve az egyik leggyakrabban kiadott magyar matematikai munka; évtizedeken át használták a felsőoktatásban.

Emlékezet

Budapesten hunyt el, a Farkasréti Temetőben nyugszik. Sírját a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság védetté nyilvánította (2002-ben). Róla nevezték el a Hajós György Országos Matematikai Versenyt (egyetemi és főiskolai hallgatók számára, 1979-től). Születésének 100. évfordulóján az MTA Matematikai Tudományok Osztálya, az ELTE TTK Geometria Tanszék és a Bolyai János Matematikai Társulat megemlékezést tartott (2012. febr. 21-én).

Elismertség

Az MTA III. Osztályának titkára (1953. máj. 30.–1963. ápr. 26.), az MTA Elnökség tagja (1964. ápr. 24.–1970. febr. 5.). A Román Tudományos Akadémia (t.: 1965), a hallei Német Leopoldina Természettudományi Akadémia tagja (1967).

Elismerés

A Magyar Népköztársasági Érdemrendje (1951), Munka Érdemrend (1954 és 1960; arany, 1972). Kőnig Gyula-jutalom (1942), Kossuth-díj (a csoportelméletről írt publikációiért 1951 és az egyetemi oktatás terén elért eredményeiért, 1962).

Szerkesztés

Az Acta Mathematica főszerkesztője (1950–1971).

Főbb művei

F. m.: Egy determináns-tétel. (Matematikai és Természettudományi Értesítő, 1934)
Többméretű terek befedése kockaráccsal. Egy. doktori értek. is. (Matematikai és Természettudományi Értesítő, 1938)
Megoldott feladatok. (Matematikai és Fizikai Lapok, 1941)
A rácsparallelogrammákról. (Matematikai és Fizikai Lapok, 1941)
Über einfache und mehrfache Bedeckung des n- dimensionalen Raumes mit einem Würfelgitter. (Mathematische Zeitschrift, 1941)
A hibabecslés alapjai. (Matematikai és Fizikai Lapok, 1942)
A ciklikus csoportok faktorizációjának problémájához. Akadémiai székfoglaló is. (Elhangzott: 1950. febr. 16.
megjelent: MTA Matematikai és Fizikai Tudományok Osztálya Közleményei, 1953)
Differenciálgeometria. (Bp., 1950)
A nomográfia alkalmazhatóságának határairól. (MTA Matematikai és Fizikai Osztályának Közleményei, 1951)
Bevezetés a geometriába. Egy. jegyz. (Bp., 1951
2. kiad. 1955
3. kiad. 1958
4. kiad. 1959)
Numerikus és grafikus módszerek. Egy. jegyz. (Bp., 1955
3. kiad. 1959)
Újabb eredmények a geometria területén. (MTA Matematikai és Fizikai Osztályának Közleményei, 1952)
Gráfok színezéséről. Akadémiai székfoglaló is. (Elhangzott: 1955. márc. 25.)
Matematikai versenytételek. I–II. köt. Összeáll. Neukomm Gyulával, Surányi Jánossal. (Bp., 1955–1957
I. köt. 4. jav. és bőv kiad. 1987
II. köt. 3. bőv. kiad. 1988
I. köt. angolul: New York, 1963
japánul: Tokió, 1966)
A matematika gyakorlati alkalmazásairól. (Magyar Tudomány, 1960)
Bevezetés a geometriába. Egy. tankönyv. (Bp., 1960
2. kiad. 1962
3. kiad. 1964
4. kiad. 1966
6. jav. kiad. 1970
7. kiad. 1984
8. kiad. 1987
12. kiad. 1999
németül: 1969)
A matematika szerepe a többi tudományban. (Magyar Tudomány, 1965).

Irodalom

Irod.: H. Gy. első díjat nyert dolgozata mennyiségtanból. (Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok, 1929/30)
Rédei László: H. Gy. 50. születésnapjára. (Matematikai Lapok, 1962)
Rédei László: H. Gy. (Magyar Tudomány, 1972)
Surányi János: H. Gy. (Középiskolai Matematikai Lapok, 1972).

Megjegyzések

Gulyás: művei összekeverve Hajós György (1907–2001) Állami Díjas gépészmérnök, közgazdász műveivel!

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője