Hajós József Szaniszló
Hajós József Szaniszló

2021. október 18. Hétfő

Hajós József Szaniszló

teológus, karmelita szerzetes

Névváltozatok

1907-ig Grünthal

Születési adatok

1885. november 26.

Dombóvár, Tolna vármegye

Halálozási adatok

1967. augusztus 6.

Székesfehérvár


Iskola

Középiskoláit Pécsett és Budapesten végezte. Belépett a karmelita rendbe (Hajós Szaniszló néven, 1904), a rend bp.-i főiskoláján teológiát és filozófiát tanult (1904–1908), pappá szentelték (1908).

Életút

A karmelita rend teológiatanára (1909–1912). A székesfehérvári egyházmegye papjaként bicskei (1912–1913), székesfehérvár- felsővárosi káplán (1912–1918), az egyházmegye hitszónoka és a Fejérmegyei Napló felelős szerkesztője (1918–1922). Martonvásári plébános és kerületi tanfelügyelő esperes (1922–1939), székesfehérvári kanonok és a szeminárium igazgatója (1939-től). Természetbölcselettel, az élet isteni eredetével, a modern isteni bölcselet történetével foglalkozott, monográfiáiban és nagyobb tanulmányaiban a modern élettudományok és a hit összeegyeztetésére törekedve elsősorban az ember eredete kérdését vizsgálta. Székesfehérvári káplánként közeli munkakapcsolatba került Prohászka Ottokárral, akinek a modern természettudománnyal kapcsolatos nézetei nagy hatást gyakoroltak világnézetére. Prohászka igen jó véleménnyel volt Hajós József fő munkáiról A végtelen felé (1910) és Az élet titkaiból (1921) c. természetfilozófiai műveiről. Filozófiai dolgozatokon kívül vallásos tárgyú festményeket is készített.

Elismertség

Az Aquinói Szent Tamás Bölcseleti Társaság választmányi tagja (1910-től). A Szent István Akadémia tagja (1922-től).

Elismerés

Horváth-féle jutalom (1913 és 1915).

Főbb művei

F. m.: A modern ember Isten nyomain. (Katholikus Szemle, 1909)
A végtelen felé. A modern ember világnézete. Hajós Szaniszló néven. Hajós Károly rajzaival. (Bp., 1910
2. átd. és bőv. kiad. 1930)
Az élettan alapvető kérdései. (Hittudományi Folyóirat, 1911)
A monisták háromegysége. – Az ember származása a modern élettani tudomány megvilágításában. (Katholikus Szemle, 1912)
Az ősember a modern tudomány világításában. Monográfia. Kiadói szecessziós egészvászon díszkötésben, festett lapszélekkel. Bibliofil kiad. is. (Bp., 1913)
Zsilvölgye. (Egyházi Műipar, 1913)
Isten árnyéka a napsugár. 1–2. (Katholikus Szemle, 1913)
A természetben Isten nyomain. Monográfia. (Esztergom, 1914)
Az ősidők árnyékai. 1–4. (Katholikus Szemle, 1916)
Az élet titkaiból. A modern élet bölcselete. Monográfia. (Székesfehérvár, 1921)
Az életelv a legújabb kutatások világánál. (Religio, 1921)
Az élet eredete és az Isten. (Bp., 1922
Világosság felé. Hitvédelmi füzetek. 2. kiad. 1930)
Az anyag és az élet bölcselete. (A Szent István Akadémiai előadásai. Bp., 1937)
A bölcselet története. Monográfia. A címképet és a könyv illusztrációinak nagy részét Hajós Károly rajzolta. (Székesfehérvár, 1941).

Irodalom

Irod.: A Szent István Akadémia tagajánlója. (Bp., 1922)
Fejérmegyei fejek. (Bp., 1929).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013